Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı Politikası

Google Play, çocuklara ve ailelere güvenli bir deneyim sunmayı taahhüt eder. Çocukların yalnızca kendi yaşlarına uygun reklamları görmelerini ve verilerinin düzgün bir şekilde işlenmesini sağlamak bu taahhüdün önemli bir parçasıdır. Bu hedefe ulaşmak için reklam SDK'larının ve uyumlulaştırma platformlarının çocuklar için uygun olduğuna, ayrıca Google Play Geliştirici Program Politikaları'na ve Google Play Aile Politikası'na (Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı Programı şartları dahil) uygun olduğuna dair içerik üretici onayı almalarını zorunlu kılarız.

Google Play Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı Programı, geliştiricilerin, çocuklar için özel olarak tasarlanmış uygulamalarda kullanılmaya uygun olduğuna dair içerik üreticisi onayı alan reklam SDK'larını veya uyumlulaştırma platformlarını tanımlamaları açısından önemlidir.

Talep formu başvurunuzdaki bilgiler de dahil olmak üzere SDK'nızla ilgili herhangi bir bilginin yanlış beyan edilmesi, SDK'nızın Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı Programı'ndan kaldırılmasına veya askıya alınmasına neden olabilir. Bu nedenle doğru bilgileri sağlamanız önemlidir.

Politika şartları

SDK'nız veya uyumlulaştırma platformunuz Google Play Aileler İçin Programı kapsamındaki uygulamaları yayınlıyorsa aşağıdaki şartlar da dahil olmak üzere tüm Google Play Geliştirici Politikaları'na uymanız gerekir. Politika şartlarına uyulmaması, Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı Programı'ndan kaldırılmaya veya askıya alınmaya neden olabilir.

SDK'nızın veya uyumlulaştırma platformunuzun uygun olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu nedenle, Google Play Geliştirici Program Politikaları, Google Play Aile Politikaları ve Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı Programı şartlarını mutlaka inceleyin.

 1. Reklam içeriği: Çocukların erişebileceği reklam içeriğiniz çocuklara uygun olmalıdır.
  • (i) Sakıncalı reklam içeriğini ve davranışlarını tanımlamanız ve (ii) şartlarınızda veya politikalarınızda bunları yasaklamanız gerekir. Tanımlar Google Play Geliştirici Program Politikaları'na uygun olmalıdır.
  • Ayrıca, reklam öğelerinizi yaş gruplarına uygunluğa göre derecelendirecek bir yöntem oluşturmanız gerekir. Yaş grupları arasında en azından Herkes için ve Yetişkinlere yönelik gruplar bulunmalıdır. Derecelendirme yöntemi, Google'ın başvuru formunu dolduran SDK'lara sağladığı yöntemle tutarlı olmalıdır.
  • Çocuklara reklam yayınlamak için gerçek zamanlı teklif verme seçeneğini kullanırken reklam öğelerinin incelendiğinden ve yukarıdaki şartlara uyduğundan emin olun.
  • Ayrıca, reklam öğelerinin hangi envantere ait olduğunu görsel olarak tanımlayacak bir mekanizmanızın olması gerekir (ör. reklam öğesine şirketinizin görsel logosunu veya benzer işleve sahip bir öğeyi filigran olarak ekleme).
 2. Reklam biçimi: Çocuk kullanıcılara gösterilen tüm reklamlar, aileler için reklam biçimleriyle ilgili koşullara uymalıdır. Ayrıca, geliştiricilerin Google Play Aile Politikası'na uygun reklam biçimlerini seçmelerine izin vermeniz gerekir.
  • Reklamlar aldatıcı içerik barındırmamalı veya çocuk kullanıcıların yanlışlıkla tıklamasına sebep olacak şekilde tasarlanmış olmamalıdır. Başka bir reklamı tetiklemek için kapatma düğmesi kullanarak veya uygulamada kullanıcıların genellikle başka bir işlev için dokunduğu alanlarda aniden reklam göstererek kullanıcıları tıklamaya zorlayan yanıltıcı reklamlara izin verilmez.
  • Ekranın tamamını kaplayan veya normal kullanımı engelleyen ve reklamı kapatmak için açık bir yöntem sunmayan reklamlar da dahil olmak üzere kullanımı engelleyen reklamlara (ör. reklam duvarları) izin verilmez.
  • Ödüllü veya seçime dayalı reklamlar da dahil olmak üzere normal uygulama kullanımını veya oyun oynamayı engelleyen reklamlar 5 saniye sonra kapatılabilmelidir.
  • Bir sayfaya birden fazla reklam yerleştirilmesine izin verilmez. Örneğin, bir yerleşimde birden fazla fırsat gösteren banner reklamlara veya birden fazla banner ya da video reklam göstermeye izin verilmez.
  • Reklamlar uygulama içeriğinden belirgin bir şekilde ayırt edilebilmelidir. Reklam olduğu çocuk kullanıcılar tarafından açıkça ayırt edilemeyen offerwall'lara ve tam sayfa reklam deneyimlerine izin verilmez.
  • Reklamlarda, reklamların görüntülenmesini teşvik etmek için sarsıcı veya duygusal açıdan manipülatif taktikler kullanılmamalıdır.
 3. İlgi alanına dayalı reklamcılık/yeniden pazarlama: Çocuk kullanıcılara gösterilen reklamlarda ilgi alanına dayalı reklamcılık (internetteki göz atma davranışlarına göre belirli özelliklere sahip bireysel kullanıcıları hedefleyen reklamlar) veya yeniden pazarlama (bir uygulama veya web sitesiyle önceki etkileşimine göre bireysel kullanıcıları hedefleyen reklamlar) kullanılmamalıdır.
 4. Veri uygulamaları: SDK sağlayıcı olarak kullanıcı verilerini (ör. cihaz bilgileri de dahil olmak üzere kullanıcıdan alınan veya kullanıcı hakkında toplanan bilgiler) nasıl kullandığınız konusunda şeffaf olmanız gerekir. Bu gereklilik, SDK'nızın verilere erişme ve onları toplama, kullanma ve paylaşma şeklinin açıklanması, ayrıca veri kullanımının açıklanan amaçlarla sınırlandırılması anlamına gelir. Bu Google Play şartları, geçerli gizlilik ve veri koruma yasalarında belirtilen şartlara ek olarak uygulanır. Çocuklara ait kişisel ve hassas bilgilerin toplanıp toplanmadığını açıklamalısınız. Kimlik doğrulama bilgileri, mikrofon ve kameraya ait sensör verileri, cihaz verileri, Android kimliği ve reklam kullanım verileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgiler bu kapsama girer.
  • Yayıncıların, istek bazında veya uygulama bazında reklam sunumu için çocuklara yönelik olarak değerlendirilme isteğinde bulunmalarına izin vermeniz gerekir. Bu tür değerlendirmeler, geçerli yasa ve yönetmeliklere (ör. ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)) uygun olmalıdır.
   • Google Play, çocuklara yönelik olarak değerlendirilme kapsamında reklam SDK'larının kişiselleştirilmiş reklamları, ilgi alanına dayalı reklamcılığı ve yeniden pazarlamayı devre dışı bırakmasını şart koşar.
  • Çocuklara reklam yayınlamak için gerçek zamanlı teklif verme seçeneğini kullanırken gizlilik göstergelerinin teklif verenlere iletilmesini sağlamanız gerekir.
  • Çocukların veya yaşı bilinmeyen kullanıcıların AAID, SIM Seri Numarası, Derleme Seri Numarası, BSSID, MAC, SSID, IMEI ve/veya IMSI numarasını aktarmamalısınız.
 5. Uyumlulaştırma platformları: Çocuklara reklam yayınlarken yapmanız gerekenler aşağıda belirtilmiştir:
  • Yalnızca Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'larını kullanın veya uyumlulaştırma ağlarından sunulan tüm reklamların bu şartlara uymasını sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini uygulayın ve
  • Reklam içeriğinin derecelendirmesini ve çocuklara yönelik geçerli değerlendirmeleri belirtmek için uyumlulaştırma platformlarına gereken bilgileri sağlayın.
 6. İçerik üretici onayı ve uygunluk: Reklam SDK'sının tüm içerik üretici onayı şartlarına uyduğunu doğrulamak için Google'a aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yeterli bilgi (ör. talep formunda yer alan bilgiler) sağlamanız gerekir:
  • SDK'nızın veya uyumlulaştırma platformunuzun Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası ve Yayıncı Entegrasyonu Kılavuzu'nun İngilizce versiyonunu sağlamak
  • Reklam SDK'sının en güncel uygun sürümünü kullanan bir örnek test uygulaması göndermek. Örnek test uygulaması, SDK'nın tüm özelliklerini kullanan eksiksiz ve yürütülebilir bir Android APK'sı olmalıdır. Test uygulaması şartları:
   • Test uygulamanız bir telefon form faktöründe çalışmak üzere tasarlanmış, eksiksiz ve yürütülebilir bir Android APK'sı olarak gönderilmelidir.
   • Google Play'in politikalarına uygun nitelikteki reklam SDK'sının yayınlanan son sürümünü veya yayınlanmak üzere olan bir sürümünü kullanmalıdır.
   • Reklam SDK'nızın, reklam almak ve görüntülemek için reklam SDK'nızı çağırmak da dahil tüm özelliklerini kullanmalıdır.
   • Test uygulaması üzerinden istenen reklam öğeleri aracılığıyla ağdaki tüm yayındaki/gösterilen reklam envanterlerine tam erişime sahip olmalıdır.
   • Coğrafi konuma göre kısıtlanmamalıdır.
   • Envanteriniz karma bir kitleye yönelikse test uygulamanız tam envanterden reklam öğesi istekleri ile çocuklar veya tüm yaş grupları için uygun olan envanterden reklam öğesi isteklerini ayırt edebilecek durumda olmalıdır.
   • Yönlendirmesiz yaş seçim ekranı ile kontrol edilmediği sürece envanterdeki belirli reklamlarla kısıtlanmamalıdır.
 7. Sürecin devamında istenebilecek her türlü bilgiyi vaktinde sağlamanız ve tüm yeni sürümlerin Aile Politikası şartları da dahil olmak üzere en güncel Google Play Geliştirici Program Politikaları'na uygun olduğuna dair içerik üretici onayı almanız gerekir.
 8. Yasal uygunluk: Aileler için içerik onaylı reklam SDK'ları, yayıncıları için geçerli olabilecek, çocuklarla ilgili tüm mevzuatlara ve tüzüklere uygun reklam sunmayı desteklemelidir.
  • SDK'nızın veya uyumlulaştırma platformunuzun ABD'de Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA), AB'de Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve diğer tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamanız gerekir.

   Not: "Çocuk" kelimesi farklı yerlerde ve değişik bağlamlarda farklı anlama gelebilir. Uygulamanız için geçerli olabilecek yükümlülükler ve/veya yaşa bağlı kısıtlamaları belirlemek için yasal danışmanınızdan yardım almanız önemlidir. Uygulamanızın nasıl çalıştığını en iyi siz bilirsiniz. Bu nedenle, Google Play'deki uygulamaların aileler için güvenli olmasını sağlama konusunda gereken yardımı sağlayacağınıza inanıyoruz.

Aileler İçin İçerik Üretici Onaylı Reklam SDK'sı Programı sayfasından program şartları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü