Najnowsze zmiany w subskrypcjach w Konsoli Play

W maju 2022 roku wprowadziliśmy zmiany w sposobie definiowania produktów objętych subskrypcjami i zarządzania nimi w Konsoli Play. Te zmiany zapewniają większą elastyczność w sposobie sprzedaży subskrypcji i ułatwiają zarządzanie nimi. Po uaktualnieniu aplikacji i integracji backendowych pod kątem nowych interfejsów API subskrypcji możesz sprzedawać:

 • Abonamenty przedpłacone: użytkownicy kupują abonament na określony czas i mogą go doładować, aby przedłużyć swój dostęp.
 • Oferty przejścia na wyższą wersję: użytkownicy otrzymują rabat na przejście na wyższy poziom subskrypcji, przedłużenie okresu rozliczeniowego lub przejście z abonamentu przedpłaconego na abonament odnawiany automatycznie.
 • Własne kryteria kwalifikacji: to Ty decydujesz o logice biznesowej swoich ofert i określasz ich dostępność w aplikacji.

Po uaktualnieniu możesz też łatwiej tworzyć wiele ofert w ramach 1 subskrypcji i nimi zarządzać. Aby dowiedzieć się, jak teraz działają subskrypcje, przeczytaj ten artykuł.

Wszystkie Twoje obecne subskrypcje, aplikacje i integracje backendowe będą działać tak samo jak przed aktualizacją. Nie musisz od razu wprowadzać zmian. Z nowych funkcji subskrypcji możesz zacząć korzystać stopniowo.

Zmiany dotyczące przepływu pracy

Jeśli zdarzyło Ci się wcześniej korzystać z Konsoli Play, na stronie Subskrypcje zauważysz wiele zmian (Zarabianie > Produkty > Subskrypcje). Większość z tych zmian pozwala tworzyć subskrypcje, abonamenty podstawowe i oferty oraz nimi zarządzać. Możesz też wykonywać te działania na kilka różnych sposobów:

 • Zmiany cen: jeśli zmienisz cenę subskrypcji, będzie ona dotyczyć tylko nowych zakupów. Aby zmienić cenę dla obecnych subskrybentów, użyj starszych kohort cenowych.
 • Dostępność regionalna: możesz wybrać regiony, w których można kupić Twoją subskrypcję. W podzbiorze tych regionów możesz też tworzyć oferty regionalne.  
 • Ceny regionalne: możesz określić ceny dla każdego regionu. Możesz też wybrać wiele regionów (lub wszystkie z nich) i podać 1 cenę w wybranej walucie, a Google Play jednorazowo przeliczy waluty na te obowiązujące w poszczególnych regionach. W razie potrzeby możesz zaktualizować ceny.

Starsze subskrypcje

Subskrypcje utworzone przed majem 2022 r. uwzględniały opis, korzyści i 1 ustawienie dotyczące okresu rozliczeniowego, ceny oraz bezpłatnej wersji próbnej lub ceny początkowej. Aby dodać kilka okresów rozliczeniowych lub cen, trzeba było dodać kolejne subskrypcje.

Od maja 2022 r. korzyści związane z subskrypcją (czyli co ona zapewnia) są definiowane niezależnie od jej abonamentów podstawowych i ofert (czyli sposobu sprzedaży subskrypcji). Dzięki temu nowemu modelowi możesz łatwiej sprzedawać subskrypcje na wiele różnych sposobów.

Po lewej stronie na poniższym obrazie możesz zobaczyć, jak subskrypcje były wcześniej definiowane jako w pełni niezależne obiekty. Sprawa się komplikowała, jeśli wiele subskrypcji zapewniało te same korzyści przy zastosowaniu różnych okresów rozliczeniowych lub cen. Trzeba było na przykład upewnić się, że korzyści i opis widoczne dla użytkowników są takie same w różnych subskrypcjach, a aplikacja nie umożliwia użytkownikom kupowania zbędnych subskrypcji.

Prawa strona przedstawia obecną strukturę subskrypcji. Każda subskrypcja może mieć wiele abonamentów podstawowych, z których każdy może zawierać wiele ofert.

Przekonwertowane subskrypcje

Po wprowadzeniu tych zmian w maju 2022 r. dotychczasowe subskrypcje zostały przekonwertowane na nowy model. W wyniku tego działania:

 • Subskrypcje nadal zawierają informacje niezwiązane ze sposobem ich sprzedaży, takie jak opis, korzyści i nazwa widoczne dla użytkowników.
 • Każda subskrypcja ma 1 abonament podstawowy z okresem rozliczeniowym starej subskrypcji i automatycznie odnawianą ceną.
 • Jeśli subskrypcja miała bezpłatną wersję próbną lub cenę początkową, abonament podstawowy obejmuje 1 ofertę z nowymi kryteriami kwalifikacji do skorzystania z subskrypcji (na przykład tylko dla użytkowników, którzy nigdy nie kupili subskrypcji w tej aplikacji) i ceną (z uwzględnieniem czasu trwania bezpłatnej wersji próbnej lub ceny początkowej i czasu trwania samej subskrypcji).

Otrzymane w ten sposób subskrypcje, abonamenty podstawowe i oferty mają te same funkcje co wcześniej. Możesz na przykład zmienić długość bezpłatnej wersji próbnej, zaktualizować opis subskrypcji lub zmienić długość okresu prolongaty.

Przykład 1. Konwersja starszej wersji kodu SKU z ceną początkową

Oto jak przekonwertowano na nowy model starszą subskrypcję miesięczną o nazwie „Basic Plan” (Abonament podstawowy) z identyfikatorem produktu „basic1” (podstawowy 1) i miesięczną ceną początkową:

Przykład 2. Konwersja wielu starszych kodów SKU, które reprezentują te same korzyści związane z subskrypcją w różnych konfiguracjach

Gdy starsze subskrypcje zostały przekonwertowane na nowy model, pozostały one odrębnymi subskrypcjami. Podczas konwersji nie scalono żadnych kodów SKU w produkty objęte subskrypcjami.

Częstym przypadkiem użycia starszej wersji systemu była sytuacja, w której deweloper mógł mieć wiele subskrypcji dla jednego uprawnienia, np. kod SKU o nazwie „Basic Plan” z identyfikatorem produktu „basic1” i bez specjalnej ceny oraz kod SKU o tej samej nazwie, ale z identyfikatorem produktu „basic2” i bezpłatną wersją próbną dla użytkowników, którzy nigdy nie kupili żadnej subskrypcji w aplikacji. W takim przypadku w wyniku konwersji powstają 2 subskrypcje o takim samym tytule lub nazwie, czyli „Basic Plan”, a każda z nich ma własny identyfikator produktu.

Obie subskrypcje mają 1 abonament podstawowy (comiesięczny, automatyczne odnawiany). Z kolei starsza wersja SKU z bezpłatną wersją próbną stanowiła subskrypcję z 1 ofertą.

Oferty zgodne wstecznie

Wcześniej w Konsoli Play i interfejsach API dla deweloperów subskrypcja mogła mieć tylko 1 abonament. Teraz Konsola Play i interfejsy API dla deweloperów zezwalają na subskrypcje z wieloma abonamentami podstawowymi i ofertami.

Aplikacje i integracje backendowe korzystające ze starszych interfejsów API dla deweloperów oczekują, że subskrypcja będzie zawierać 1 abonament, dlatego w Konsoli Play każda subskrypcja ma 1 „zgodną wstecznie” ofertę lub abonament podstawowy.

Jeśli Twoja aplikacja lub backend używają starszych metod interfejsu API, ten abonament podstawowy lub oferta będą używane do określania okresu rozliczeniowego, ceny, bezpłatnej wersji próbnej lub ceny początkowej. Jeśli subskrypcja obejmuje inne abonamenty podstawowe lub oferty, będą one dostępne tylko w aplikacjach korzystających z nowszych metod interfejsu API.

Oznaczanie abonamentu podstawowego lub oferty jako zgodnych wstecznie

Jeśli starsze subskrypcje zostały przekonwertowane na nowy model, a subskrypcja obejmowała bezpłatną wersję próbną lub cenę początkową, to otrzymana oferta lub abonament podstawowy zostały oznaczone jako zgodne wstecznie. W przeciwnym razie tylko abonament podstawowy został oznaczony jako zgodny wstecznie. 

W razie potrzeby możesz zmienić, który abonament podstawowy lub oferta mają być zgodne wstecznie. Zanim to zrobisz, zastanów się, jaki wpływ może to mieć na wersje Twojej aplikacji korzystające ze starszych metod interfejsu API i na inne funkcje, które z nich korzystają.

Możesz oznaczyć tylko ofertę lub abonament podstawowy, które zawierają wcześniej dostępne funkcje. Na przykład abonamenty przedpłacone, oferty przejścia na wyższą wersję, oferty określane przez dewelopera i tagi nie są obsługiwane.

Regionalna dostępność i ceny

Teraz możesz kontrolować dostępność i ceny w poszczególnych krajach i regionach oraz decydować, czy abonament podstawowy lub oferta mają być dostępne w nowych lokalizacjach, które Google Play może w przyszłości obsługiwać.

Wszystkie Twoje dotychczasowe subskrypcje uzupełniliśmy odpowiednimi wartościami, więc jeśli wcześniej kierowanie było ustawione na „Inne kraje/regiony”, nadal będziesz kierować aplikacje na wszystkie kraje w tej grupie. Jeśli abonament podstawowy lub oferta nie miały wcześniej dostępności ustawionej na „Inne kraje/regiony”, nic się nie zmieni.

Podczas tworzenia lub edytowania abonamentów podstawowych lub ofert możesz wybrać Zarządzaj dostępnością w krajach/regionach i udostępnić abonament podstawowy lub ofertę we wszystkich lokalizacjach albo skonfigurować je po kolei. Dostępna będzie również opcja „Nowe kraje/regiony”. Jeśli wybierzesz opcję „Nowe kraje/regiony”, wówczas gdy Google Play zacznie obsługiwać dodatkowe kraje lub regiony, użyjemy w ich przypadku tych ustawień dostępności i ceny. Jeśli obsługa nowych krajów/regionów będzie obejmować lokalną walutę kupującego, przeprowadzimy jednorazowe przeliczenie walut. Jeśli nie wybierzesz opcji „Nowe kraje/regiony”, domyślnie Twoja subskrypcja nie będzie dostępna w tych krajach/regionach. Gdy Google Play zacznie obsługiwać nowe kraje lub regiony, będziesz mieć możliwość edytowania subskrypcji w Konsoli Play, aby w razie potrzeby była dostępna w tych lokalizacjach.

Podczas edytowania cen możesz wybrać wszystkie lokalizacje, określić ceny w poszczególnych lokalizacjach lub skonfigurować ceny w dowolnych krajach i regionach, które Google Play będzie obsługiwać w przyszłości.

Kody promocyjne i funkcje specjalne

Obecnie kilka funkcji subskrypcji obsługuje tylko oferty zgodne wstecznie. Dotyczy to:

 • kodów promocyjnych subskrypcji,
 • polecanych subskrypcji,
 • funkcji Subskrybuj z Google.

W przypadku tych funkcji w Konsoli Play można wybrać jedynie subskrypcję – nie można wybrać abonamentu podstawowego ani oferty. Jeśli wybierzesz subskrypcję, zostanie użyta jej oferta zgodna wstecznie.

Ważne: w przypadku subskrypcji, w których korzystasz z tych funkcji, zalecamy nie zmieniać oferty zgodnej wstecznie bez dokładnego sprawdzenia, jak wpłynie to na korzystanie z tych funkcji.

Wprowadzanie zmian w produktach objętych subskrypcjami

Możesz dodać abonamenty podstawowe i oferty do starszej, przekonwertowanej subskrypcji. Możesz zmienić ofertę, która ma być „zgodna wstecznie”, ale pamiętaj o wpływie tej zmiany na starsze wersje Twojej aplikacji. Możesz też oddzielić stare i nowe konfiguracje, pozostawiając starsze, przekonwertowane subskrypcje bez zmian i tworząc nowe subskrypcje z własnymi abonamentami podstawowymi i ofertami. Wyraźnie oddziela to starsze, przekonwertowane subskrypcje używane przez starsze aplikacje i integracje. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zmianę przekonwertowanych starszych subskrypcji, pozostaw ich zgodne wstecznie oferty aktywne, aby użytkownicy mogli je kupować w starszych wersjach aplikacji.

Możesz skonfigurować nowe subskrypcje z wieloma abonamentami podstawowymi i ofertami, abonamentami przedpłaconymi, ofertami przejścia na wyższą wersję oraz innymi nowymi funkcjami. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj ten artykuł.

Przykład 3. Tworzenie nowej subskrypcji z wieloma abonamentami podstawowymi i ofertami

W tym przykładzie pojawił się nowy produkt objęty subskrypcją o nazwie „Basic plan” z identyfikatorem produktu „basic_new” (podstawowy_nowy). Ta subskrypcja ma 2 abonamenty podstawowe: miesięczny i roczny (obydwa cykliczne). Każdy abonament ma cenę podstawową, czyli kwotę, którą użytkownik jest obciążany w ramach regularnych cyklów odnowienia i przy pierwszym zakupie, jeśli nie kwalifikuje się do skorzystania z oferty specjalnej. Oferty każdego abonamentu różnią się kryteriami dotyczącymi kwalifikacji i rabatu. Dzięki temu deweloper może przedstawić różne sposoby uzyskania przez użytkownika abonamentu podstawowego w ramach 1 subskrypcji.

Jeśli skonfigurujesz subskrypcje z wieloma abonamentami podstawowymi i ofertami, będzie trzeba zaktualizować integrację Płatności w Google Play tak, aby korzystała z odpowiednich wersji interfejsu API do obsługi tych nowych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w przewodniku po migracji.

Dezaktywowanie przekonwertowanych subskrypcji

Gdy utworzysz katalog produktów, który korzysta z nowej struktury subskrypcji, abonamentu podstawowego i oferty, oraz uaktualnisz integrację, aby prawidłowo obsługiwała te nowe produkty, możesz dezaktywować pierwotne przekonwertowane subskrypcje.

Jeśli nie chcesz, aby nowi subskrybenci kupowali konkretny produkt, wyłącz wszystkie abonamenty podstawowe i oferty danej subskrypcji. Dotychczasowe subskrypcje będą wciąż odnawiać się automatycznie, dopóki nie zostaną anulowane lub nie wygasną.

Zalecamy zaczekać z dezaktywacją przekonwertowanych subskrypcji, aż zmniejszy się liczba zakupów dokonywanych w starszych wersjach aplikacji. Stanie się to naturalnie w miarę upływu czasu, gdy użytkownicy przestaną korzystać z tych wersji. Użytkownicy z tymi starszymi wersjami, które używają wycofanych interfejsów API, będą stopniowo coraz rzadziej kupować przekonwertowane starsze subskrypcje. W pewnym momencie możesz przestać sprzedawać starsze subskrypcje, dezaktywując ich abonamenty podstawowe i oferty.

Użytkownicy z aktywnymi subskrypcjami w ramach tych starszych abonamentów nadal będą mogli je odnawiać, ale nie będą mogli dokonywać nowych zakupów w żadnej wersji aplikacji.

Zarządzanie katalogiem subskrypcji za pomocą interfejsów API

Jeśli zarządzasz katalogiem subskrypcji za pomocą interfejsu inappproducts API, możesz nadal to robić. Wtedy dostępne będą jednak tylko subskrypcje obejmujące 1 zgodny wstecznie abonament podstawowy oraz ofertę. Nie będzie też można korzystać z nowych funkcji subskrypcji. Przekonwertowane subskrypcje nadal będą dostępne w Konsoli Play w trybie „tylko do odczytu”.

Zalecamy przejście na nowe interfejsy API monetyzacji i subskrypcji oraz zarządzanie subskrypcjami przy użyciu nowych punktów końcowych monetization.subscriptions, monetization.subscriptions.baseplansmonetization.subscriptions.offers. Nowe interfejsy API pozwolą Ci zarządzać wszystkimi dostępnymi abonamentami podstawowymi i ofertami (a nie tylko tymi ze zgodnością wsteczną). Aby dowiedzieć się więcej na temat przejścia na nowe interfejsy API, przeczytaj przewodnik po migracji.

Jeśli chcesz edytować swoje subskrypcje w Konsoli Play, pod komunikatem wyświetlanym u góry każdej subskrypcji kliknij Włącz możliwość edytowania subskrypcji.  

Ważne: po włączeniu edytowania subskrypcji w Konsoli Play nie będziesz mieć już możliwości korzystania z interfejsu inappproducts API do odczytywania, konfigurowania ani aktualizowania subskrypcji. Konieczne będzie też przejście na interfejsy API monetyzacji i subskrypcji, aby można było nadal automatycznie zarządzać subskrypcją. Tej zmiany nie można cofnąć.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne