Nedavne promjene pretplata na Play konzoli

U svibnju 2022. uveli smo promjene u način definiranja pretplatničkih proizvoda i upravljanje njima na Play konzoli. Te vam promjene pružaju veću fleksibilnost u načinu prodaje pretplata i smanjuju složenost upravljanja pretplatama. Nakon što nadogradite integracije aplikacije i pozadinskog dijela aplikacije tako da upotrebljavaju nove API-je za pretplate, možete prodavati sljedeće:

 • Pretplate uz plaćanje unaprijed: korisnici kupuju određeno razdoblje i mogu dodati sredstva radi produljenja pristupa.
 • Ponude za nadogradnju: korisnici dobivaju popust za nadogradnju razine pretplate, produljenje razdoblja naplate ili prelazak s pretplate uz plaćanje unaprijed na pretplatu s automatskim obnavljanjem.
 • Prilagođeno ispunjavanje kriterija: vi odlučujete o poslovnoj logici i određujete ispunjavanje kriterija u svojoj aplikaciji.

Nakon nadogradnje jednostavnije je i izraditi više ponuda po pretplati te upravljati njima. Ako to još niste učinili, pročitajte ovaj članak da biste saznali kako funkcioniraju pretplate.

Sve vaše postojeće pretplate, aplikacije i integracije pozadinskog dijela aplikacije funkcioniraju kao i prije ažuriranja. Trenutačno ne morate ništa poduzimati, nove značajke pretplate možete usvojiti s vremenom.

Promjene tijeka rada

Ako ste prethodno upotrebljavali Play konzolu, primijetit ćete mnoge promjene na stranici Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate). Većina tih promjena omogućuje vam izradu pretplata, osnovnih paketa i ponuda te upravljanje njima. To možete učiniti na nekoliko različitih načina:

 • Promjene cijene: kad mijenjate cijenu pretplate, to se primjenjuje samo na nove kupnje. Cijenu koju plaćaju postojeći pretplatnici možete promijeniti pomoću skupina starih cijena.
 • Regionalna dostupnost: možete odabrati regije u kojima se može kupiti vaša pretplata. Regionalne ponude možete izraditi i u podskupu tih regija.  
 • Regionalne cijene: možete odrediti cijene za svaku regiju. Možete odabrati i više regija ili sve regije, navesti jednu cijenu u valuti po vlastitom izboru, a Play će izvršiti jednokratnu konverziju valute za sve odabrane regije. Cijene možete ažurirati kad želite.

Rad sa starijim pretplatama

Pretplate izrađene prije svibnja 2022. uključivale su opis pretplate, pogodnosti i jednu postavku razdoblja naplate, cijene i besplatne probe/početne cijene. Ako ste željeli više razdoblja naplate ili cijena, bile su potrebne dodatne pretplate.

Od svibnja 2022. pogodnosti pretplate (drugim riječima, ono što pretplata pruža) definiraju se zasebno od njezinih osnovnih paketa i ponuda (načina na koji se pretplata prodaje). Taj novi model olakšava prodaju pretplata na razne načine.

Na slici u nastavku na lijevoj strani prikazuje se kako su se pretplate prethodno definirale kao potpuno neovisni objekti. Ako je više pretplata pružalo iste pogodnosti uz različita razdoblja naplate ili cijene, to je moglo postati složeno. Na primjer, trebali ste provjeriti jesu li opis i pogodnosti za korisnike bili isti za sve pretplate i da vaša aplikacija ne omogućuje korisnicima kupnju suvišnih pretplata.

Na desnoj se strani prikazuje kako su pretplate strukturirane sada. Svaka pretplata može imati više osnovnih paketa i svaki paket može imati više ponuda.

Konvertirane pretplate

Kada su te promjene uvedene u svibnju 2022., sve postojeće pretplate konvertirane su u novi model. To je rezultiralo sljedećim:

 • Pretplate zadržavaju informacije koje nisu povezane s načinom na koji se pretplata prodaje, na primjer naziv za korisnika, opis i pogodnosti.
 • Svaka pretplata ima jedan osnovni paket s razdobljem naplate iz stare pretplate i cijenom za automatsko obnavljanje.
 • Ako je pretplata imala besplatnu probu ili početnu cijenu, osnovni paket ima jednu ponudu s novim kriterijima prihvatljivosti za pretplatnike (na primjer samo za korisnike koji nikad nisu kupili pretplatu u toj aplikaciji) i cijenu (trajanje besplatne probe ili početna cijena i trajanje).

Dobivene pretplate, osnovni paketi i ponude imaju iste funkcije kao i prije. Na primjer, možete promijeniti trajanje besplatne probe, ažurirati opis pretplate ili promijeniti trajanje razdoblja odgode.

Primjer 1: konverzija starog koda artikla s početnom cijenom

Evo kako je stara mjesečna pretplata s nazivom Basic Plan, ID-jem proizvoda basic1 i jednomjesečnom početnom cijenom konvertirana u novi model:

Primjer 2: konverzija više starih kodova artikala koji nude iste pogodnosti pretplate s različitim konfiguracijama:

Kad su stare pretplate konvertirane u novi model, ostale su zasebne pretplate. Konverzija nije spojila nijedan kôd artikla u pretplatničke proizvode.

Na primjer, uobičajen scenarij upotrebe u starom sustavu bio je da razvojni programer može imati više pretplata za jedno pravo na pretplatu. U ovom slučaju kôd artikla Basic Plan s ID-jem proizvoda basic1 bez posebnih cijena i kôd artikla Basic Plan s ID-jem proizvoda basic2 s besplatnim probnim razdobljem za korisnike koji nikad nisu kupili nijednu pretplatu u aplikaciji. Konverzija rezultira s dvije pretplate s istim naslovom ili nazivom, Basic Plan, i zasebnim ID-jevima proizvoda.

Oba imaju jedan osnovni paket (mjesečni, s automatskim obnavljanjem) i stari kôd artikla s besplatnom probom rezultirao je pretplatom uz jednu ponudu.

Ponude kompatibilne s prijašnjim verzijama

Prethodno su Play konzola i API-ji razvojnih programera definirali pretplatu na temelju jednog rasporeda plaćanja. Sada Play konzola i API-ji za razvojne programere omogućuju pretplatu s više osnovnih paketa i više ponuda.

Budući da integracije aplikacije i pozadinskog dijela aplikacije koje koriste starije API-je za razvojne programere očekuju da pretplata uključuje jedan raspored plaćanja, na Play konzoli svaka pretplata ima jednu ponudu ili osnovni paket kompatibilan s prijašnjim verzijama.

Kada vaša aplikacija ili pozadinski dio aplikacije upotrebljavaju starije metode API-ja, ovaj osnovni paket ili ponuda upotrebljava se za razdoblje naplate, cijenu i sve besplatne probe ili početne cijene. Ako pretplata sadrži druge osnovne pakete ili ponude, one su dostupne samo aplikacijama koje upotrebljavaju novije metode API-ja.

Označavanje kompatibilnosti osnovnog paketa ili ponude s prijašnjim verzijama

Ako je starija pretplata pri pretvaranju u novi model sadržavala besplatnu probu ili početnu cijenu, dobivena ponuda i osnovni paket označeni su kao kompatibilni s prijašnjim verzijama. U suprotnom je samo osnovni paket označen kao kompatibilan s prijašnjim verzijama. 

Prema potrebi možete izmijeniti koji su osnovni paket ili ponuda kompatibilni s prijašnjim verzijama. Prije nego što promijenite osnovni paket ili ponudu koji su kompatibilni s prijašnjim verzijama, pažljivo razmislite kakav bi to utjecaj moglo imati na verzije vaše aplikacije koje upotrebljavaju starije metode API-ja i sve druge značajke koje ih upotrebljavaju.

Možete označiti samo ponudu ili osnovni paket koji sadrže funkciju koja je prethodno bila dostupna. Na primjer, pretplate uz plaćanje unaprijed, ponude za nadogradnju, ponude koje određuje razvojni programer i oznake nisu podržane.

Regionalna dostupnost i cijene

Dostupnošću i cijenama sada možete upravljati pojedinačno za svaku državu ili regiju te možete konfigurirati hoće li vaš osnovni paket ili ponuda biti dostupni na novim lokacijama koje bi Google Play mogao podržavati u budućnosti.

Dopunili smo sve vaše postojeće pretplate, pa ako ste prethodno ciljali Ostale države/regije, nastavit ćete ciljati sve države u toj grupi. Ako osnovni paket ili ponudu niste prethodno učinili dostupnim u Ostalim državama/regijama, ništa se nije promijenilo.

Prilikom izrade ili uređivanja osnovnih paketa ili ponuda možete odabrati Upravljajte dostupnošću po državama/regijama i učiniti osnovni paket ili ponudu dostupnima na svim lokacijama ili ih pojedinačno konfigurirati. Prikazat će se i opcija Nove države/regije. Ako navedete Nove države/regije, upotrijebit ćemo te postavke dostupnosti i cijene kada Google Play doda podršku za dodatne države/regije. Ako podrška za te nove države/regije uključuje lokalnu valutu kupca, izvršit ćemo jednokratnu konverziju valute. Ako ne navedete Nove države/regije, prema zadanim postavkama vaša pretplata neće biti dostupna u tim državama/regijama. Kada nove države/regije budu podržane, moći ćete urediti svoju pretplatu na Play konzoli kako bi bile dostupne ako to želite.

Prilikom uređivanja cijena možete odabrati sve lokacije, postaviti cijene za pojedinačne lokacije te postaviti cijenu za sve države/regije koje bi Google Play mogao podržavati u budućnosti.

Rad s promotivnim kodovima i posebnim značajkama

Nekoliko značajki pretplate trenutačno podržava samo ponudu kompatibilnu s prijašnjim verzijama. To su sljedeće značajke:

 • Promotivni kodovi pretplate
 • Istaknute pretplate
 • Pretplata putem Googlea 

Na Play konzoli te značajke omogućuju vam samo odabir pretplate, a ne osnovnog plana ili ponude. Kad odaberete pretplatu, upotrijebit će se ponuda te pretplate kompatibilna s prijašnjim verzijama.

Važno: za sve pretplate u kojima upotrebljavate te značajke preporučujemo da ne mijenjate ponudu kompatibilnu s prijašnjim verzijama dok niste pažljivo razmislili kako to utječe na vašu upotrebu tih značajki.

Promjene u pretplatničkim proizvodima

Osnovne pakete i ponude možete dodati u stariju, konvertiranu pretplatu. Premda možete promijeniti koja će ponuda biti kompatibilna s prijašnjim verzijama, razmislite o utjecaju na starije verzije aplikacije. Možete i zadržati staru i novu konfiguraciju zasebno tako da ostavite starije, konvertirane pretplate kakve jesu i izradite novu pretplatu s vlastitim osnovnim paketima i ponudama. Time se jasno razdvajaju starije, konvertirane pretplate koje upotrebljavaju starije aplikacije i integracije. Bez obzira na to jeste li odlučili izmijeniti konvertirane stare pretplate ili ih zadržati kakve jesu, njihove ponude kompatibilne s prijašnjim verzijama trebaju biti aktivne kako bi ih korisnici mogli kupiti u starijim verzijama vaše aplikacije.

Nove pretplate mogu se konfigurirati s više osnovnih paketa i ponuda, pretplatama uz plaćanje unaprijed, ponudama za nadogradnju i drugim novim značajkama. Detaljne upute za to potražite u ovom članku.

Primjer 3: izrada nove pretplate s više osnovnih paketa i ponuda

U ovom primjeru vidimo novi pretplatnički proizvod za Basic plan s ID-jem proizvoda basic_new. U sklopu te pretplate postoje dva osnovna paketa: mjesečni ponavljajući i godišnji ponavljajući. Svaka pretplata ima osnovnu cijenu, tj. iznos koji će korisnik plaćati u redovitim ciklusima obnove i pri prvoj kupnji ako ne ispunjava kriterije za posebne ponude. Ponude u sklopu svakog paketa imaju različite kriterije prihvatljivosti i popusta. Na taj način razvojni programer može obuhvatiti sve različite načine na koje korisnik može steći Basic Plan u jednoj pretplati.

Kada konfigurirate pretplate s više osnovnih paketa i ponuda, morat ćete ažurirati integraciju Google Play naplate kako bi upotrebljavala prave verzije API-ja za obradu tih novih funkcija. Detaljne upute potražite u vodiču za migraciju.

Deaktiviranje konvertiranih pretplata

Nakon što izradite katalog proizvoda koji upotrebljava novu strukturu pretplate s osnovnim paketima i ponudama i nadogradite svoju integraciju tako da pravilno obrađuje te nove proizvode, trebali biste deaktivirati svoje izvorne konvertirane pretplate.

Da biste spriječili da novi pretplatnici kupe određeni proizvod, deaktivirajte sve osnovne pakete i ponude tih pretplata. Postojeće pretplate i dalje će se automatski obnavljati dok se ne otkažu ili ne isteknu.

Preporučujemo da pričekate s deaktivacijom konvertiranih pretplata dok se ne smanji broj kupnji u starijim verzijama vaše aplikacije. To će se odvijati prirodno jer će korisnici s vremenom nadograđivati starije verzije aplikacije. Te starije verzije koje upotrebljavaju obustavljene API-je postupno će se prestati kupovati u konvertiranim starim pretplatama. U nekom trenutku možete prestati prodavati stare pretplate tako da deaktivirate njihove osnovne pakete i ponude.

Korisnici s aktivnim pretplatama na te starije pakete i dalje će moći obnavljati i koristiti pretplate, ali nove kupnje neće biti dostupne ni iz jedne verzije aplikacije.

Upravljanje katalogom pretplata pomoću API-ja

Ako katalogom pretplata upravljate pomoću inappproducts API-ja, možete nastaviti s time. No to će rezultirati pretplatama sa samo jednim osnovnim paketom i ponudom koji su kompatibilni s prijašnjim verzijama i nećete moći upotrebljavati nijednu novu značajku pretplate. Vaše konvertirane pretplate i dalje će biti dostupne na Play konzoli u načinu rada samo za čitanje.

Preporučujemo da prijeđete na nove Monetization Subscriptions API-je i upravljate pretplatama pomoću novih krajnjih točaka monetization.subscriptions, monetization.subscriptions.baseplans i monetization.subscriptions.offers. Ti novi API-ji omogućit će vam da upravljate svim dostupnim osnovnim paketima i ponudama (umjesto samo onima koji su kompatibilni s prijašnjim verzijama). Da biste pročitali više o tome kako migrirati na taj novi API, pročitajte vodič za migraciju.

Ako želite urediti pretplate na Play konzoli, kliknite Omogućivanje uređivanja pretplate ispod poruke koja se prikazuje pri vrhu svake pretplate.  

Važno: nakon što pretplata postane dostupna za uređivanje na Play konzoli, više nećete moći upotrebljavati InAppProducts API za čitanje, konfiguriranje i ažuriranje pretplate i morat ćete prijeći na Monetize Subscriptions API-je da biste nastavili programski upravljati pretplatom. Ta se promjena ne može poništiti.

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
92637
false
false