Скорошни промени в абонаментите в Play Console

През май 2022 г. въведохме промени в начина, по който се дефинират и управляват продуктите с абонамент в Play Console. Тези промени ви осигуряват по-голяма гъвкавост при продажбата на абонаменти и намаляват сложността на управлението им. След като надстроите приложението си и интегриранията в задния слой така, че да използват новите API за абонаменти, можете да продавате:

 • Предплатени планове: Потребителите купуват конкретен период и могат да заплатят допълнително, за да удължат достъпа си.
 • Оферти за надстройване: Потребителите получават отстъпка за надстройване на абонаментното си ниво, удължаване на периода си на фактуриране или преминаване от предплатен към автоматично подновяващ се план.
 • Персонализирани условия: Вие определяте бизнес логиката и условията в приложението си.

След като надстроите, създаването и управлението на няколко оферти на ниво абонамент също е по-лесно. Ако още не сте го направили, прочетете тази статия, за да разберете как работят абонаментите.

Всичките ви съществуващи абонаменти, приложения и интегрирания в задния слой функционират както преди тези актуализации. Не е необходимо да предприемате действия незабавно. Можете да започнете да използвате новите функции за абонаменти с течение на времето.

Промени в работния процес

Ако по-рано сте използвали Play Console, ще забележите, че има много промени в страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти). Повечето от тези промени ви дават възможност да създавате и управлявате абонаменти, основни планове и оферти. Също така можете да правите това по няколко различни начина:

 • Промени на цената: При промяна на цената на даден абонамент тя се прилага само за нови покупки. А тази, която съществуващите абонати плащат, се променя посредством наследени ценови кохорти.
 • Регионална наличност : Можете да избирате регионите, в които е възможно да се купи абонаментът ви. Също така можете да създавате регионални оферти в няколко от тези региони.  
 • Регионални цени: Можете да посочвате цени за всеки регион. Имате възможност също да изберете няколко региона (или всички), да посочите една цена в избрана от вас валута и Google Play ще извърши еднократно конвертиране на валутата за всички избрани региони. Можете да актуализирате цените, когато пожелаете.

Работа с по-стари абонаменти

Абонаментите, създадени преди май 2022 г., включваха съответните предимства, описание и една настройка за периода на фактуриране, цената и пробния период без парично заплащане/промоционалната цена. Необходими бяха допълнителни абонаменти, ако искате няколко периода на фактуриране или различно ценообразуване.

От май 2022 г. предимствата на абонамента (с други думи, „какво“ предлага абонаментът) се дефинират отделно от основните планове и офертите („как“ се продава абонаментът). Този нов модел улеснява продажбата на абонаментите ви по различни начини.

Вляво на изображението по-долу е показано как по-рано абонаментите бяха дефинирани като напълно независими обекти. Ако няколко „абонамента“ предоставяха едни и същи предимства с различни периоди на фактуриране или цени, можеше да стане сложно. Например трябваше да се уверите, че видимите за потребителите описание и предимства са еднакви във всички абонаменти и че приложението ви не позволява на потребителите да купуват излишни абонаменти.

Вдясно е показано как са структурирани абонаментите сега. Всеки абонамент може да има няколко основни плана, всеки от които да е с няколко оферти.

Преобразувани абонаменти

При въвеждането на тези промени през май 2022 г. всички съществуващи абонаменти бяха преобразувани в новия модел. Резултатите са следните:

 • Абонаментите запазват информацията, която не е свързана с това как се продават, като например видимите за потребителите име, описание и предимства.
 • Всеки абонамент има един основен план с периода на фактуриране и автоматично подновяващата се цена на стария абонамент.
 • Ако даден абонамент е имал пробен период без парично заплащане или промоционална цена, основният план има една оферта с критерии за участие за нови абонати (например само за потребители, които никога не са купували абонамент в това приложение) и цена (продължителност на пробния период без парично заплащане или промоционалната цена и продължителност).

Функционалността на получените абонаменти, основни планове и оферти е същата както преди. Например можете да променяте продължителността на пробния период без парично заплащане, да актуализирате описанието на даден абонамент, както и да променяте продължителността на преходния период.

Пример 1: Преобразуване на наследена складова единица на продукт с промоционална цена

Ето как наследен месечен абонамент с името Basic Plan, идентификатор на продукта basic1 и едномесечна промоционална цена бе преобразуван в новия модел:

Пример 2: Преобразуване на няколко наследени складови единици на продукт, които представят едни и същи предимства на абонамента с различни конфигурации:

При преобразуването на наследените абонаменти в новия модел те останаха отделни абонаменти. Преобразуването не обедини складовите единици в продукти с абонамент.

Например често срещан случай на употреба в наследената система беше, че програмистът можеше да има няколко абонамента за едно право на достъп до абонамент. В този случай имаме складова единица на продукт Basic Plan с идентификатор на продукта basic1 и без специално ценообразуване и складова единица на продукт Basic Plan с идентификатор на продукта basic2 и с пробен период без парично заплащане за потребители, които никога не са купували абонамент в приложението. Преобразуването води до два абонамента с едно и също заглавие или име – Basic Plan, всеки от тях със своя идентификатор на продукта.

И двата имат един основен план (месечен, автоматично подновяващ се), а наследената складова единица на продукт с пробен период без парично заплащане доведе до абонамент с една оферта.

Оферти с наследена съвместимост

По-рано според дефиницията на Play Console и API за програмистите даден абонамент имаше един план за ценообразуване. Play Console и API за програмистите вече дават възможност даден абонамент да има няколко основни плана и няколко оферти.

Тъй като приложенията и интегриранията в задния слой, използващи по-стари API за програмистите, очакват даден абонамент да включва един план за ценообразуване, в Play Console всеки абонамент има една оферта или основен план с наследена съвместимост.

Когато приложението или бекендът ви работят с по-стари методи на API, основният план или офертата се използват за периода на фактуриране, цената и всички пробни периоди без парично заплащане или промоционални цени. Ако даден абонамент има други основни планове или оферти, те са налице само за приложенията, използващи по-новите методи на API.

Обозначаване на основен план или оферта като такива с наследена съвместимост

Ако при преобразуването по-старите абонаменти са имали пробен период без парично заплащане или промоционална цена при въвеждане, получените оферта и основен план са означени като такива с наследена съвместимост. В противен случай само основният план е означен като такъв с наследена съвместимост.

Ако е необходимо, можете да промените основния план или офертата, които са с наследена съвместимост. Преди това помислете внимателно какво въздействие може да има промяната върху версии на приложението ви, които използват по-стари методи на API, както и върху всички други функции, които използват основния план/офертата.

Имате възможност да означите само оферта или основен план, които съдържат по-рано налична функционалност. Не се поддържат например предплатени планове, оферти за надстройване, определени от програмиста оферти и маркери.

Регионална наличност и ценообразуване

Вече можете да контролирате наличността и ценообразуването за отделните държави или региони, както и да конфигурирате дали основният план или офертата ви да се предлагат в новите местоположения, които Google Play може да поддържа в бъдеще.

Попълнихме всички съществуващи абонаменти така, че ако по-рано сте насочвали към „Други държави/региони“, ще продължите да насочвате към държавите в тази група. Няма промяна, ако по-рано не сте предлагали основния план или офертата си за „Други държави/региони“.

Когато създавате или редактирате основни планове или оферти, можете да изберете Управление на наличността по държави/региони и да ги направите достъпни във всички местоположения или да ги конфигурирате поотделно. Ще видите и опцията „Нови държави/региони“. Ако я посочите, когато Google Play добави поддръжка за допълнителни държави/региони, ще използваме тези настройки за наличността и цената. В случай че за тези нови държави/региони се поддържа и местната валута на купувачите, ще извършим еднократно конвертиране на валутата. Ако не посочите „Нови държави/региони“, по подразбиране абонаментът ви няма да бъде налице в съответните държави/региони. След като бъде добавена поддръжка за нови държави/региони, ако желаете, можете да редактирате абонамента си в Play Console така, че да се предлага в тях.

При редактирането на цени можете да изберете всички местоположения, да посочите отделни цени за тях, както и да зададете цена за всички държави/региони, които Google Play ще поддържа в бъдеще.

Работа с промоционални кодове и специални функции

Понастоящем няколко функции за абонаменти поддържат само офертата с наследена съвместимост. Тези функции са:

 • промоционалните кодове за абонаменти;
 • представените абонаменти;
 • „Абонамент към Google“.

В Play Console тези функции ви позволяват да избирате само абонаменти, а не основни планове или оферти. Когато изберете абонамент, ще се използва офертата му с наследена съвместимост.

Важно: Препоръчваме да не променяте офертата с наследена съвместимост за абонаментите, в които използвате тези функции, преди да обмислите внимателно как това ще засегне употребата им от ваша страна.

Извършване на промени в продуктите ви с абонаменти

Можете да добавите основни планове и оферти към по-стар, преобразуван абонамент. Въпреки че можете да промените коя оферта да е тази с „наследена съвместимост“, помислете за въздействието върху по-старите версии на приложението ви. Друга възможност е да отделите старите и новите конфигурации, като оставите по-старите, преобразувани абонаменти във вида, в който са, и създадете нов абонамент със собствени основни планове и оферти. Така ясно се разграничават преобразуваните по-стари абонаменти, използвани от по-старите приложения и интегрирания. Независимо дали решите да промените преобразуваните наследени абонаменти, или не, оставете тях и офертите им с наследена съвместимост активни, така че да могат да бъдат купувани от потребители с по-стари версии на приложението ви.

Новите абонаменти могат да бъдат конфигурирани с множество основни планове и оферти, предплатени планове, оферти за надстройване и други нови функции. Прочетете тази статия, за да научите как става това.

Пример 3: Създаване на нов абонамент с няколко основни плана и оферти

В този пример има нов продукт с абонамент за Basic Plan, с идентификатор на продукта basic_new. За този абонамент има два основни плана – месечен и годишен. Всеки план има основна цена – сумата, която потребителят ще плати при първата си покупка и ще плаща чрез редовните цикли на подновяване, ако не отговаря на условията за специални оферти. Офертите за всеки план имат различни условия и критерии за отстъпки. По този начин програмистът може да представи всички различни начини, по които потребителят може да получи Basic Plan в един абонамент.

Когато конфигурирате абонаментите си с няколко основни плана и оферти, ще трябва да актуализирате интегрирането на Google Play Billing, така че да използва правилните версии на API, за да работи с новата функционалност. За да научите как да направите това, можете да разгледате ръководството относно мигрирането.

Деактивиране на преобразуваните абонаменти

След като създадете продуктов каталог, който използва новата структура с абонаменти, основни планове и оферти, и надстроите интегрирането така, че да работи правилно с тези нови продукти, добре е да деактивирате първоначалните си преобразувани абонаменти.

За да спрете купуването на конкретен продукт от нови абонати, деактивирайте всички основни планове и оферти за абонаментите. Съществуващите абонаменти пак ще се подновяват автоматично, докато не бъдат анулирани или валидността им не изтече.

Препоръчваме ви да изчакате с деактивирането на преобразуваните абонаменти, докато броят на покупките в по-старите версии на приложението ви намалее. Това ще се случи естествено с течение на времето и при надстройване до по-новите версии на приложението ви. В по-старите му версии, които използват оттеглени API, постепенно ще спрат да се извършват покупки за преобразуваните наследени абонаменти. В даден момент можете да спрете да продавате наследените абонаменти, като деактивирате основните планове и офертите за тях.

Потребителите с активни абонаменти с тези по-стари планове пак ще могат да подновяват абонаментите си и да се възползват от тях, но в нито една версия на приложението няма да могат да се извършват нови покупки.

Управление на каталога ви с абонаменти чрез API

Ако управлявате каталога си с абонаменти посредством API за продукти в приложения, засега можете да продължите да го правите. Това обаче ще доведе до абонаменти с един основен план и оферта, съвместими с наследените версии, и няма да можете да използвате новите функции за абонаментите. Преобразуваните от вас абонаменти ще продължат да са налице в Play Console в режим само за четене.

Препоръчваме ви да мигрирате към новите API за осигуряване на приходи от абонаментите и да управлявате абонаментите си чрез новите крайни точки monetization.subscriptions, monetization.subscriptions.baseplans и monetization.subscriptions.offers. Тези нови API ще ви позволят да управлявате всички налични основни планове и оферти (вместо само съвместимите с наследените версии). За да научите повече за начина за мигриране към тези нови API, прочетете съответното ръководство.

Ако искате да редактирате абонаментите си в Play Console, можете да кликнете върху Възможност за редактиране на абонаментите под съобщението, което се показва в горната част на всеки абонамент.  

Важно: След като активирате възможността за редактиране на абонамента в Play Console, вече няма да можете да използвате API за продукти в приложенията за четене, конфигуриране или актуализиране на абонамента и трябва да мигрирате към API за осигуряване на приходи от абонаментите, за да продължите да управлявате абонамента програмно. Тази промяна не може да бъде отменена.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню