Скорошни промени в абонаментите в Play Console

През май 2022 г. въведохме промени в начина, по който се дефинират и управляват продуктите с абонамент в Play Console. Тези промени ви осигуряват по-голяма гъвкавост при продажбата на абонаменти и намаляват сложността на управлението им. Ако още не сте го направили, прочетете тази статия, за да разберете как работят абонаментите.

Всичките ви съществуващи абонаменти, приложения и интегрирания в задния слой функционират както преди тези актуализации. Не е необходимо да предприемате действия незабавно. Можете да започнете да използвате новите функции за абонаменти с течение на времето.

Промени в работния процес

Ако по-рано сте използвали Play Console, ще забележите, че има много промени в страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти). Повечето от тези промени ви дават възможност да създавате и управлявате абонаменти, основни планове и оферти. Можете да правите това по няколко различни начина:

  • При промяна на цената на даден абонамент тя се прилага само за нови покупки. А тази, която съществуващите абонати плащат, се променя посредством наследени ценови кохорти.
  • Наличност по държави – имате възможност да създадете няколко оферти и всяка от тях да се предлага в избрани от вас местоположения. Можете също да активирате или деактивирате офертите, когато пожелаете.

Работа с по-стари абонаменти

Абонаментите, създадени преди май 2022 г., включваха съответните предимства и една настройка за периода на фактуриране, цената и пробния период без парично заплащане/промоционалната цена при въвеждане. Необходими бяха допълнителни абонаменти, ако искате няколко периода на фактуриране или различно ценообразуване.

От май 2022 г. при създаването на нов абонамент предимствата му (с други думи това, което абонаментът предлага) са разделени от основните планове и офертите (начинът, по който се продава абонаментът). Това улеснява продажбата на абонаментите ви по различни начини.

Когато тази функция бе пусната, всички съществуващи абонаменти бяха преобразувани в новия модел. Резултатите са следните:

  • Всеки абонамент вече има един основен план с периода на фактуриране на стария абонамент. Тъй като не съществуваха предплатени планове, всички основни планове се подновяват автоматично.
  • Всички пробни периоди без парично заплащане или промоционални цени при въвеждане бяха преобразувани в оферти.

Изображението по-долу показва как са структурирани типовете цели на абонаментите в момента (вдясно) и как са били структурирани по-рано (вляво).

Функционалността на получените абонаменти, основни планове и оферти е идентична с тази на новосъздадените абонаменти. При редактиране, управление и създаване на допълнителни основни планове и оферти са в сила същите възможности и ограничения.

По-рано според дефиницията на Play Console и API за програмистите даден абонамент имаше една цена. Вече може да има няколко основни плана и оферти за един абонамент. За да се запази съвместимостта с наследените приложения и интегриранията в задния слой, за всеки абонамент в потребителския интерфейс на Play Console има един основен план или една оферта с наследена съвместимост.

Оферти с наследена съвместимост

Когато приложението или задният ви слой работят с по-стари методи на API, основният план или офертата се използват за периода на фактуриране, цената и всички пробни периоди без парично заплащане или промоционални цени при въвеждане. Ако даден абонамент има други основни планове или оферти, те са налице само за приложенията, използващи по-новите методи на API.  

Обозначаване на основен план или оферта като такива с наследена съвместимост

Ако при преобразуването по-старите абонаменти са имали пробен период без парично заплащане или промоционална цена при въвеждане, получените оферта и основен план са означени като такива с наследена съвместимост. В противен случай само основният план е означен като такъв с наследена съвместимост.

Ако е необходимо, можете да промените основния план или офертата, които са с наследена съвместимост. Преди това помислете какво въздействие може да има промяната върху по-старите версии на приложението ви, както и върху всички други функции, които използват основния план.

Имате възможност да означите само оферта или основен план, които съдържат по-рано налична функционалност. Не се поддържат предплатени планове, оферти за надстройване, определени от програмиста оферти и маркери.

Важно: Препоръчваме да не променяте офертата с наследена съвместимост за абонаментите, в които използвате тези функции, преди да обмислите внимателно как това ще засегне употребата им от ваша страна.

Насочване по държави/региони

Вече можете да контролирате наличността и ценообразуването за отделните държави или региони, както и да конфигурирате дали основният план или офертата ви да се предлагат в новите местоположения, които Google Play може да поддържа в бъдеще.

Попълнихме всички съществуващи абонаменти така, че ако по-рано сте насочвали към „Други държави/региони“, ще продължите да насочвате към държавите в тази група. Няма промяна, ако по-рано не сте предлагали основния план или офертата си за „Други държави/региони“.

Когато създавате или редактирате основни планове или оферти, можете да изберете Управление на наличността по държави/региони и да ги направите достъпни във всички местоположения или да ги конфигурирате поотделно. Ще видите и опцията „Нови държави/региони“. Ако я посочите, когато Google Play добави поддръжка за допълнителни държави/региони, ще използваме тези настройки за наличността и цената. В случай че за тези нови държави/региони се поддържа и местната валута на купувачите, ще извършим еднократно конвертиране на валутата. Ако не посочите „Нови държави/региони“, по подразбиране абонаментът ви няма да бъде налице в съответните държави/региони. След като бъде добавена поддръжка за нови държави/региони, ако желаете, можете да редактирате абонамента си в Play Console така, че да се предлага в тях.

При редактирането на цени можете да изберете всички местоположения, да посочите отделни цени за тях, както и да зададете цена за всички държави/региони, които Google Play ще поддържа в бъдеще.

Работа с промоционални кодове и специални функции

Понастоящем няколко функции за абонаменти поддържат само офертата с наследена съвместимост. Тези функции са:

  • промоционалните кодове за абонаменти;
  • представените абонаменти;
  • „Абонамент към Google“.

В Play Console тези функции ви позволяват да избирате само абонаменти, а не основни планове или оферти. Когато изберете абонамент, ще се използва офертата му с наследена съвместимост.

Важно: Препоръчваме да не променяте офертата с наследена съвместимост за абонаментите, в които използвате тези функции, преди да обмислите внимателно как това ще засегне употребата им от ваша страна.

Управление на каталога ви с абонаменти чрез API

Ако управлявате каталога си с абонаменти посредством API за продукти в приложения, можете да продължите да го правите. Това обаче ще доведе до абонаменти с един основен план и оферта, съвместими с наследените версии, и няма да можете да използвате новите функции за абонаментите. Абонаментите ви ще продължат да са налице в Play Console в режим само за четене.

Препоръчваме ви да мигрирате към новите API за осигуряване на приходи от абонаментите и да управлявате абонаментите си чрез новите крайни точки monetization.subscriptions, monetization.subscriptions.baseplans и monetization.subscriptions.offers. Тези нови API ще ви позволят да управлявате всички налични основни планове и оферти (вместо само съвместимите с наследените версии).

Ако искате да редактирате абонаментите си в Play Console, можете да кликнете върху Възможност за редактиране на абонаментите под съобщението, което се показва в горната част на всеки абонамент.  

Важно: След като активирате възможността за редактиране на абонамента в Play Console, вече няма да можете да използвате API за продукти в приложенията за четене, конфигуриране или актуализиране на абонамента и трябва да мигрирате към API за осигуряване на приходи от абонаментите, за да продължите да управлявате абонамента програмно. Тази промяна не може да бъде отменена.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false
false