Andmetöötlustavad peresõbralikes rakendustes

Rakendused, mille sihtrühmas on lapsed, et tohi lastelt ega teadmata vanusega kasutajatelt järgmist teavet hankida. 

 • Androidi reklaami-ID-d (AAID)
 • SIM-kaardi seerianumber
 • Järgu seerianumber
 • BSSID
 • MAC-aadress
 • SSID
 • IMEI
 • IMSI 

Rakendused, mis sihivad ainult lapsi, ei tohi mitte kunagi neid identifikaatoreid hankida. Rakendused, mis sihivad lapsi ja vanemaid vanuserühmasid, võivad neid identifikaatoreid hankida ainult juhul, kui kasutaja on teadaolevalt täisealine. 

Hankimine tähendab andmete saatmist võrgu kaudu mis tahes seadmevälisesse sihtkohta, sh arendaja serverisse või mõnda sihtkohta, mida arendaja ei halda. Lisaks sellele ei tohi lapsi sihtivad rakendused taotleda TelephonyManager API-st seadme telefoninumbrit.

Google Play teenuste 2022. aasta värskendusega saavad rakendused, mille API sihitav tase on 33 või uuem, kasutada Google Play teenuste uut luba, et hallata juurdepääsu Androidi reklaami-ID-le (AAID). Nõuete järgimise hõlbustamiseks saavad arendajad, kelle rakendused sihivad ainult lapsi, selle mehhanismi abil tagada, et juurdepääs AAID-le oleks keelatud. Lisateavet leiate allolevast AAID jaotisest.

Analüüsi jaoks soovitame arendajatel kasutada rakenduste komplekti ID-d.

Kuidas järgida peresõbralike rakenduste andmetöötlustavasid SIM-i seerianumbri, järgu seerianumbri, BSSID, MAC-i, SSID, IMEI, IMSI ja telefoninumbri puhul?

Peresõbralike rakenduste andmetöötlustavade järgimiseks SIM-i seerianumbri, järgu seerianumbri, BSSID, MAC-i, SSID, IMEI, IMSI ja telefoninumbri puhul peavad kõik rakendused vastama järgmistele nõuetele.

 • Nende API sihitav tase peab olema vähemalt 29 (Android 10), et vältida teie rakenduse puhul nende identifikaatorite hankimist.
 • Neid identifikaatoreid ei tohi hankida lastelt või teadmata vanusega kasutajatelt ega kasutada SDK-sid, mis neid identifikaatoreid lastelt või teadmata vanusega kasutajatelt hangivad.
 • Need ei tohi TelephonyManager API-lt telefoninumbreid küsida ega koguda.

Kuidas järgida peresõbralike rakenduste andmetöötlustavasid Androidi reklaami-ID (AAID) puhul?

Ainult lapsi sihtivad rakendused

Ainult lapsi sihtivad rakendused peavad AAID puhul järgima peresõbralike rakenduste andmetöötlustavasid kahel viisil.

 1. Kui teie rakendus värskendatakse API sihitavale tasemele 33 (Android 13), veenduge, et teie rakendus või rakendusse kaasatud kogu ei deklareeriks uut AAID luba või et AAID oleks keelatud. Lisateabe saamiseks selle loa ja AAID kaasamise või keelamise kohta lugege seda artiklit. Kui värskendate API sihitavale tasemele 33 ja ei kaasa seda luba, keelatakse AAID automaatselt (väärtuseks määratakse nullirida).

VÕI

 1. Peate tagama, et teie rakenduse kood ja SDK kutsungid oleksid õigesti seadistatud, et mitte AAID-d hankida. Selleks peate võib-olla tegema mõnda järgmistest.
  • Muutma oma koodis või rakenduse seadistusfailis SDK seadistuse seadeid.
  • Muutma SDK individuaalseid kutsungeid, näiteks lisama reklaamipäringusse märgendi, mis viitab, et kasutaja on täisealine.
  • Värskendama rakenduse üldiseid seadeid SDK veebisaidil või seadistusportaalis. Näiteks peate SDK seadistusportaalis sisse lülitama üldise lastele suunatud seade. 
  • On võimalik, et teatud SDK-d ei pruugi ilma AAID-d hankimata töötada. Sellisel juhul peate need SDK-d oma rakendusest eemaldama. 

Tuletame meelde, et ainult lapsi sihtivad rakendused peavad reklaamide näitamiseks kasutama ainult SDK-sid, mis on Google Play peredele mõeldud reklaamide programmi nõuete järgimise ise sertifitseerinud, ning kasutama ainult SDK-sid, mis on lastele suunatud teenustes kasutamiseks heaks kiidetud. 

Lapsi ja täiskasvanuid sihtivad rakendused

Selleks et järgida AAID puhul peresõbralike rakenduste andmetöötlustavasid, peavad lapsi ja täiskasvanuid sihtivad rakendused vastama järgmistele nõuetele.

 • Need peavad tagama, et AAID hangitakse vaid juhul, kui on teada, et kasutaja ei ole laps.
  • Need peavad tagama, et rakenduse kood ja SDK-d ei hangiks AAID-d vaikimisi. Näiteks ei tohi rakendused, mille üks sihtrühm on lapsed, esimese käivitamise ajal AAID-d hankida.
  • Koodi, SDK seadeid ja kutsungeid tohib AAID hankimiseks kohandada alles pärast seda, kui on veendutud, et kasutaja ei ole laps. Näiteks kui olete veendunud, et kasutaja on täiskasvanu, võite reklaamipäringust eemaldada märgendi, mis viitab, et kasutaja on alaealine. 

Meeldetuletus.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
92637
false
false