Grafiktillgångar, skärmdumpar och videor

Genom att lägga till skärmdumpar och en video som visar appens funktioner på sidan med appens butiksuppgifter kan du nå nya användare på Google Play.

Med hjälp av grafiktillgångar, skärmdumpar och videor lyfts appen fram och marknadsförs på Google Play och andra av Googles marknadsföringskanaler.

Hantera grafiktillgångar

Tänk på följande innan du lägger till grafiktillgångar i appens butiksuppgifter:

 • Grafiktillgångar visas i butiksuppgifterna i alla testkanaler när du har lagt till dem.
 • Om du vill begränsa marknadsföringen av appen på egendomar som ägs av Google kan du markera kryssrutan Välj bort marknadsföring på sidan Priser och distribution för appen.

Här kan du hantera appens grafiktillgångar:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Alla appar Alla appar.
 3. Välj en app.
 4. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Butiksuppgifter.
 5. Under Grafiktillgångar kan du ladda upp dina bilder och lägga till en YouTube-video.

Riktlinjer för innehåll: krav och rekommendationer

Kraven är olika beroende på vilket slags grafiktillgång det är. Läs nedan vad du behöver tänka på när du lägger till grafiktillgångar i butiksuppgifterna på Google Play.

Högupplöst ikon

En högupplöst ikon krävs för att du ska kunna publicera butiksuppgifterna. Den högupplösta ikonen ersätter inte startikonen för appen utan är en skarpare, högupplöst version av den som följer riktlinjerna för utformning av ikoner på Google Play. Den högupplösta ikonen används på olika ställen på Google Play.

Riktlinjer för innehåll

Krav

 • 32-bitars PNG (med alfa)
 • Mått: 512 x 512 pixlar
 • Maximal filstorlek: 1 024 kB
Funktionsbild

En funktionsbild krävs för att en app du publicerar ska kunna visas var som helst på Google Play. Funktionsbilden är ett effektivt verktyg för att visa upp appen eller spelet och fånga nya användares intresse.

Funktionsbilden visas på olika ställen i Android-appen Play Butik och Play Butik på webben. Till exempel visas funktionsbilden med en överlagrad uppspelningsknapp som startbild för reklamvideon, om du har en sådan. I Android-appen Play Butik visas funktionsbilden dessutom på startsidan i stort format enligt nedan.

 • Appar: Visas i en samling i stort format med funktionsbilden samt annonser.
 • Spel: Visas i grupper med rekommenderade spel i stort format med reklamvideor och skärmdumpar, där funktionsbilden ingår.

Funktionsbilder visas normalt i samma sammanhang som appens metadata på toppnivå (t.ex. appens ikon eller namn).

Riktlinjer för innehåll

Krav

 • JPEG eller 24-bitars PNG (ingen alfakanal)
 • Mått: 1 024 × 500 pixlar

Rekommenderas starkt

Eftersom funktionsbilden kan visas var som helst på Google Play och inte bara i butiksuppgifterna rekommenderar vi att du använder en informativ bild som förmedlar det viktigaste med appen eller spelet. Sannolikheten för att en app eller ett spel ska marknadsföras överallt på Google Play ökar om dessa riktlinjer följs.

 • Använd grafik som visar upp hur det ser ut när man använder appen eller spelet och framhäv relevant sammanhang eller storytelling efter behov.
 • Det viktigaste ska vara centrerat på bilden:

 • Undvik att låta motivet falla ut i det område som kan beskäras (15 % från kanten på alla sidor). Om varumärket visas i det område som kan beskäras (de rödmarkerade delarna i exemplet nedan) kan det falla bort beroende på gränssnittets format.

 • Placera bakgrundsinslag i bildens periferi.
 • Använda gärna klara färger, så att bilden drar till sig uppmärksamhet och väcker intresse. Undvik vitt och mörkgrått eftersom det kan smälta in i bakgrunden på Google Play.
 • Använd samma färgskala och stil i funktionsbilden som i appens ikon och i själva appen, så att användarna genast kopplar samman dem med din app och ditt varumärke.
 • Lokalisera och översätt grafik och varumärkning efter behov för olika marknader och språk.
 • Använd inte framträdande varumärkning som ser ut som appens ikon. Då kan det bli dubbletter när funktionsbilden och appens ikon visas tillsammans. Använd varumärkningen så att den fungerar som en förlängning av appens ikon.
 • Använd ingen tagline av något slag.
 • Undvik att återge eller antyda sådant som placering på Google Play, betyg eller pris- och rabattuppgifter.
 • Undvik tidsbundna inslag som snabbt kan bli inaktuella. Det minskar behovet av att hålla bilden uppdaterad.
 • Undvik att göra bilden överlastad med små detaljer. De syns inte på många telefoner.
 • Undvik olämpliga motiv och motiv som ofta upprepas. Exempel:
  • Varumärkesskyddade figurer eller logotyper som tillhör tredje part, om du saknar tillstånd.
  • Bilder som visar enheter (eftersom de snabbt kan bli föråldrade eller stöta bort vissa användare).
  • Skärmdumpar.
  • Annonser.
  • Google Plays eller andra butikers märken eller ikoner.
  • Allt som strider mot programpolicyn för utvecklare. Sådant kan leda till att appen tas bort från eller stängs av på Google Play.
Skärmdumpar

Med hjälp av skärmdumpar kan du visa potentiella användare vilka funktioner appen har, hur den ser ut och hur den används. Det gör appen mer synlig och gör det lättare att fatta beslut. Du kan lägga till upp till åtta skärmdumpar per enhetstyp som stöds: telefon, surfplatta (med 7- eller 10-tumsskärm), Android TV och Wear OS by Google.

Skärmdumparna visas i appens butiksuppgifter i Android-appen Play Butik och Play Butik på webben. Om du har en reklamvideo visas skärmdumparna efter den. Därefter följer de skärmdumpar som passar bäst för enheten som användaren surfar på, från vänster till höger. I Google Play Butik på webben (play.google.com) prioriteras skärmdumpar från telefoner. De visas före skärmdumpar från andra slags enheter.

Obs! Följande gäller i Android-appen Play Butik:

 • Skärmdumparna kan även visas vid sökning och på startsidan.
 • I vissa delar av Play Butik visas rekommenderade spel i grupper i stort format med skärmdumpar i liggande format. Det ger högre konverteringsfrekvens än när bara appikonerna visas.

Om du vill ladda upp skärmdumpar för olika enhetstyper klickar du på fliken för en viss enhet under Skärmdumpar:

 • Surfplatta: Om du vill optimera butiksuppgifterna för surfplattor läser du checklistan för appkvalitet på surfplattor.
 • Wear OS by Google: Om du distribuerar en app för enheter med Wear OS by Google måste du lägga till minst en skärmdump på fliken Wear OS by Google. Här är några bra tips när du lägger till skärmdumpar för Wear OS by Google:
  • Ladda upp skärmdumpar för runda och fyrkantiga enheter. Tänk på att de flesta enheter med Wear OS by Google är runda när du väljer skärmdumpar.
  • Om du har flera skärmdumpar i en och samma bildfil begränsar du antalet skärmdumpar till två per bildfil.
  • Play Butik på Wear har mörk bakgrund, så vi rekommenderar att du lägger till skärmdumpar med genomskinlig bakgrund.
 • Android TV: Om du distribuerar en app för Android TV-enheter måste du lägga till minst en skärmdump på fliken TV för appen innan du kan publicera den.
  • En bannerbild för Android TV krävs också.
  • Skärmdumpar från tv visas endast på Android TV-enheter.

Riktlinjer för innehåll

Krav

Innan du kan publicera butiksuppgifterna måste du för alla formfaktorer bifoga minst två skärmdumpar som uppfyller följande krav:

 • JPEG eller 24-bitars PNG (ingen alfakanal)
 • Minimal dimension: 320 pixlar
 • Maximal dimension: 3840 pixlar
 • Skärmdumpens längsta mått får inte vara mer än dubbelt så långt som det mindre måttet.

Rekommenderas starkt

Eftersom skärmdumparna kan visas var som helst på Google Play och inte bara i butiksuppgifterna rekommenderar vi starkt att du väljer informativa skärmdumpar som förmedlar det viktigaste med appen eller spelet. Sannolikheten för att en app eller ett spel ska marknadsföras överallt på Google Play ökar om dessa riktlinjer följs.

 • Ta inte med någonting som återger eller antyder placering på Google Play, betyg eller pris- och rabattuppgifter.

I vissa delar av Play Butik visas rekommenderade spel i grupper i stort format med skärmdumpar. Det ger högre konverteringsfrekvens än när bara appikonerna visas. Vi rekommenderar starkt att du bifogar tre skärmdumpar i liggande format (med bildproportionerna 16:9) så att spelet kan visas i dessa stora format:

 • Om spelet har stående format lägger du till dessa skärmdumpar efter skärmdumparna i stående format.
 • Skärmdumparna ska visa spelet så att användarna får en uppfattning om hur det går till att spela om de laddar ned det.
Reklamvideo

En reklamvideo är ett effektivt sätt att visa potentiella användare vilka funktioner appen har, hur den ser ut och hur den används. Det gör appen mer synlig och gör det lättare att fatta beslut. Det är inte obligatoriskt att ha en reklamvideo, men vi rekommenderar det starkt, i synnerhet för spel. Det kan krävas att det finns en reklamvideo för spelet för att det ska visas i vissa delar av Play Butik.

Reklamvideon visas före skärmdumparna i appens butiksuppgifter i Android-appen Play Butik och Play Butik på webben. Användarna kan titta på reklamvideon genom att trycka på uppspelningsknappen som läggs ovanpå funktionsbilden.

Följande gäller i Android-appen Play Butik:

 • Reklamvideon kan även visas vid sökning och på startsidan.
 • Reklamvideon kan spelas upp automatiskt med ljudet avstängt i upp till 30 sekunder beroende på enhet, inställningar, nätverksanslutning och kontaktyta. Om videon inte spelas upp automatiskt visas en uppspelningsknapp över funktionsbilden.
 • I vissa delar av Play Butik visas rekommenderade spel i grupper i stort format med reklamvideor, vilket ger högre konverteringsfrekvens än när bara appikonen visas.

Du kan lägga till en reklamvideo i butiksuppgifterna genom att ange en webbadress på YouTube i fältet Reklamvideo.

 • Använd webbadressen till en video på YouTube, inte till en spellista på YouTube eller en kanaladress.
 • Lägg inte till extra parametrar, som tidskoder, i webbadressen på YouTube. 
 • Använd den fullständiga länken till YouTube-videon, inte en förkortad länk.
  • Använd: https://www.youtube.com/watch?v=yourvideoid
  • Använd inte: https://youtu.be/yourvideoid
 • Tillhandahåll en lokaliserad video för användare på olika marknader världen över.

Riktlinjer för innehåll

Sannolikheten för att en app eller ett spel ska marknadsföras överallt på Google Play ökar om dessa riktlinjer följs.

Obs! Spel kanske inte visas i stort format med videor.

Krav

 • Inaktivera annonser om videon ska kunna visas i Play Butik. Vi vill att användarna ska se en video om din app när de besöker Play Butik och inte någon annans annons, eftersom det kan vara förvirrande. Du kan inaktivera annonser på något av följande sätt:
  • Inaktivera intäktsgenerering i videon
  • Ladda upp en annan video utan ersättningskrav och uppdatera webbadressen i Google Play Console.
   Obs! Om upphovsrättsskyddat material används i videon kanske det inte räcker att inaktivera intäktsgenerering så att annonser stoppas. I så fall måste du använda en annan video (utan material som är upphovsrättsskyddat med krav på ersättning).
 • Använd offentlig eller olistad som sekretessinställning för videon. Den ska inte vara privat.
 • Kontrollera att videon kan bäddas in i Android-appen Play Butik och Play Butik på webben.

Rekommenderas starkt

Eftersom videon kan visas var som helst på Google Play och inte bara i butiksuppgifterna rekommenderar vi att du använder en informativ video som förmedlar det viktigaste med appen eller spelet. Sannolikheten för att en app eller ett spel ska marknadsföras överallt på Google Play ökar om dessa riktlinjer följs.

 • Videon måste visa hur det faktiskt ser ut i appen eller spelet och visa upp de viktigaste funktionerna och det viktigaste innehållet så tidigt som möjligt, inom de första 30 sekunderna.
 • Videon ska ge rätt förväntningar och väcka användarnas intresse för det som faktiskt möter dem när de har laddat ned appen eller spelet.
  • Vi förstår vikten av varumärkning och storytelling, men rekommenderar starkt att du håller tillbaka sådana inslag och i stället fokuserar på hur det faktiskt ser ut.
  • Använd sekvenser hämtade från själva appen eller spelet. Ta inte med människor som interagerar med enheten (till exempel fingrar som trycker på skärmen) om inte huvuddelen av spelet eller appanvändningen äger rum vid sidan av enheten.
  • Förrenderade bilder, filmsekvenser och grafiktillgångar kan bidra till att slå an stämningen och förmedla spelets tema, men de kan också ge en vilseledande bild av hur det faktiskt ser ut när man spelar. Om du använder förrenderade bilder, filmsekvenser och grafiktillgångar ska de vara underordnade den faktiska upplevelsen i spelet och tjäna som stöd till den.
 • Använd videor i liggande format hellre än stående, eftersom videon kommer att visas i en videospelare med liggande format. Även om appen eller spelet har stående format kan du ta en video med liggande format där du har zoomat in på det som användaren gör i appen eller spelet.
 • Videorna ska vara korta och gå rakt på sak eftersom bara de första 30 sekunderna spelas upp automatiskt. Användarna kan fortsätta titta genom att trycka på videon.
 • Eftersom videor kan spelas upp automatiskt med ljudet avstängt som standard kan det vara bra att lägga in text så att sammanhanget blir tydligare för användaren. Tänk i så fall på följande:
  • Ta inte med någonting som återger eller antyder placering på Google Play, betyg eller pris- och rabattuppgifter.
  • Se till att texten går att läsa genom att använda tydliga teckensnitt och lämplig teckenstorlek och behålla texten i bild så länge att användaren hinner läsa den.
 • Översätt hela videon inklusive gameplay, tagline och ljud.
 • Använd inte en video med åldersgräns.

  Tips! Om du har en enhet med Android 4.4 Kitkat eller senare kan du spela in en video direkt på enheten med skalkommandot screenrecord i Android Debug Bridge.

Tv-banner

Om du vill publicera en app för Android TV krävs en bannertillgång. Tänk på bannertillgången som appens ikon på Android TV.

Obs! Appens bannertillgång visas bara på Android TV-enheter.

Riktlinjer för innehåll

Krav

 • JPEG eller 24-bitars PNG (ingen alfakanal)
 • Mått: 1 280 × 720 pixlar
Stereoskopisk bild i 360 grader

Om du vill publicera en Daydream-kompatibel app måste du lägga till en stereoskopisk bild i 360 grader i butiksuppgifterna.

När du skapar en stereoskopisk bild i 360 grader kan du tänka på den som appens bakgrundsbild i Play Butik på en Daydream-enhet.

Riktlinjer för innehåll

Krav

 • JPEG eller 24-bitars PNG (ingen alfakanal)
 • Mått: 4 096 × 4 096 pixlar
 • Stereoskopisk bild i 360 grader
 • Maximal filstorlek: 15 MB

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?