Grafické podklady, snímky obrazovky a videa

Pokud do záznamu aplikace v obchodu přidáte snímky obrazovky a video s ukázkou funkcí, může to k ní na Google Play pomoci přilákat nové uživatele.

Grafické podklady, snímky obrazovky a videa se používají ke zvýraznění a propagaci aplikace na Google Play a v jiných propagačních kanálech od Googlu.

Správa grafických podkladů

Než k záznamu aplikace v obchodu přidáte grafické podklady, zvažte toto:

 • Jakmile do záznamu v obchodu přidáte grafické podklady, budou se v něm zobrazovat ve všech testovacích kanálech.
 • Chcete-li propagaci své aplikace ve službách Google zakázat, můžete na její stránce Cena a distribuce zaškrtnout políčko Odhlášení marketingu.

Grafické podklady aplikace můžete spravovat takto:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Klikněte na Všechny aplikace Všechny aplikace.
 3. Vyberte aplikaci.
 4. V nabídce vlevo klikněte na Přítomnost v Obchodě > Záznam v obchodu.
 5. V sekci Grafické podklady můžete nahrát obrázky a přidat video YouTube.

Pokyny k obsahu: požadavky a doporučení

Různé grafické podklady mají různé požadavky. Přečtěte si následující text, abyste věděli, na co je třeba při přidávání grafických podkladů do záznamu v obchodu Google Play pamatovat.

Ikony s vysokým rozlišením

K publikování záznamu v obchodu potřebujete ikonu ve vysokém rozlišení. Ikona ve vysokém rozlišení nenahrazuje ikonu spouštěče aplikace, ale mělo by se jednat o kvalitnější verzi ve vyšším rozlišení, která odpovídá specifikacím designu ikon Google Play: Ikona ve vysokém rozlišení se na Google Play zobrazuje na různých místech.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • 32bitový soubor PNG (s kanálem alfa)
 • Rozměry: 512 x 512 px
 • Maximální velikost souboru: 1024 kB
Hlavní grafika

Hlavní grafika je potřeba k publikování a zobrazování aplikace kdekoliv na Google Play. Hlavní grafika je mocný nástroj, který umožňuje představit aplikaci nebo hru a přilákat nové uživatele.

Hlavní grafika se zobrazuje na různých místech v aplikaci Obchod Play pro Android a na webu Obchod Play. Hlavní grafiku s překryvným tlačítkem Přehrát zobrazujeme například jako úvodní snímek propagačního videa (pokud je k dispozici). V aplikaci Obchod Play pro Android zobrazujeme hlavní grafiku také na domovské stránce ve velkém formátu:

 • V případě aplikací ukazujeme sbírku aplikací ve velkém formátu s hlavní grafikou, včetně reklam.
 • V případě her ukazujeme skupiny doporučených her ve velkém formátu s propagačními videi a snímky obrazovek, na nichž zobrazujeme hlavní grafiku.

Hlavní grafiky se obvykle zobrazují v kontextu metadat aplikace nejvyšší úrovně (jako je například ikona nebo název aplikace).

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • JPEG nebo 24bitový PNG (bez kanálu alfa)
 • Rozměry: 1024 × 500 px

Důrazně doporučeno

Vzhledem k tomu, že se hlavní grafika může na Google Play zobrazovat na různých místech, nikoliv pouze v záznamu v obchodu, důrazně doporučujeme vytvořit informativní grafiku, která vyjadřuje podstatu aplikace nebo hry. U aplikací a her odpovídajících těmto pokynům je vyšší pravděpodobnost, že je na Google Play budeme propagovat.

 • Používejte grafiky, které vystihují prostředí v aplikaci nebo hře, a v případě potřeby zvýrazněte relevantní kontext či prvky.
 • Hlavní vizuální sdělení by mělo být uprostřed grafiky:

 • Nevyužívejte ořezové zóny (15 % od všech čtyř okrajů). Pokud je značka v ořezových zónách (červené oblasti v příkladu níže), může být v závislosti na formátu uživatelského rozhraní oříznuta.

 • Prvky na pozadí omezte na okraje grafiky.
 • Zvažte použití výraznějších barev, které vzbudí zájem. Nepoužívejte čistě bílou a tmavě šedou barvu. Tyto barvy mohou splynout s pozadím Obchodu Play.
 • V hlavní grafice, ikoně aplikace a samotné aplikaci použijte podobné nebo vzájemně se doplňující barevné motivy, aby si je uživatelé ihned spojili s vaší aplikací a značkou.
 • Brandingové obrázky a texty podle potřeby lokalizuje pro různé trhy a jazyky.
 • Nepoužívejte výraznou značku, která se podobá ikoně aplikace. Předejte tak duplicitě při zobrazení značky v kontextu s ikonou aplikace. Optimální je použít prvky značky, které rozšiřují ikonu aplikace.
 • Nepoužívejte žádné typy popisů.
 • Nepoužívejte obsah, který vyjadřuje či naznačuje určitý výkon, hodnocení či cenu v Obchodě Play, ani propagační informace.
 • Nepoužívejte aktuální obsah, který může rychle zastarat. Minimalizujete tak potřebu aktualizací.
 • Nezahlťte grafiku drobnými detaily. Na displejích mnoha telefonů nebudou vidět.
 • Nepoužívejte nevhodné nebo opakující se grafické prvky, například:
  • ochranné znaky či loga třetích stran, k jejichž použití nemáte příslušné povolení,
  • snímky zařízení (mohou rychle zastarat a některé uživatele si jimi můžete znepřátelit),
  • snímky obrazovek,
  • reklamy,
  • odznak či ikonu Google Play nebo jiného obchodu,
  • jakýkoli obsah, který porušuje programové zásady pro vývojáře. Tento obsah může vést k odstranění nebo pozastavení aplikace na Google Play.
Snímky obrazovek

Pomocí snímků obrazovek uživatelům zprostředkujte funkce, vzhled a prostředí aplikace, aby ji uživatelé snáze našli a mohli se pro ni rozhodnout. Pro každý z podporovaných typů zařízení (telefon, sedmipalcový tablet, desetipalcový tablet, Android TV a Wear OS by Google) lze přidat až osm snímků obrazovek.

Snímky obrazovek se zobrazují v záznamu aplikace v Obchodu Play (v aplikaci pro Android i na webu). Pokud je k dispozici propagační video, zobrazí se snímky obrazovek za propagačním videem. Zleva doprava za ním budou zobrazeny snímky obrazovek, které jsou pro zařízení uživatele nejvhodnější. V internetovém obchodě Google Play (play.google.com) mají přednost snímky obrazovek telefonů a zobrazují se před snímky obrazovek pro další typy zařízení.

Poznámka: V aplikaci Obchod Play pro Android:

 • Snímky obrazovek se mohou zobrazit také ve vyhledávání a na domovské stránce.
 • V případě her se v některých sekcích Obchodu Play zobrazují skupiny doporučených her ve velkém formátu se snímky obrazovek na šířku. Tento způsob zobrazení vykazuje vyšší konverzní poměr než zobrazení pouhých ikon aplikací.

Chcete-li nahrát snímky obrazovek pro různé typy zařízení, v sekci Snímky obrazovek klikněte na kartu pro příslušné zařízení:

 • Tablet: Chcete-li svůj záznam v obchodě optimalizovat pro tablety, projděte si kontrolní seznam k zajištění kvality aplikací pro tablety.
 • Wear OS by Google: Pokud aplikaci distribuujete do zařízení se systémem Wear OS by Google, je třeba přidat alespoň jeden snímek na kartu Wear OS by Google. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které byste při přidávání snímků obrazovek pro systém Wear OS měli dodržet:
  • Nahrajte snímky obrazovky pro kulatá i hranatá zařízení. Při výběru snímků vezměte v potaz, že zařízení se systémem Wear OS by Google jsou častěji kulatá.
  • Do jednoho obrázkového souboru zahrňte nejvýše dva snímky obrazovky.
  • Obchod Play v hodinkách Wear má tmavé pozadí, doporučujeme proto přidat snímky obrazovky s průhledným pozadím.
 • Android TV: Pokud aplikaci distribuujete pro zařízení Android TV, před publikováním bude potřeba přidat alespoň jeden snímek obrazovky na kartu TV.
  • Je vyžadován také bannerový obrázek pro Android TV.
  • Snímky televizní obrazovky se budou zobrazovat pouze v zařízeních Android TV.

Pokyny pro obsah

Požadavky

Aby záznam v obchodě bylo možné publikovat, musíte poskytnout alespoň dva snímky obrazovky s různými faktory tvaru, které splňují následující požadavky:

 • JPEG nebo 24bitový PNG (bez kanálu alfa)
 • Nejmenší rozměr: 320 px
 • Maximální rozměr: 3840 px
 • Maximální rozměr snímku obrazovky může být maximálně dvakrát větší než minimální rozměr.

Důrazně doporučeno

Protože se snímky obrazovek mohou na Google Play zobrazovat na různých místech, nikoliv pouze v záznamu v obchodu, důrazně doporučujeme zvolit informativní snímky, které vystihují podstatu aplikace nebo hry. U aplikací a her odpovídajících těmto pokynům je vyšší pravděpodobnost, že je na Google Play budeme propagovat.

 • Nezahrnujte obsah, který vyjadřuje či naznačuje určitý výkon, hodnocení či cenu v Obchodě Play, ani propagační informace.

V případě her se v některých sekcích Obchodu Play zobrazují skupiny doporučených her ve velkém formátu se snímky obrazovek. Tento způsob zobrazení vykazuje vyšší konverzní poměr než zobrazení pouhých ikon aplikací. Aby se hry mohly zobrazovat v těchto velkých formátech, důrazně doporučujeme poskytnout tři snímky obrazovky s orientací na šířku (poměr stran 16 : 9):

 • Pokud se hra hraje v orientaci na výšku, přidejte tyto snímky obrazovky za snímky obrazovek v orientaci na výšku.
 • Zajistěte, aby snímky obrazovek zachycovaly herní prostředí a uživatelé si tak mohli udělat představu o tom, jak bude hra vypadat, pokud si ji stáhnou.
Propagační video

Propagační video je efektivní způsob zobrazení možností, vzhledu a prostředí aplikace, aby ji potenciální uživatelé snáze našli a mohli se pro ni rozhodnout. Propagační video není povinné, ale zejména u her ho důrazně doporučujeme. K zobrazení hry v některých částech Obchodu Play může být propagační video vyžadováno.

Propagační video se zobrazuje před snímky obrazovky v záznamu aplikace v aplikaci Obchod Play pro Android a na webu Obchod Play. Propagační video mohou uživatelé přehrát klepnutím na překryvné tlačítko Přehrát zobrazené v hlavní grafice.

V aplikaci Obchod Play pro Android:

 • Propagační video se může zobrazit také ve vyhledávání a na domovské stránce.
 • V závislosti na zařízení uživatele, nastavení, připojení k síti a místě prezentace se propagační video může až 30 sekund přehrávat automaticky bez zvuku. Když se video nepřehrává automaticky, zobrazuje se jako hlavní grafika s přidaným překryvným tlačítkem Přehrát.
 • V některých sekcích Obchodu Play se zobrazují skupiny doporučených her ve velkém formátu s propagačními videi. Tento způsob zobrazení vykazuje vyšší konverzní poměr než zobrazení pouhé ikony aplikace.

Zadáním adresy URL z YouTube do pole Propagační video můžete do záznamu v obchodu přidat jedno propagační video.

 • Použijte adresu URL videa na YouTube, ne adresu seznamu videí nebo kanálu.
 • Do adresy URL služby YouTube nepřidávejte další parametry, například časové kódy. 
 • Použijte úplný (nezkrácený) odkaz na video YouTube.
  • Správně: https://www.youtube.com/watch?v=idvidea
  • Nesprávně: https://youtu.be/idvidea
 • Poskytněte lokalizované video přizpůsobené uživatelům na různých trzích po celém světě.

Pokyny pro obsah

U aplikací a her odpovídajících těmto pokynům je vyšší pravděpodobnost, že je na Google Play budeme propagovat.

Poznámka: Hry se ve velkých formátech mohou zobrazovat bez videí.

Požadavky

 • Pokud chcete, aby se video zobrazovalo v Obchodu Play, zakažte u něj reklamy. Chceme, aby uživatelé při procházení Obchodu Play viděli video o vaší aplikaci, ne cizí reklamu. To by pro uživatele mohlo být matoucí. Za účelem vypnutí reklam je třeba:
  • vypnout zpeněžení nebo
  • nahrát jiné video bez nároku na zpeněžení a aktualizovat adresu URL ve službě Google Play Console.
   Důležité: Pokud je ve videu použit obsah chráněný autorskými právy, vypnutí zpeněžení u videa nemusí být k zablokování reklam dostačující. V takovém případě budete muset použít jiné video (bez obsahu chráněného autorskými právy s nároky na zpeněžení).
 • nastavení soukromí videa vyberte možnost Veřejné nebo Neveřejné. Nenastavujte video jako soukromé.
 • Zajistěte, aby video bylo možné vložit do aplikace pro Android i na web Obchodu Play.

Důrazně doporučeno

Vzhledem k tomu, že se hlavní grafika může na Google Play zobrazovat na různých místech, nikoliv pouze v záznamu v obchodu, důrazně doporučujeme vytvořit informativní video, které vystihuje podstatu aplikace nebo hry. U aplikací a her odpovídajících těmto pokynům je vyšší pravděpodobnost, že je na Google Play budeme propagovat.

 • Video musí ukazovat skutečné prostředí v aplikaci nebo ve hře a musí se co nejdříve (během prvních 30 sekund videa) zaměřovat na hlavní funkce a obsah.
 • Video by mělo navozovat správná očekávání a mělo by uživatele nadchnout pro skutečné prostředí v aplikaci či hře, se kterým se setkají po stažení aplikace či hry.
  • Uvědomujeme si, že branding a vytváření příběhů může být důležité, ale důrazně doporučujeme tyto prvky omezit a namísto nich se zaměřit na zobrazení skutečného prostředí.
  • Použijte záznam ze samotné aplikace nebo hry. Nezahrnujte interakci uživatelů se zařízením (například klepnutí na zařízení). Výjimkou jsou případy, kdy hraní hry nebo používání aplikace probíhá zejména mimo zařízení.
  • Předem vykreslené záběry, prostřihy a grafické podklady mohou pomoci zprostředkovat náladu a motivy hry. Uživatelé z nich však také mohou nabýt falešný dojem o prostředí ve hře. Předem vykreslené záběry, prostřihy a grafické podklady by měly být podřízeny skutečnému prostředí ve hře a měly by ho podporovat.
 • Video by mělo být orientováno na šířku, nikoliv na výšku. Bude se totiž přehrávat v přehrávači videí na šířku. I v případě, že se aplikace nebo hra používá v orientaci na výšku, vytvořte video na šířku s přiblížením dění v aplikaci či hře.
 • Videa by měla být krátká a stručná, protože se automaticky přehraje pouze prvních 30 sekund. Klepnutím mohou uživatelé pokračovat ve sledování celého videa.
 • Protože se videa ve výchozím nastavení mohou v obsahu přehrávat automaticky s vypnutým zvukem, zvažte možnost poskytnutí dalších informací prostřednictvím textu. Avšak:
  • Nezahrnujte obsah, který vyjadřuje či naznačuje určitý výkon, hodnocení či cenu v Obchodě Play, ani propagační informace.
  • Zajistěte, aby byl text čitelný. (Použijte vhodná písma a velikosti a nechte text zobrazený dostatečně dlouho, aby si jej uživatel mohl přečíst.)
 • Video lokalizujte (včetně obrazovky se záznam hraní, popisů a zvuku).
 • Nepoužívejte video s věkovým omezením.

  Tip: Pokud máte zařízení se systémem Android 4.4 KitKat nebo vyšším, můžete video nahrát přímo ze zařízení pomocí příkazu screenrecord prostředí Android Debug Bridge (adb) shell.

televizní banner

K publikování aplikace vhodné pro zařízení Android TV je potřeba bannerový podklad. Při vytváření bannerového podkladu o něm uvažujte jako o ikoně aplikace na zařízení Android TV.

Poznámka: Bannerový podklad aplikace se bude zobrazovat pouze na zařízeních Android TV.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • JPEG nebo 24bitový PNG (bez kanálu alfa)
 • Rozměry: 1280 × 720 px
360° stereoskopický obrázek

Chcete-li publikovat aplikaci pro platformu Daydream, je třeba na stránku záznamu v obchodu přidat 360° stereoskopický obrázek.

O tomto obrázku můžete uvažovat jako o pozadí aplikace v Obchodu Play nebo v zařízení Daydream.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • JPEG nebo 24bitový PNG (bez kanálu alfa)
 • Rozměry: 4096 × 4096 px
 • 360° stereografický obrázek
 • Maximální velikost souboru: 15 MB

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?