Настройки, свързани с данъците и спазването на изискванията, за платени приложения, абонаменти и продукти в приложенията

Ако разпространявате платено приложение или предлагате в приложението си абонаменти или продукти, може да се наложи да предоставите информация за съответния продукт във връзка със законодателството за защита на потребителите или за целите на данъчното облагане.

Имате възможност да направите това в секцията „Данък и спазване на изискванията“, когато задавате цени за приложенията си в Play Console или когато управлявате цените за абонаментите и продуктите в тях.

Предоставяне на информация за спазване на изискванията и данъчна информация в Play Console

Можете да задавате и управлявате цените от следните страници в Play Console:

  • Ценообразуване на приложението (Осигуряване на приходи > Продукти > Ценообразуване на приложението)
  • Продукти в приложението (Осигуряване на приходи > Продукти > Продукти в приложението> Създаване на продукт или преглед на продукт в приложение)
  • Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти> Създаване на абонамент или преглед на абонамент > Редактиране на подробностите за абонамента)

Когато задавате цени за приложенията си и управлявате цените на абонаментите или продуктите в тях, изброените по-долу възможности са налице в секцията „Данък и спазване на изискванията“. Всички корекции, които правите в данъчната категоризация и свързаното данъчно третиране на продуктите ви, ще са в сила само за бъдещите транзакции.

Класифициране като „Цифрово съдържание“ или „Услуга“

Ако приложението ви може да се разпространява до потребители в Европейското икономическо пространство (ЕИП), трябва да посочите дали продуктът ви представлява „Цифрово съдържание“, или „Услуга“.

Трябва да разгледате Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета, за да определите дали продуктът ви трябва да бъде класифициран като „Услуга“, или „Цифрово съдържание“. Ако не знаете коя категория да изберете, посочете „Услуга“.

Забележка: Правилата за отказ съгласно законодателството на ЕИП за защита на потребителите зависят от тази класификация. За продуктите, класифицирани като „Цифрово съдържание“, правото на отказ ще бъде изключено. Продуктите, класифицирани като „Услуга“, отговарят на условията за възстановяване на сумата в рамките на 14 дни от покупката.

Намалени ставки за ДДС

Програмистите, които продават цифрови новинарски материали, списания, вестници, книги, видеосъдържание, музика, аудиосъдържание или аудиокниги в различни държави/региони, може да отговарят на условията за намалени ставки за ДДС. Ваше задължение е да разгледате местните разпоредби, за да определите дали отговаряте на условията.

След като откриете подходящи за вас намалени ставки, можете да ги посочите за всяка държава/регион, където отговаряте на условията.

Важно: Приложението ви трябва да бъде в съответната категория (например „Музика и аудио“ или „Видеоплейъри“), за да преглеждате и избирате намалените цени, за които отговаряте на условията.

Данъци за комуникационни и развлекателни услуги в САЩ

Ако искате да събирате приложимите щатски данъци за комуникационни и развлекателни услуги в САЩ посредством Play Console, трябва да посочите, че приложението или продуктът ви представляват продукт за поточно предаване, и да изберете съответната категория за поточно предаване. Можете да намерите допълнителна информация за щатите, в които можете да събирате тези данъци, в Проверка или промяна на данъчните ставки върху продажбите.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
92637