ขอบเขตนโยบาย

นโยบายของเราใช้กับเนื้อหาทั้งหมดที่แอปของคุณแสดงหรือมีลิงก์ไปถึง รวมทั้งโฆษณาที่แอปแสดงแก่ผู้ใช้ และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งอยู่ในแอปหรือที่แอปลิงก์ไปถึง ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายดังกล่าวยังใช้กับเนื้อหาทั้งหมดจากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณที่เผยแพร่ต่อสาธารณะใน Google Play รวมทั้งชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณและหน้า Landing Page ของเว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในรายการของคุณ

เราไม่อนุญาตแอปที่ทำให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปอื่นๆ ลงในอุปกรณ์ของตน แอปที่ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่แอป เกม หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ โดยไม่มีการติดตั้ง รวมถึงฟีเจอร์และประสบการณ์การใช้งานโดยบุคคลที่สาม ต้องตรวจสอบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ให้สิทธิ์เข้าถึงนั้นเป็นไปตามนโยบายของ Google Play ทั้งหมดและอาจได้รับการตรวจสอบนโยบายเพิ่มเติม

คำที่มีคำจำกัดความซึ่งใช้ในนโยบายเหล่านี้มีความหมายเดียวกันกับในข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (DDA) นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้และ DDA แล้ว จะต้องมีการจัดประเภทเนื้อหาของแอปตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทเนื้อหาของเราด้วย

เราไม่อนุญาตแอปหรือเนื้อหาแอปที่ทำลายความเชื่อมั่นของผู้ใช้ที่มีต่อระบบนิเวศ Google Play ในการประเมินว่าจะรวมหรือนำแอปออกจาก Google Play เราพิจารณาปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือการมีความเสี่ยงสูงต่อการละเมิด เราระบุความเสี่ยงของการละเมิดจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการร้องเรียนเฉพาะแอปและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การรายงานข่าว ประวัติการละเมิดก่อนหน้านี้ ความคิดเห็นของผู้ใช้ และการใช้แบรนด์ ตัวละคร และเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยม

วิธีการทำงานของ Google Play Protect

Google Play Protect จะตรวจสอบแอปเมื่อคุณติดตั้ง และยังสแกนอุปกรณ์เป็นระยะๆ อีกด้วย หากพบแอปที่อาจเป็นอันตราย ก็อาจดำเนินการดังนี้

  • ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ หากต้องการนำแอปออก ให้แตะ "การแจ้งเตือน' แล้วแตะ "ถอนการติดตั้ง"
  • ปิดใช้งานแอปจนกว่าคุณจะถอนการติดตั้ง
  • นำแอปออกโดยอัตโนมัติ ในกรณีส่วนใหญ่ หากตรวจพบแอปที่เป็นอันตราย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่ระบุว่าระบบได้นำแอปออกไปแล้ว

วิธีการทำงานของการป้องกันมัลแวร์

เพื่อปกป้องคุณจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ URL ที่เป็นอันตราย รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ Google อาจได้รับข้อมูลต่อไปนี้

  • การเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ 
  • URL ที่อาจเป็นอันตราย 
  • ระบบปฏิบัติการและแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ผ่าน Google Play หรือแหล่งที่มาอื่นๆ

คุณอาจได้รับคำเตือนจาก Google เกี่ยวกับแอปหรือ URL ที่อาจไม่ปลอดภัย Google อาจนำแอปหรือ URL ออกหรือบล็อกไม่ให้มีการติดตั้งหากทราบว่าแอปหรือ URL นั้นเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ข้อมูล หรือผู้ใช้

คุณเลือกปิดการป้องกันบางอย่างได้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม Google จะยังคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้งผ่าน Google Play ต่อไป และแอปที่ติดตั้งในอุปกรณ์ซึ่งมาจากแหล่งที่มาอื่นก็อาจได้รับการตรวจสอบเพื่อหาปัญหาด้านความปลอดภัยต่อไปโดยไม่มีการส่งข้อมูลให้ Google

วิธีการทำงานของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

Google Play Protect จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณหากมีการนำแอปออกจาก Google Play Store เนื่องจากแอปนั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยจะแสดงตัวเลือกให้คุณถอนการติดตั้งแอป 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
92637
false
false