Policyns täckning

Vår innehållspolicy gäller för allt innehåll som din app visar eller länkar till, inklusive annonser som visas för användare och användargenererat innehåll som visas i appen eller som appen länkar till. Den gäller dessutom för allt innehåll från ditt utvecklarkonto som visas offentligt på Google Play, bland annat ditt utvecklarnamn och målsidan för den angivna utvecklarwebbplatsen.

Vi tillåter inte appar som låter användare installera andra appar på sina enheter. Utvecklare av appar som ger åtkomst till andra appar, spel eller annan programvara utan installation, inklusive funktioner och upplevelser som tillhandahålls av tredje part, måste försäkra sig om att allt innehåll apparna ger åtkomst till följer alla policyer för Google Play. Sådana appar kan även omfattas av ytterligare policygranskningar.

Termerna som används i den här policyn har samma innebörd som i distributionsavtalet för utvecklare. Förutom att följa denna policy och distributionsavtalet för utvecklare måste appens innehåll klassificeras enligt våra riktlinjer för innehållsklassificering.

Vi tillåter inte appar eller innehåll i appar som undergräver användarnas förtroende för Google Plays ekosystem. När vi bedömer om vi ska erbjuda eller ta bort appar från Google Play tar vi hänsyn till ett antal faktorer som inbegriper men inte begränsas till om det finns ett mönster av skadligt beteende eller en risk för otillåten användning. Vi identifierar risk för otillåten användning utifrån olika omständigheter som inbegriper men inte begränsas till klagomål på en app eller utvecklare, information i nyhetsrapporter, en tidigare historik med överträdelser, feedback från användare och användning av populära varumärken, figurer och andra tillgångar.

Så här fungerar Google Play Protect

När du installerar appar kontrolleras de via Google Play Protect. Enheten genomsöks även regelbundet. Om en potentiellt skadlig app upptäcks kan följande hända:

  • Du kan få en avisering. Du tar bort appen genom att trycka på aviseringen följt av Avinstallera.
  • Appen kan inaktiveras tills du avinstallerar den.
  • Appen tas bort automatiskt. I de flesta fall när en skadlig app upptäcks får du en avisering om att appen har tagits bort.

Så här fungerar skyddet mot skadlig programvara

För att skydda dig mot skadlig programvara från tredje part, skadliga webbadresser och andra säkerhetsproblem kan Google få information om

  • enhetens nätverksanslutningar 
  • potentiellt skadliga webbadresser 
  • enhetens operativsystem samt appar som installerats på din enhet via Google Play eller andra källor.

Du kan få en varning från Google om en app eller webbadress verkar vara osäker. Om vi vet att en app eller webbadress är skadlig för enheter, data eller användare kan Google ta bort eller blockera installationen av den.

Du kan välja att inaktivera vissa av dessa skydd i enhetsinställningarna. Men Google kan få information om appar som har installerats via Google Play även i fortsättningen, och appar som har installerats på din enhet från andra källor kan kontrolleras av säkerhetsskäl även i fortsättningen utan att informationen skickas till Google.

Så fungerar integritetsvarningar

Google Play Protect varnar dig om en app tas bort från Google Play Butik därför att appen kan få tillgång till personliga uppgifter, och du ges möjlighet att avinstallera appen. 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny