Policy för klagomål om Google Payments

Vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service. Om du inte är nöjd med den service du har fått vill vi gärna veta det.

Policy för klagomål för USA och Singapore

Kontakta oss för att få hjälp innan du skickar in ett klagomål.

Vi vill ge alla Google Payments-användare en positiv upplevelse. Om du inte är nöjd med den service du har fått från Google Payments, eller om du har ett klagomål på Google Payments, kan du kontakta oss via vårt onlineformulär.
Brasilien
Användare i Brasilien kan skicka in ett klagomål via kanalen Google Pay Ombudsman.
Förenade kungariket

Viktigt! Den här policyn gäller inte vid missnöje med en säljares produkt, policyer eller nivå av kundtjänst. Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa dig.

Den här policyn gäller vissa klagomål om godkända betaltjänster som tillhandahålls av Google Payment Ltd (GPL) som licensierad utställare av elektroniska betalningsmedel.

Med den här policyn

 • är det enkelt att registrera ett klagomål
 • behandlas ditt ärende på kortast möjliga tid
 • hanteras ditt ärende på ett tillfredsställande sätt.

Lämna in ett klagomål

Om du redan har försökt kontakta oss kan du skicka in ett officiellt klagomål om GPL:s betaltjänst genom att fylla i vårt onlineformulär.

Du kan även kontakta oss via post på följande adress:

 • Google Payment Limited
 • 5 New Street Square
 • London
 • EC4A 3TW

Det här ska ditt klagomål innehålla

Du kan hjälpa oss att granska och behandla ditt ärende så snabbt som möjligt genom att ta med följande information:

 • ditt namn
 • e-postadressen du använder när du loggar in på Google Payments
 • ditt telefonnummer, inklusive riktnummer
 • en tydlig beskrivning av klagomålet
 • din status som något av följande:
  • en privat konsument
  • en representant för ett företag med färre än tio anställda och en årsomsättning eller balansräkning på upp till två miljoner brittiska pund
  • en representant för en välgörenhetsorganisation med en årsinkomst på mindre än 6,5 miljoner brittiska pund
  • en förvaltare av en stiftelse med ett tillgångsvärde (netto) på högst fem miljoner brittiska pund
  • inget av ovanstående
 • e-postadressen du vill att vi skickar svar till (valfritt).

Svarstid

Viktigt! Komplicerade ärenden kan ta längre tid att lösa. I vissa fall kan det ta upp till 35 arbetsdagar att lösa ärendet från det att vi mottagit klagomålet. I så fall får du en statusuppdatering inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av ditt klagomål.

Vi försöker att bekräfta att vi har mottagit ditt klagomål inom en arbetsdag och svarar på klagomålet inom tre dagar, men som allra senast inom 15 arbetsdagar.

I svaret anger vi hur vi har åtgärdat klagomålet eller varför vi inte har agerat än. Du får även veta vad nästa steg är.

Eskalera klagomål

Vårt mål är att lösa klagomålet snabbt och fullständigt. Om du av någon anledning inte är nöjd med vårt svar kan ärendet granskas på högre nivå. Om du vill eskalera klagomålet ber du den Google Payments-specialist som hanterar ditt klagomål att göra det åt dig.

Tjänst från ekonomisk ombudsman (Financial Ombudsman Service)

Financial Ombudsman Service (FOS) i Storbritannien är ett oberoende system för tvistlösning för klagomål om finansiella tjänster.

Du kan begära granskning av ditt klagomål av FOS om

 • du inte är nöjd med vårt slutliga svar
 • du har skickat ett klagomål till oss och inte har fått svar inom 15 arbetsdagar.

Tjänsten är kostnadsfri för klagande. Det finns dock gränser för vad FOS kan granska. Till exempel behandlar FOS endast klagomål som

 • rör reglerade finansiella tjänster och produkter
 • gjorts av ”kvalificerade” klagande.

För mer information, kontakta:

 • Financial Ombudsman Service
 • Exchange Tower
 • Harbour Exchange Square
 • London
 • E14 9SR

Du kan även ringa FOS på 0800 023 4567 (utanför Förenade kungariket ringer du +44 20 7964 1000). Mer information om FOS finns på www.financial-ombudsman.org.uk och i informationsbladet på https://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm.

Google Payment Ltd är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Förenade kungariket som utställare av elektroniska betalningsmedel. FCA-registreringsnumret för Google Payment Ltd är 900008.

Läs mer om dina rättigheter när du gör betalningar i Europa.

Läs mer om direktivet om betaltjänster.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (exklusive Förenade kungariket)

Innan du skickar ett klagomål bör du kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig.

Om du redan har försökt kontakta supporten och vill skicka in ett klagomål är det bäst att använda vårt onlineformulär.

Läs mer om dina rättigheter när du gör betalningar i Europa.

Läs mer om direktivet om betaltjänster.

Australien

Den här policyn gäller klagomål om Google Payments-tjänsten som tillhandahålls av Google Payment Australia Pty Ltd (GPAL). Den gäller inte eventuella klagomål på köpare eller säljare.

Med den här policyn

 • är det enkelt att registrera ett klagomål
 • behandlas ditt ärende på kortast möjliga tid
 • hanteras ditt ärende på ett tillfredsställande sätt.

Skicka in ett klagomål

Om du vill skicka in ett klagomål fyller du i vårt onlineformulär.

Du kan även kontakta oss via post på följande adress:

 • Google Payments – Complaints
 • Google Australia Pty Ltd.
 • Level 5, 48 Pirrama Road,
 • Pyrmont, NSW 2009
 • Australien

Det här ska ditt klagomål innehålla

Du kan hjälpa oss att granska och behandla ditt ärende så snabbt som möjligt genom att ta med följande information:

 • ditt namn
 • e-postadressen du använder när du loggar in på Google Payments
 • ditt telefonnummer, inklusive riktnummer
 • ditt Google Payments-id (endast säljare)
 • en tydlig beskrivning av klagomålet
 • din status antingen som privatperson eller som representant för en organisation och om organisationen har intäkter på mer än en miljon AUD per år
 • e-postadressen du vill att vi skickar svar till (valfritt).

Svarstid

Viktigt! Komplicerade ärenden kan ta längre tid att lösa. I vissa fall kan det ta upp till 45 arbetsdagar att lösa ärendet från det att vi mottagit ditt klagomål. I så fall får du en statusuppdatering inom fyra veckor.

Vi bekräftar vanligtvis att vi har mottagit ditt klagomål inom en arbetsdag och svarar på klagomålet inom fem arbetsdagar.

I svaret anger vi hur vi har åtgärdat klagomålet eller varför vi inte har agerat än. Du får även veta vad nästa steg är.

Eskalera klagomål

Om du inte är nöjd med vårt svar kan du driva ärendet vidare till högre nivå. Om du vill göra det ber du den Google Payments-specialist som hanterar ditt klagomål att eskalera klagomålet åt dig. När du skickar ditt klagomål bekräftar vi mottagandet inom fem arbetsdagar.

Tjänst från ekonomisk ombudsman (Financial Ombudsman Service)

Google Payment Australia Pty Ltd. är medlem i AFCA (Australian Financial Complaints Authority). AFCA är en oberoende medlare av tvister angående finansiella tjänster i Australien. Vårt licensnummer för Google Payment Australia Pty Ltd. är 318755.

Du kan begära granskning av ditt klagomål av AFCA om

 • du fortfarande inte är nöjd efter vår slutrapport
 • du har skickat ett klagomål till oss och inte har fått svar inom 30 dagar.

Tjänsten är kostnadsfri. Det finns dock gränser för vad AFCA kan granska.

För mer information, kontakta:

 • Australian Financial Complaints Authority Limited
 • GPO Box 3
 • Melbourne, VIC 3001, Australien

Du kan även skicka e-post till AFCA på adressen info@afca.org.au. Mer information om AFCA finns på https://www.afca.org.au/about-afca/contact-us/.

Sydkorea


Den här policyn gäller klagomål om Google Payments-tjänsten som tillhandahålls av Google Payment Korea Limited. Den gäller inte eventuella klagomål på köpare eller säljare.

Med den här policyn

 • är det enkelt att registrera ett klagomål
 • behandlas ditt ärende på kortast möjliga tid
 • hanteras ditt ärende på ett tillfredsställande sätt.

Skicka in ett klagomål

Du kan kontakta konsumentskyddsansvarig (GPK:s klagomålsansvarig) på:

 • Adress

  Gangnam Finance Center 22nd Fl

  152 Teheran-ro, Gangnam-gu

  Seoul 06236 Sydkorea

  Telefonnummer 080-085-1500
  Faxnummer 02-6322-9852
  E-post Skicka ett e-postmeddelande

Det här ska ditt klagomål innehålla

Du kan hjälpa oss att granska och behandla ditt ärende så snabbt som möjligt genom att ta med följande information:

 • ditt namn
 • e-postadressen du använder när du loggar in på Google Payments
 • ditt telefonnummer, inklusive riktnummer
 • ditt Google Payments-id (endast säljare)
 • en tydlig beskrivning av klagomålet
 • transaktions-id (om tillämpligt)
 • e-postadressen du vill att vi skickar svar till (valfritt).

Svarstid

Vi bekräftar vanligtvis att vi har mottagit ditt klagomål inom en arbetsdag och svarar på klagomålet inom tio arbetsdagar. 

Du kanske kan rapportera klagomålet till externa tvistlösningsorganisationer och gå vidare med en tvistlösningsprocess vid behov.

Japan


Den här policyn gäller klagomål om Google Payments-tjänsten. Den gäller inte eventuella klagomål på köpare eller säljare.

Med den här policyn

 • är det enkelt att registrera ett klagomål
 • behandlas ditt ärende på kortast möjliga tid
 • hanteras ditt ärende på ett tillfredsställande sätt.

Skicka in ett klagomål

Om du vill skicka in ett klagomål fyller du i vårt onlineformulär. Om du inte är nöjd med den service du har fått i samband med andra produkter från Google kontaktar du oss.

Det här ska ditt klagomål innehålla

Du kan hjälpa oss att granska och behandla ditt ärende så snabbt som möjligt genom att ta med följande information:

 • ditt namn
 • e-postadressen du använder när du loggar in på Google Payments
 • ditt telefonnummer, inklusive riktnummer
 • ditt Google Payments-id (endast säljare)
 • en tydlig beskrivning av klagomålet
 • transaktions-id (om tillämpligt)
 • e-postadressen du vill att vi skickar svar till (valfritt).

Svarstid

Vi bekräftar vanligtvis att vi har mottagit ditt klagomål inom en arbetsdag och svarar på klagomålet inom tio arbetsdagar.

Malaysia

Den här policyn gäller klagomål om tjänster som tillhandahålls av Google Payment Malaysia Sdn. Bhd (GPMY).
Med den här policyn

 • är det enkelt att registrera ett klagomål
 • behandlas ditt ärende på kortast möjliga tid
 • hanteras ditt ärende på ett tillfredsställande sätt.

Skicka in ett klagomål

Om du vill skicka in ett officiellt klagomål kan du fylla i vårt onlineformulär.

Det här ska ditt klagomål innehålla

Du kan hjälpa oss att granska och behandla ditt klagomål så snabbt som möjligt genom att ange följande uppgifter:

 • ditt namn
 • e-postadressen du använder när du loggar in på Google Payments
 • ditt telefonnummer, inklusive riktnummer
 • ditt Google Payments-id (endast säljare)
 • en tydlig beskrivning av klagomålet
 • din status, antingen som privatperson eller som representant för en organisation, och om organisationen har intäkter på mer än en miljon GBP/EURO per år
 • e-postadressen du vill att vi skickar svar till (valfritt).

Svarstid

Vi bekräftar vanligtvis att vi har mottagit ditt klagomål inom en arbetsdag och svarar på klagomålet inom 60 kalenderdagar.

Tjänst från ekonomisk ombudsman (Financial Ombudsman Service)

Google Payment Malaysia Sdn. Bhd är medlem i Ombudsman for Financial Services, som driver Financial Ombudsman Scheme (FOS) som godkänts av Bank Negara Malaysia som medlare i tvister.

Om ditt klagomål är den typ av bestridande som är kvalificerat för behandling kan du begära en granskning av ditt klagomål av FOS. Följande villkor måste uppfyllas för att klagomålet ska vara kvalificerat:

 • Du har skickat in klagomålet till oss i syfte att nå en uppgörelse i godo.
 • Vi har övervägt ditt klagomål och lämnat vårt slutliga beslut men du är inte nöjd med vårt svar eller så har vi inte lämnat ett slutgiltigt beslut inom 60 kalenderdagar.

Du måste också uppfylla ett av följande kriterier:

Ombudsmannen för ekonomiska tjänster kan överväga ett klagomål mot oss för direkt ekonomisk förlust på upp till följande belopp:

# Typ av klagomål Högsta belopp
1 Ett klagomål som inbegriper ekonomiska tjänster eller produkter (eller islamiska ekonomiska tjänster eller produkter) som utvecklats, erbjuds eller marknadsförs av oss 250 000 RM
2 En tvist om
 • en otillåten transaktion med en angiven betalningsmetod eller en islamisk angiven betalningsmetod eller en betalningskanal som internetbank, mobilbank, telefonbank eller bankomat
 • obehörig användning av en check enligt definitionen i avsnitt 73 i Bills of Exchange Act 1949

25 000 RM

Du måste skicka in klagomålet till ombudsmannen för ekonomiska tjänster inom sex månader från det att du mottog vårt slutliga svar eller inom 60 kalenderdagar från det datum då du först hänvisade ditt klagomål till oss. Klagomål som faller utanför tidsgränsen kan bedömas av ombudsmannen för ekonomiska tjänster efter eget gottfinnande.

Mer information finns på www.ofs.org.my/en/. Du kan även läsa anvisningarna för ombudsmannen för ekonomiska tjänster på engelska och malaysiska.

Du kan kontakta ombudsmannen för ekonomiska tjänster online via deras webbplats med det här formuläret eller via post till följande adress:

 • Chief Executive Officer
 • Ombudsman for Financial Services (664393P)
 • (Tidigare känd som Financial Mediation Bureau)
 • 14th Floor, Main Block
 • Menara Takaful Malaysia
 • No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
 • 50000 Kuala Lumpur

Du kan även faxa klagomålet till +603 2272 1577 eller lämna klagomålet personligen genom att besöka kontoret på adressen ovan.

Annat

Vi vill ge alla Google Payments-användare en positiv upplevelse.

Om du inte är nöjd med den service du har fått från Google Payments, eller om du har ett klagomål, kan du kontakta oss via vårt onlineformulär.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7579533914760267147
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
5150109