Automatski unos obrazaca u Chromeu

Možete dopustiti Chromeu da obrasce automatski popunjava spremljenim podacima kao što su vaše adrese ili podaci o plaćanju. Nadalje, kad unesete podatke u novi obrazac online, Chrome može prikazati upit želite li ih spremiti na svoj Google račun.
Chrome nikada ne dijeli vaše podatke bez vašeg dopuštenja. Saznajte kako Google sprema i štiti podatke o kreditnim karticama.
Ako želite spremati podatke o zaporkama u Chrome, saznajte kako upravljati spremljenim zaporkama
Ako i dalje imate poteškoća sa spremljenim podacima, saznajte kako riješiti poteškoće s podacima spremljenima u Chromeu.

Dodavanje, uređivanje ili brisanje podataka o plaćanju i adresa koje ste spremili u Chromeu

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu odaberite Profil Profil a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja ili Adrese i više Adrese i više.
 3. Dodavanje, uređivanje ili brisanje podataka:
  • Dodavanje: pored stavke Načini plaćanja ili Adrese odaberite Dodajte
  • Uređivanje: desno od kartice ili adrese kliknite Više Više a zatim Uredi.
  • Brisanje: pored kartice ili adrese odaberite Više Više a zatim Izbriši

Ako dodate, uredite ili izbrišete adresu, a prijavljeni ste na Chrome svojim Google računom, promjene će se prikazati na drugim uređajima na kojima ste prijavljeni na Chrome istim računom.

Ako je vaš način plaćanja spremljen na Google Payu, morat ćete ga urediti ili izbrisati na Google Payu.

Davanje nadimka načinu plaćanja u Chromeu

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu odaberite Profil Profil a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja.
 3. Pored opcije Načini plaćanja odaberite Dodaj ili Uredi pored postojeće kartice.
 4. Pri dnu odaberite Nadimak kartice.
 5. Unesite nadimak za karticu. Nadimak se prikazuje kada odaberete obrazac u kojemu upotrebljavate spremljeni način plaćanja.

Savjeti:

 • Ako ste preimenovali način plaćanja, on se prikazuje kada odaberete obrazac koji koristi spremljeni način plaćanja.
 • Nadimci za način plaćanja u Chromeu ne prenose se na Google Pay. Ako svoje podatke o plaćanju spremate na Google Pay, morate ih zasebno ažurirati.

Spremanje podataka o plaćanju na Google Pay

Kad ste prijavljeni na Chrome i unesete način plaćanja na online obrascu, Chrome vas može pitati želite li spremiti podatke o plaćanju na Google Pay. Ako prihvatite, vaši podaci o plaćanju spremaju se na Google Pay. Ako vaš način plaćanja nije podržan na Google Payu, Chrome može ponuditi spremanje na uređaju.

Načini plaćanja spremljeni na Google Payu prikazuju se kao prijedlozi na većini online obrazaca.

Ako Chrome ne nudi spremanje podataka o plaćanju na Google Pay, saznajte kako riješiti probleme sa spremljenim podacima o plaćanju.

Tip: If you enroll a virtual card in autofill in Chrome, it appears as a suggested payment method in forms. You can either enter the virtual card CVV or verify your identity with your phone, such as with your fingerprint.
Uređivanje ili brisanje kreditne kartice na Google Payu
 1. Otvorite wallet.google.com.
 2. Kliknite Načini plaćanja.
 3. Pronađite karticu koju želite urediti ili izbrisati.
  • Uređivanje: ispod kartice kliknite Uredi.
  • Da biste je izbrisali, ispod kartice kliknite Ukloni.
Sprječavanje spremanja podataka o plaćanju na Google Pay

Da biste zaustavili sinkronizaciju podataka o plaćanju s Google Payom:

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatimPostavke.
 3. Kliknite Vi i Google a zatim Sinkronizacija i Googleove usluge.
 4. U odjeljku Sinkronizacija kliknite Odredite što će se sinkronizirati.
 5. Isključite Sinkroniziraj sve.
 6. Isključite Načini plaćanja i adrese s Google Paya.

Ako ste prijavljeni, a sinkronizacija nije omogućena, Chrome i dalje može nuditi spremanje podataka o plaćanju na Google Pay.

Kad se prijavite na svoj Google račun putem Googleove usluge kao što je Gmail, automatski ćete se prijaviti u Chrome. Ako se uopće ne želite prijavljivati u Chrome, možete isključiti prijavu u Chrome.

Ako Chrome više ne nudi spremanje kartice, saznajte kako riješiti poteškoće s podacima spremljenima na Chromeu.
Na izvodu o kartici prikazuje se tekst GOOGLE *PRIVREMENA REZERVACIJA
Kad automatski unesete ili spremite karticu u Chromeu, Google može izvršiti autorizaciju kreditne kartice male vrijednosti. To je sigurnosna mjera kojom se potvrđuje da ste legitimni vlasnik kartice. Google će otkazati autorizaciju nakon kratkog vremena.

Sprječavanje upita za spremanje podataka za kontakt i podataka o plaćanju u Chrome

Chrome možete postaviti tako da ne sprema vaše podatke o plaćanju i podatke za kontakt na vaš uređaj i da ne nudi spremanje vaših podataka.

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. Pri vrhu, u odjeljku Osobe, odaberite Načini plaćanja Načini plaćanja ili Adrese i više Adrese i više.
  • Da biste zaustavili spremanje podataka o plaćanju, isključite Spremi i popuni načine plaćanja.
  • Da biste zaustavili spremanje adresa i podataka za kontakt, isključite Spremi i popuni adrese.
Ako želite spriječiti spremanje zaporki u Chrome, saznajte kako upravljati spremljenim zaporkama.

Upravljanje sigurnosnim kodovima kartica u Chromeu

Kada prvi put unesete podatke o plaćanju na trgovčevoj web-lokaciji, prikazat će se upit želite li spremiti sigurnosni kôd, uz podatke o plaćanju. Kada ga spremite, sigurnosni kôd automatski će se unijeti zajedno s vašim podacima o plaćanju kada kupujete online.

Isključivanje spremanja sigurnosnih kodova

 1. Otvorite Chrome na računalu.

 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke a zatim Automatsko popunjavanje a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja.
 3. Uključite ili isključite opciju Spremanje sigurnosnih kodova.

Savjet: kad isključite tu postavku, svi spremljeni sigurnosni kodovi za sve kartice uklanjaju se s vašeg Google računa i vaših uređaja, a novi sigurnosni kodovi neće se spremati.

 

Uređivanje sigurnosnih kodova
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke a zatim Automatsko popunjavanje a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja.
  • Za kartice pohranjene na Google računu sigurnosni kôd možete ažurirati na dva načina:
   • Pri kupnji na bilo kojoj web-lokaciji trgovca u Chromeu unesite podatke o kartici i novi sigurnosni kôd. Chrome će otkriti ažurirani sigurnosni kôd i prikazati vam upit želite li spremiti sigurnosni kôd. Odaberite Spremi.
   • Uklonite karticu na stranici wallet.google.com. Zatim pomoću te kartice izvršite kupnju u Chromeu. Ponovo spremite karticu kad se prikaže upit. Ovaj će se put spremiti uz sigurnosni kôd.
  • Ako želite ažurirati sigurnosni kôd za kartice koje se spremaju na samo jedan od vaših uređaja, desno od kartice kliknite Više Više a zatim Uredi.

Savjet: da biste uredili sigurnosne kodove, provjerite je li uključena postavka Spremanje sigurnosnih kodova. – Ispravljanje

Brisanje sigurnosnih kodova
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Postavke a zatim Automatsko popunjavanje a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja.

Da biste izbrisali sigurnosne kodove za sve kartice sa svojih uređaja i Google računa:

 1. Kliknite Izbriši spremljene sigurnosne kodove a zatim Izbriši.

Da biste izbrisali sigurnosne kodove za kartice koje su spremljene na samo jednom od vaših uređaja:

 1. Pored kartice kliknite Više Više a zatim Uredi.
 2. Izbrišite sigurnosni kôd.
 3. Kliknite Spremi.

Ako dodate, uredite ili izbrišete sigurnosne kodove, a prijavljeni ste u Chrome svojim Google računom, sve promjene odrazit će se na drugim uređajima na kojima ste prijavljeni u Chrome istim računom.

Upravljanje postavkom Uvijek potvrdi pri upotrebi automatskog popunjavanja

Važno: to je postavka na razini uređaja. Morate je uključiti za svaki uređaj na kojem želite da bude uključena.

Kako biste drugima onemogućili da upotrebljavaju vaše podatke o plaćanju kada dijelite uređaj, možete uključiti potvrdu pri upotrebi automatskog popunjavanja. Pomoću te postavke možete povećati svoju sigurnost i zaštititi se od prijevarnih aktivnosti.

Uključivanje ili isključivanje opcije Uvijek potvrdi pri upotrebi automatskog popunjavanja
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu odaberite Profil Profil a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja.
 3. Uključite Uvijek potvrdi pri upotrebi automatskog popunjavanja.
Rješavanje problema s postavkom Uvijek potvrdi pri upotrebi automatskog popunjavanja

Ako je postavka siva i ne možete je uključiti, provjerite sljedeće:

 • Na uređaju je postavljeno zaključavanje zaslona. Da biste mogli upotrebljavati tu postavku, morate postaviti zaključavanje zaslona.
 • Uključena je opcija Spremi i popuni načine plaćanja.
Savjet: kad je ta postavka isključena, iz sigurnosnih se razloga povremeno provodi potvrda vašeg načina plaćanja.

Pogodnosti za korisnike kartica u automatskom popunjavanju podataka o plaćanju

Da bi poboljšao vaš doživljaj plaćanja, Google u suradnji s odabranim partnerima prikazuje njihove pogodnosti u automatskom popunjavanju. Ta značajka prikazuje informacije o jednoj pogodnosti ispod naziva kartice kad upotrebljavate automatsko popunjavanje podataka o plaćanju u Chromeu.

Česta pitanja o pogodnostima za korisnike kartica u automatskom popunjavanju podataka o plaćanju

Pogodnost se ne prikazuje na mojem bankovnom izvodu
Ako se pogodnosti ne prikazuju na bankovnim izvodima, obratite se banci.
Prijavite nepodudaranja pogodnosti
Ako primijetite nepodudaranje između informacija o pogodnostima koje pruža vaša banka i informacija koje se prikazuju pored vaše kartice u Chromeovom automatskom popunjavanju, obratite se svojoj banci jer Google dobiva informacije o pogodnostima od banke.
Ne mogu pronaći pogodnosti neke od svojih kartica
Kriterije trenutačno ispunjavaju odabrane kartice i određene vrste pogodnosti nekoliko odabranih banaka.
Nedostaju druge pogodnosti za korisnike kartica
Istovremeno se prikazuje samo jedna relevantna pogodnost za korisnike kartica.
Isključite pogodnosti za korisnike kartica u Chromeu
 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Kliknite Automatsko popunjavanje i zaporke a zatim Načini plaćanja.
 4. Isključite Pogodnosti za korisnike kartica.

Ako imate poteškoća s Chromeom koji ne predlaže vaše spremljene podatke

 • Kako biste potvrdili da ste spremili podatke koji se ne popunjavaju automatski, odaberite Više Više a zatim Postavke Postavke.
 • Web-lokacija možda nije dovoljno sigurna da bi dobila te podatke iz Chromea.
 • Ako je web-lokacija sigurna, Chrome možda nije otkrio određena polja u obrascu.

Brisanje spremljenih podataka za obrasce za automatsko popunjavanje u Chromeu

Da biste istovremeno izbrisali adrese, načine plaćanja ili druge spremljene podatke u Chromeu, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu odaberite Više Više.
 3. Odaberite Izbriši podatke o pregledavanju.
 4. Odaberite vrijeme, na primjer Posljednji sat ili Cijelo vrijeme.
 5. U odjeljku "Napredno" odaberite Podaci Automatskog popunjavanja obrazaca.

Time se ne brišu kartice i adrese pohranjene na Google Payu. Saznajte kako ukloniti način plaćanja s Google Paya.

Povezani sadržaji

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik