Som en försiktighetsåtgärd mot covid-19 arbetar vi just nu med ett begränsat supportteam. Det kan ta längre tid än vanligt att få kontakt med oss. Tack för ditt tålamod. Ytterligare support hittar du i hjälpcentret

Konfigurera och hantera en familjeprenumeration på YouTube

Skapa en familjeprenumeration på YouTube för att bli familjeadministratör och dela ditt medlemskap på YouTube Premium eller YouTube Music Premium med upp till fem andra familjemedlemmar i ditt hushåll. Om du är familjemedlem kan du dela familjeprenumerationen på YouTube genom att gå med i en familjegrupp. 

Obs! Om du är medlem i en befintlig familjegrupp kan du inte köpa en YouTube-familjeprenumeration, men du kan be familjeadministratören att genomföra köpet.

Viktigt att veta innan du börjar

Så här konfigurerar och hanterar du en familjeprenumeration på YouTube

Familjeadministratörer: Registrera dig och skapa en familjegrupp 

Nya YouTube Premium- eller Music Premium-medlemmar

Börja med att välja en familjeadministratör som är minst 18 år. Familjeadministratören är den enda som kan köpa en familjeprenumeration och fatta beslut om medlemskapet. Läs mer om hur du registrerar dig för ett YouTube-betalmedlemskap.

Så här registrerar du dig för ett YouTube Premium- eller Music Premium-medlemskap och skapar en familjegrupp:

 1. Besök https://www.youtube.com/premium/family i en webbläsare för att registrera dig för ett YouTube Premium-medlemskap och skapa en familjegrupp. Besök https://www.youtube.com/musicpremium/family i en webbläsare för att registrera dig för ett YouTube Music Premium-medlemskap och skapa en familjegrupp.
 2. Klicka på Skaffa familjeprenumeration. Om du är kvalificerad för ett familjemedlemskap kan du se ett alternativ om att starta en provperiod.
 3. Om du är familjeadministratör för en befintlig familjegrupp på Google visas en dialogruta som bekräftar gruppen. Välj Fortsätt för att gå vidare med köpet och dela familjeprenumerationen med medlemmar i din befintliga familjegrupp. Om det här inte gäller dig går du till steg 4. 
 4. Om du inte redan har en Google-familjegrupp börjar du med att följa stegen för att köpa prenumerationen. Sedan guidas du genom processen för att skapa en familjegrupp.
Obs! Om du har problem med att registrera dig för en familjeprenumeration kan det bero på att du har flera Google Play-betalningsprofiler. I så fall kan du läsa mer om hur du uppdaterar eller byter landsprofil

Befintliga medlemmar av YouTube Premium eller Music Premium

Så här uppgraderar du ditt eget YouTube Premium- eller Music Premium-medlemskap till en familjeprenumeration: 
 1. Öppna youtube.com/paid_memberships i en webbläsare. 
 2. Klicka på Skaffa familjeprenumeration.
 3. Klicka på Skaffa familjeprenumeration igen. 
 4. Klicka på Uppgradera.
 5. Skapa en familjegrupp på Google.
  • Är du redan familjeadministratör för en familjegrupp på Google? Välj Fortsätt för att fortsätta och dela din familjeprenumeration med medlemmar i din befintliga familjegrupp.
  • Vill du skapa en ny familjegrupp på Google? Så här skapar du en familjegrupp:
   • Bjud in upp till fem familjemedlemmar till familjegruppen genom att skicka inbjudningar via e-post eller sms.
   • Välj Skicka.
   • Dina familjemedlemmar får en inbjudan och kan bekräfta sina konton genom att välja Kom igång.
   • När familjemedlemmar accepterar din inbjudan går de med i familjegruppen och får tillgång till din familjeprenumeration.
  • Är du redan medlem i en familjegrupp på Google? Du kan inte köpa en YouTube-familjeprenumeration, men du kan be familjeadministratören att göra det.

Obs!

 • Specialerbjudanden kan inte överföras till en YouTube-familjeprenumeration. Om du uppgraderar till ett familjemedlemskap under en kostnadsfri provperiod som är längre än en månad förkortas provperioden till en månad. Du kan inte återgå till den kostnadsfria provperioden om du avslutar familjemedlemskapet senare. Läs mer om hur du uppdaterar ditt YouTube-betalmedlemskap.
 • Om du har problem med att registrera dig för en familjeprenumeration kan det bero på att du har flera Google Play-betalningsprofiler. I så fall kan du läsa mer om hur du uppdaterar eller byter landsprofil

Familjeadministratörer: Lägga till eller ta bort familjemedlemmar

Lägga till familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du bjuda in upp till fem familjemedlemmar till familjegruppen.
Lägga till en familjemedlem:
 1. Logga in på Google-kontot som är kopplat till YouTube Premium- eller Music Premium-medlemskapet.
 2. Öppna youtube.com/paid_memberships i en webbläsare. 
 3. Välj Hantera medlemskap Minimera.
 4. Klicka på Redigera bredvid Inställningar för familjedelning.
 5. Välj Bjud in familjemedlem.
 6. Ange e-postadressen eller telefonnumret till personen du vill bjuda in.
 7. Välj Skicka. Du får ett e-postmeddelande när någon går med i din familj.

Ta bort familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du när som helst ta bort personer från familjegruppen.
Ta bort en familjemedlem:
 1. Logga in på Google-kontot som är kopplat till YouTube Premium- eller Music Premium-medlemskapet.
 2. Öppna youtube.com/paid_memberships i en webbläsare. 
 3. Välj Hantera medlemskap.
 4. Klicka på Redigera bredvid Inställningar för familjedelning.
 5. Välj namnet på personen du vill ta bort.
 6. Klicka på Ta bort medlem.

Bra att veta:

 • Familjemedlemmar som tas bort har inte längre åtkomst till YouTube-familjeprenumerationen, men behåller sina Google-konton.
 • Personer som tas bort får ett e-postmeddelande om detta. Övriga medlemmar i familjegruppen aviseras också.
 • De kan inte använda tjänster som delas av familjegruppen.
 • Om din familj använder Google Play Butik: Du debiteras för eventuella väntande köp som gjorts av borttagna familjemedlemmar. Du kan dock begära en återbetalning för oönskade eller oavsiktliga köp.
 • Om din familj använder Google Play Butik: Borttagna familjemedlemmar förlorar åtkomsten till delade appar och tjänster från Google som andra familjemedlemmar har lagt till i Familjens bibliotek på Google Play. Allt innehåll som de har lagt till i Familjens bibliotek tas också bort och alla familjemedlemmarna förlorar åtkomsten till det innehållet.

Familjeadministratörer: Andra uppgifter som familjeadministratör

Ändra betalningsmetod

Läs mer om hur du uppdaterar ditt YouTube Premium- eller Premium Music-medlemskap och din betalningsmetod.

Avsluta betalmedlemskapet

Du kan när som helst avsluta YouTube-betalmedlemskapet. När du gör det har du fortfarande tillgång till betalmedlemskapet till slutet av faktureringsperioden. Därefter har familjemedlemmarna inte längre tillgång till betalmedlemskapet, men de behåller sina Google-konton.

 Familjemedlemmar: Gå med i eller lämna en familjegrupp

Gå med i en familjegrupp

Om familjeadministratören med ett betalmedlemskap har bjudit in dig till familjegruppen får du en inbjudan via e-post eller sms. Följ anvisningarna i inbjudan för att gå med i familjegruppen.
Läs mer om att gå med i en familjegrupp.

Lämna en familjegrupp eller skaffa ett eget YouTube-betalmedlemskap

Läs mer om hur du lämnar en familjegrupp eller byter till en annan familjegrupp. Så här skaffar du ett eget YouTube-betalmedlemskap:
 1. Följ anvisningarna för att lämna din familjegrupp.
 2. Registrera dig för ett eget YouTube-betalmedlemskap.
Obs! Om du lämnar din familjegrupp kan du ta emot en inbjudan att gå med i en annan familjegrupp eller skapa en egen grupp. Men du kan bara byta familj en gång per år. Om du lämnar en familjegrupp och går med i en ny kan du inte gå med i en annan familjegrupp på tolv månader.

Platskrav för familjeprenumerationer

Platskrav för familjeprenumerationer

För att vara kvalificerade till att dela en YouTube-familjeprenumeration måste familjemedlemmarna bo på samma adress som familjeadministratören. Det bekräftas av elektroniska kontroller var 30:e dag.

Har du problem med att konfigurera din familjeprenumeration? Om du får ett du felmeddelande om att familjeprenumerationen eller landet inte stöds kanske det land som anges i din Google-betalningsprofil inte stämmer överens med din nuvarande plats (enligt din IP-adress). 

Uppdatera din Google-betalningsprofil så att den stämmer överens med din nuvarande plats och fortsätt konfigurera din familjeprenumeration.

Om en familjemedlems land inte stämmer överens med din plats kanske han eller hon inte kan vara med i familjegruppen. 

Du kan när som helst kontakta support om du behöver hjälp med YouTube-familjeprenumerationen.

 

Du kan när som helst kontakta supporten om du behöver hjälp med familjeprenumerationen på YouTube.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
5044059
false