Använd en familjekalender på Google

När du skapar en familj på Google får du även en familjekalender. Alla i din familj kan använda kalendern för att skapa händelser som alla familjemedlemmar kan se.

Hur familjekalendern fungerar

När du skapar en familj på Google skapas en kalender som heter Familj automatiskt. Den som går med i din familj kommer att se familjekalendern när de öppnar Google Kalender på de enheter de är inloggade på.

 • Alla i familjen kan se, skapa, redigera eller ta bort händelser i familjekalendern.
 • Alla i familjen kan redigera kalenderns namn. 
 • Du kan inte lägga till icke-familjemedlemmar i familjekalendern, men du kan bjuda in dem till händelser.

Obs! Om någon lämnar eller tas bort från familjegruppen kommer de inte längre att ha tillgång till familjens kalender. Om familjeadministratören tar bort familjegruppen kommer familjekalendern och alla händelser att raderas. 

Länder

Du kan använda familjekalendern om du befinner dig i något av följande länder:

 • Australien
 • Belgien
 • Brasilien
 • Kanada
 • Chile
 • Tjeckien 
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Italien
 • Japan
 • Mexiko
 • Nederländerna 
 • Nya Zeeland
 • Norge 
 • Polen 
 • Ryssland
 • Sydafrika
 • Spanien
 • Schweiz 
 • Ukraina
 • Storbritannien
 • USA

Skapa en händelse i familjekalendern

 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Skapa Lägg till fråga följt av Händelse längst ned till höger.
 3. Välj den kalender du vill lägga till händelsen i genom att trycka på Händelser.
 4. Tryck på namnet på familjekalendern.
 5. Lägg till titel och information för händelsen.
 6. Tryck på Spara uppe till höger.

Ändra aviseringsinställningarna för familjekalendern

Som standard får du samma aviseringar för kommande händelser som du får för din primära kalender. Du får dock inte aviseringar när en familjemedlem skapar, redigerar eller tar bort en händelse.

Så här ändrar du avsiseringsinställningarna för kommande händelser:

 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Inställningar Inställningar längst upp till vänster.
 3. Tryck på namnet på familjekalendern.
 4. Tryck på dina aviseringar för att ta bort eller ändra dem.

Felsöka problem

Jag vill lägga till eller ta bort personer från familjekalendern

Du kan inte lägga till eller ta bort personer från familjekalendern såvida inte familjeadministratören lägger till eller tar bort dem från familjegruppen.

Däremot kan du bjuda in personer utanför din familj till alla händelser som du skapar i familjekalendern.

Jag vill dölja familjekalendern

Familjemedlemmar kan inte ta bort familjekalendern.

Om du inte vill se familjekalendern kan du ta reda på hur du döljer eller tar bort kalendern. Men detta kommer inte att dölja eller ta bort den för andra familjemedlemmar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?