Gå med i en familj på Google

När du går med i en familjegrupp kan du dela familjetjänster i Google med upp till fem familjemedlemmar.

Så fungerar familjegrupper

När du går med i en familjegrupp kan du göra följande:

 • Använda familjens betalningsmetod: Du kan använda familjens betalningsmetod för köp på Google Play om familjeadministratören har konfigurerat en sådan.
 • Använda familjetjänster: Använd eller prenumerera på familjetjänster som Familjens bibliotek på Google Play eller familjeprenumerationer på Google Play Musik och YouTube TV. Besök families.google.com om du vill se alla tjänster som är tillgängliga för din familj. 

Gå med i en familjegrupp

Om någon bjuder in dig till sin familj får du en inbjudan via e-post eller sms. Följ anvisningarna i inbjudan för att gå med i familjegruppen.

Information som familjemedlemmar ser om varandra

När du går med i en familj kan familjemedlemmarna se ditt namn, din bild och din e-postadress.

Familjeadministratören är ansvarig för familjens betalningsmetod och får därför ett kvitto på allt du köper med familjens betalningsmetod.

Familjemedlemmarna kan se innehåll som har lagts till i Familjens bibliotek.

Om din familj delar ett medlemskap på Google One kan familjemedlemmarna se hur mycket delat lagringsutrymme du har använt. Filerna delas inte med din familj.

Krav för att gå med i en familj

För att gå med i en familj måste du uppfylla följande krav:

 • Ha ett Google-konto. Du kan inte gå med i en familj med ett Google-konto från jobbet, skolan eller en annan organisation.
 • Bo i samma land som familjeadministratören.
 • Inte vara med i någon annan familjegrupp.
 • Inte ha bytt familjegrupp under de senaste tolv månaderna.

Lämna eller byta familjegrupp

Innan du kan byta familjegrupp måste du lämna den nuvarande.

Det här händer när du lämnar familjegruppen
 • Du kan bara byta familj en gång under en tolvmånadersperiod. Om du lämnar en familjegrupp och går med i en ny kan du inte gå med i en annan familjegrupp på tolv månader.
 • Du kan inte längre handla med familjens betalningsmetod. Eventuella väntande köp kan fortfarande debiteras.
 • Du har inte längre tillgång till Familjens bibliotek på Google Play och de objekt som lagts till av familjemedlemmarna.
 • Om du har köpt något och lagt till det i Familjens bibliotek på Google Play tas det bort och familjemedlemmarna förlorar tillgången till det.
 • Om familjeadministratören tecknade en familjeprenumeration på Google Play Musik har du inte längre tillgång till den.
 • Om din familj delar ett medlemskap på Google One och du är administratör för Google One-prenumerationen slutar familjemedlemmarna att använda det delade lagringsutrymmet. Om någon får slut på lagringsutrymme är personens filer säkra, men personen kan inte lagra något nytt. Läs mer om vad som händer när någon får slut på lagringsutrymme.
  • Familjen förlorar även åtkomsten till extra medlemsförmåner och Google-experter.
 • Om din familj delar ett medlemskap på Google One och någon annan är administratör för Google One-prenumerationen förlorar du åtkomsten till deras delade lagringsutrymme, extra medlemsförmåner och Google-experter.
 • Du behåller ditt Google-konto och allt innehåll som du har köpt med familjens betalningsmetod.
Lämna familjegruppen

Om du är familjeadministratör kan du inte lämna familjegruppen.

Appen Play Butik

 1. Öppna appen Play Butik Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny högst upp till vänster följt av Konto följt av Familj följt av Visa familjemedlemmar.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Lämna familj följt av Lämna grupp uppe till höger. 
 4. Ange ditt lösenord och tryck sedan på Bekräfta

Mobil eller webbläsare

 1. Besök sidan Din familj på Google.
 2. Välj menyn (tre streck) uppe till vänster Meny följt av Lämna familjegrupp följt av Lämna grupp.

Family Link-appen

Obs! Family Link är endast tillgänglig i vissa områden. Registrera dig för Family Link på g.co/familylink.

 1. Öppna Family Link-appen Family Link
 2. Tryck på Meny Meny följt av Familjegrupp uppe till vänster.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Lämna familj följt av Lämna grupp uppe till höger.
 4. Skriv in lösenordet och tryck på Bekräfta

Google One-appen

 1. Öppna Google One-appen Google One.
 2. Tryck på Inställningar högst upp.
 3. Tryck på Hantera familjeinställningar följt av Hantera familjegrupp.
 4. Tryck på Mer Mer följt av Lämna familj följt av Lämna grupp uppe till höger.
 5. Ange ditt lösenord och tryck sedan på Bekräfta.

Felsöka problem

Problem med min inbjudan 

Inbjudan har redan använts

Varje inbjudan har en unik registreringslänk som bara kan användas en gång.

Om du vidarebefordrar inbjudan till någon annan kan den personen använda din unika länk för att gå med i familjegruppen.

Om du har använt inbjudan med ett annat Google-konto kan du lämna familjegruppen och be om en ny inbjudan som du kan använda med en annan e-postadress.

Inbjudan har upphört att gälla

En inbjudan att gå med i en familj gäller i två veckor.

Om inbjudan har upphört att gälla ber du familjeadministratören om en ny inbjudan.

Ett felmeddelande visades

Det gick inte att gå med i familjegruppen

 • Byta familj: Du kan bara byta familj en gång per 12 månader.
 • Landsbegränsning: Du måste bo i samma land som familjeadministratören.

Din familjegrupp är inaktiverad

Familjeadministratören måste besöka myaccount.google.com och återställa sitt konto.

Du är med i en familjegrupp

Du kan bara vara med i en familjegrupp i taget. Om du vill gå med i en annan familjegrupp måste du lämna den nuvarande familjegruppen innan du går med i den nya.

Familjeadministratören har raderat familjegruppen

Om familjeadministratören raderar familjegruppen händer följande:

 • Du kan inte längre handla med familjens betalningsmetod. Eventuella väntande köp kan fortfarande debiteras.
 • Du har inte längre tillgång till Familjens bibliotek på Google Play och de objekt som lagts till av familjemedlemmarna.
 • Om du har köpt något och lagt till det i Familjens bibliotek på Google Play tas det bort och familjemedlemmarna förlorar tillgången till det.
 • Om familjeadministratören har tecknat en familjeprenumeration på Google Play Musik förlorar du tillgången till den.
 • Om din familj delar ett medlemskap på Google One och du är administratör för Google One-prenumerationen slutar familjemedlemmarna att använda det delade lagringsutrymmet. Om någon får slut på lagringsutrymme är personens filer säkra, men personen kan inte lagra något nytt. Läs mer om vad som händer när någon får slut på lagringsutrymme.
  • Familjen förlorar även åtkomsten till extra medlemsförmåner och Google-experter.
 • Om din familj delar ett medlemskap på Google One och någon annan är administratör för Google One-prenumerationen förlorar du åtkomsten till deras delade lagringsutrymme, extra medlemsförmåner och Google-experter.
 • Du behåller ditt Google-konto och innehåll som du har köpt med familjens betalningsmetod.

Obs! Du kan bara byta familjegrupp en gång per år. Om du går med i en familjegrupp eller skapar en ny kan du inte gå med i en annan förrän efter tolv månader.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?