Hitta foton och videor som kommit bort

När du aktiverar Säkerhetskopiera och synkronisera sparas dina foton på photos.google.com.

Steg 1: Kontrollera kontot

Det kan se ut som om foton har försvunnit därför att du är inloggad på ett annat konto.

 1. Öppna appen Google Foto Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Logga in på Google-kontot. 
 3. Kontrollera högst upp att du är inloggad på det konto som du säkerhetskopierade fotona till.

Steg 2: Hitta foton från andra appar, som Facebook eller Instagram

Fotot kanske ligger i en mapp på enheten.

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Bibliotek längst ned.
 3. Titta i mapparna under Foton på enheten.

Säkerhetskopiera mapparna på enheten om du vill att bilder från andra appar ska visas i Foto. Läs mer om hur du säkerhetskopierar mappar på enheten.

Testa om du kan hitta fotona på något annat sätt

Om foton eller videor ändå saknas i appen Google Foto hittar du möjliga förklaringar nedan, med den troligaste först och den minst troliga sist.

Om du använder ett annat galleri men tryckte på Frigör utrymme i Google Foto

Om du tryckte på Frigör utrymme i Google Foto nyligen kan fotona eller videorna ha raderats från enheten. Men du hittar dem i Google Foto-appen. Läs mer om vad som händer när du frigör utrymme på enheten.

Säkerhetskopiera bilderna med Google Foto innan du raderar dem på mobilen. Läs mer om hur du aktiverar säkerhetskopiering.

Kontrollera om säkerhetskopieringen har aktiverats

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Kolla att du är inloggad på rätt konto.
 3. Tryck på profilbilden eller initialen för att hitta din säkerhetskopieringsstatus.

Om säkerhetskopiering har aktiverats

 • Säkerhetskopieringen kanske fortfarande pågår. Om det står Väntar på Wi-Fi eller om ett tal visas kan det innebära att fotot inte har säkerhetskopierats ännu.
 • Fotot kan ha hoppats över. Kontrollera att fotonas eller videornas filstorlek kan säkerhetskopieras. Läs mer om vilka filstorlekar som kan säkerhetskopieras.

Om säkerhetskopiering inte har aktiverats

Om du har raderat ett foto från enheten kanske det aldrig säkerhetskopierades med Google Foto. I så fall kanske det inte går att återställa det.

Säkerhetskopiera foton och videor innan du tar bort dem från enheten. Läs mer om hur du aktiverar säkerhetskopiering.

Kolla om fotot har tagits bort

 • Fotot kanske fortfarande ligger i papperskorgen. Det går fortfarande att återställas. Läs mer om hur du återställer ett foto som tagits bort.
 • Fotot kan ha tagits bort permanent. Om det var mer än 60 dagar sedan fotot lades i papperskorgen kan det vara borta.
 • Det kan ha tagits bort från en annan app. Om du använder ett annat fotogalleri och tog bort foton där kanske det togs bort innan Google Foto hann säkerhetskopiera det.

Hitta ett arkiverat foto

Om du letar efter ett foto som det var länge sedan du tittade på kanske du har arkiverat det. Läs mer om arkivet.

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Kolla att du är inloggad på rätt konto.
 3. Tryck på Bibliotek längst ned följt av Arkivera.
Sök efter ett foto eller en video

Kontrollera att du skrev rätt datum eller sökord när du sökte efter fotot eller videon som är borta. Om ett foto skannades eller laddades ned på en enhet med fel datum och tid kanske tidsstämpeln inte stämmer. Lär dig hur du byter tidsstämplar på foton

Så här hittar du ett foto eller en video som nyss lagts till: 

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Logga in på Google-kontot. 
 3. Tryck på Sök längst ned.
 4. Skriv Nyss tillagt
 5. Bläddra bland nyss tillagda objekt för att hitta fotot eller videon. 

Om ditt objekt inte finns i Nyss tillagt kan du söka efter en person, plats eller ett föremål på fotot:

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Sök längst ned följt av och skriv vad du vill hitta, till exempel: ”hundar”, ”New York City” eller någons namn som du har lagt in som etikett.

Testa följande om sökningen inte ger något resultat:

 • Sök med ett annat sökord.
 • Sök igen om 3–5 dagar. Det kan ta lite tid innan fotona blir sökbara.
Kontrollera att säkerhetskopiering och synkronisering är på. Det går bara att söka efter säkerhetskopierade foton. Aktivera säkerhetskopiering.

Viktigt! Om ditt Google Foto-konto är inaktivt i två år eller om du har överskridit lagringsgränsen, kan innehållet påverkas. Läs mer om detta.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?