Slet og fjern adgang til Google Nest-enheder

Du kan fjerne forbindelsen mellem din Google-konto og dine Google Nest- og Google Home-enheder og -tjenester på forskellige måder:

 • Slet et hjem: Fjerner selve hjemmet samt de enheder, tjenester og data, der er knyttet til det pågældende hjem.
 • Fjern dig selv eller andre fra et hjem: Fjerner tilknytningen til de valgte konti fra dit hjem og dine enheder.
 • Fjern bestemte enheder fra et hjem: Bevarer konfigurationen af dit hjem med dine andre enheder og tjenester, men fjerner den enhed, du vil fjerne.

Slet et hjem

Du kan slette et hjem via Home-appen, hvis du er det eneste medlem af hjemmet.

Hvis du ikke er det eneste medlem af hjemmet, skal du først fjerne alle de andre medlemmer via Google Home-appen. Hvis ikke du gør det, kan du kun fjerne dig selv fra hjemmet, og de resterende medlemmer vil stadig have adgang til hjemmet og de tilknyttede enheder.

Når du sletter et hjem, sker følgende:

 • Hjemmet fjernes fra din Google-konto.
 • Du vil ikke længere kunne bruge Home-appen til at styre de enheder, du har føjet til hjemmet, f.eks. pærer, skærme, højttalere, kameraer, termostater eller låse, medmindre du konfigurerer dem igen i et nyt hjem.
 • Data, der er knyttet til hjemmet, f.eks. Video History fra Nest-kameraer, du muligvis ejer, eller termostatindstillinger, slettes. Bemærk! Data, der er knyttet til din Google-konto, slettes ikke, når du sletter dit hjem. Se, hvordan du fjerner data, der er knyttet til din konto.

Sådan sletter du et hjem:

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Skift til det hjem, du vil slette.
 3. Tryk på Indstillinger Slet dette hjem Slet.

Fjern dig selv fra et hjem

Når du fjerner dig selv fra et hjem, sker følgende:

 • Du mister adgangen til hjemmet og de enheder og tjenester, der er knyttet til det pågældende hjem.
 • Andre medlemmer vil fortsat have adgang til hjemmet.
 • Andre medlemmer vil ikke længere have adgang til de enheder eller tjenester, du konfigurerer, f.eks. Nest-termostater, alarmer, låse eller kameraer. Hvis du har konfigureret et Nest Cam med din Nest Hub Max, mister du også adgangen til Nest Hub Max.
  • Undtagelser: Google Nest Wifi, Google Wifi, Chromecast-enheder samt højttalere og skærme med indbygget Assistent vil stadig være tilgængelige for andre medlemmer af hjemmet, selvom du fjerner dig selv fra hjemmet. 
 • Du mister adgangen til Nest Aware-funktioner, bl.a. Video History.
 • Andre medlemmer vil fortsat have adgang til Nest Aware-funktionerne.
 • Din Google TV-konto fjernes ikke fra dette hjem. Du skal logge ud af denne konto på alle fjernsyn med Google TV i dette hjem eller på account.google.com.
 • Hvis du er det eneste medlem af hjemmet, slettes hjemmet. Sletningen omfatter data fra hjemmet, f.eks. optagelser i Video History og termostatindstillinger.

Sådan fjerner du dig selv:

 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Skift til det hjem, du vil redigere.
 3. Tryk på Indstillinger   Husstand.
 4. Tryk på din konto.
 5. Tryk på  øverst til højre for at fjerne dig selv fra et hjem. 

Fjern andre medlemmer fra et hjem

Når du fjerner medlemmer fra et hjem, sker følgende:

 • Medlemmerne får besked om, at de er blevet fjernet fra hjemmet.
 • De mister adgangen til enhederne eller tjenesterne i hjemmet, og deres konti vil ikke længere være knyttet til enhederne.
 • Assistent-enheder som f.eks. højttalere og skærme, bl.a. dem, der er konfigureret af det fjernede medlem, bliver i dit hjem. Disse enheder vil ikke længere være knyttet til det medlem af hjemmet, du fjerner. 
  • Undtagelse: Nest Hub Max fjernes muligvis, og optagelser i Video History kan blive slettet.
 • Vedkommende mister adgangen til Nest Aware-funktioner, bl.a. Video History.
 • Vedkommendes Google TV-konto fjernes ikke fra dette hjem. Vedkommende skal logge ud af denne konto på alle fjernsyn med Google TV i dette hjem eller på account.google.com.
 • Hvis det medlem, du fjerner fra hjemmet, har migreret sin Nest-konto og sine Nest-enheder (f.eks. kameraer og termostater) til en Google-konto, fjernes disse enheder muligvis fra hjemmet. Data, der er knyttet til medlemmets Nest-enheder og hjemmet, kan blive slettet permanent. Det gælder også optagelser i Video History og termostatindstillinger.
 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Skift til det hjem, du vil redigere.
 3. Tryk på Indstillinger   Husstand.
 4. Tryk på det medlem af hjemmet, du vil fjerne.
 5. Tryk på Fjern øverst til højre.

Fjern enheder fra et hjem

Når du fjerner en enhed fra et hjem, sker følgende:

 • Enhedens tilknytning til medlemmer i hjemmet fjernes.
 • Enhedens tilknytning til din Google-konto fjernes.
 • Data, der er knyttet til denne enhed, f.eks. Video History, slettes. Bemærk! Nogle grundlæggende enhedsdata fortsætter muligvis med at være knyttet til hjemmet.
 1. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på din enhed  Indstillinger   Fjern enhed  Fjern.

Fjern Voice Match eller Face Match fra dine enheder

Voice Match genkender din stemme, hvilket er med til at sikre, at det kun er dig, der har adgang til indhold som f.eks. din kalender, dine kontakter og dine påmindelser, mens Face Match giver Google Assistent mulighed for proaktivt at identificere dig og vise dig personligt og nyttigt indhold, uden at du behøver at spørge først.

Når du fjerner Voice Match fra dine Assistent-kompatible enheder, vil dine enheder stadig fungere. De kan dog ikke længere genkende din stemme, og dine enheders stemmemodel fjernes. Du modtager muligvis heller ikke længere personligt indhold.

Hvis du sletter Voice Match for din Nest Hub Max, slettes Face Match også permanent for den samme enhed, og Google Assistent kan ikke længere genkende din stemme eller give dig personligt indhold på disse enheder.

Du kan få adgang til eller slette de lydklip eller billeder, du har taget under konfigurationen af Voice Match og Face Match, ved at gå til https://myactivity.google.com/ eller følge trinene nedenfor.

Sådan fjerner du Voice Match fra dine enheder:

 1.  Åbn Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryk på din enhed Indstillinger Genkendelse og deling Genkendelse og tilpasning Fjern Voice Match.
 3. Ud for den enhed, du vil fjerne tilknytningen for, skal du trykke på Fjern Remove Fjern.

Du får en meddelelse om, at din Google-konto og stemme ikke længere er knyttet til enheden.

Sådan fjerner du Face Match fra dine enheder:

 1. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er knyttet til den samme konto som din Google Nest-skærm.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på din konto øverst til højre.
 4. Tjek, at den viste Google-konto er den, der er knyttet til din skærm. Du kan skifte konto ved at trykke på trekanten ud for Google-kontoen og derefter trykke på en anden konto eller på Tilføj en anden konto.
 5. Tryk på Indstillinger for Assistent Face Match.
 6. Slet din Nest Hub Max fra listen over enheder, hvor Face Match er aktiveret.

  Bemærk! Når du deaktiverer Face Match, slettes din ansigtsmodel fra din enhed, men de registreringsbilleder, der blev brugt til at oprette din ansigtsmodel, slettes ikke. Hvis du vil slette de oprindelige Face Match-billeder, skal du gå til https://myactivity.google.com/.

Sådan sletter du registreringsoptagelser fra Voice Match og Face Match:

 1. Gå til Min aktivitet på din mobilenhed.
 2. Tryk på menuen Menu Anden Google-aktivitet.
 3. Rul ned til "Tilmelding til Voice Match og Face Match", og tryk på Se data.
 4. Tryk på Slet alle tilmeldinger Slet.

Relaterede artikler

Slet din aktivitet
Slet din tale- og lydaktivitet
Gendan fabriksindstillingerne for dine højttalere eller skærme
Ofte stillede spørgsmål om privatliv – Google Nest
Face Match på Google Nest Hub Max

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin: