Melding

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Gegevens die worden gedeeld met Works with Nest-ontwikkelaars

Vanaf 29 september 2023 werken Works with Nest-verbindingen (WWN) niet meer en heb je er geen toegang meer toe. Ga naar deze post op het communityforum voor meer informatie.

Er kunnen geen gegevens meer worden gedeeld met Works with Nest-ontwikkelaars via een Works with Nest-verbinding. Ontwikkelaars moeten ook alle opgeslagen gegevens verwijderen volgens de Servicevoorwaarden voor Nest-ontwikkelaars.

Works with Nest (WWN) was de oorspronkelijke manier waarop externe partners toegang kregen tot je Nest-producten en deze konden bedienen. WWN-verbindingen waren volledig geïntegreerd in een Nest-product, zodat de status ervan moeiteloos kon worden gecheckt en gewijzigd.

Met Werkt met Google Home, voorheen Werkt met Hey Google, kan de Google Assistent al je verbonden apparaten bedienen. In de Google Home-app kun je routines maken om een of meer van je apparaten automatisch te laten starten. Je hebt andere opties voor apparaatbediening via partners die Device Access-integraties aanbieden.

Gegevens die via een Works with Nest-verbinding zijn gedeeld, waren beperkt tot de informatiecategorieën die in het toestemmingsscherm werden vermeld. Je kunt deze categorieën hieronder doornemen. Persoonsgegevens, zoals je e-mailadres, zijn niet via Works with Nest-verbindingen met ontwikkelaars gedeeld.

Check hieronder welke informatiecategorieën met ontwikkelaars konden worden gedeeld als onderdeel van Works with Nest-verbindingen.

Jij bepaalt wie toegang tot je gegevens heeft

Nest vereist dat een ontwikkelaar je vertelt om welke informatiecategorieën de WWN-verbinding (Works with Nest) vraagt. Bekijk het privacybeleid van de ontwikkelaar zorgvuldig voordat je toestemming geeft. Daarin kun je lezen hoe de ontwikkelaar je informatie wil gebruiken en waarom die specifieke informatie nodig is voor de verbinding.

Opmerking: Nest bepaalt niet hoe ontwikkelaars gegevens gebruiken die je met ze deelt via een Works with Nest-verbinding.

Je gegevens worden beperkt gedeeld

Wanneer je een WWN-verbinding maakt of gebruikt, wordt er nooit persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, uitgewisseld. Hoewel we de toegang tot informatie voor WWN-verbindingen beperken, heeft een verbinding toegang tot standaardgegevens nodig om te kunnen werken.

Gegevenscategorieën die kunnen worden gedeeld via een WWN-verbinding

Hieronder vind je een uitleg van de categorieën Nest-gegevens waarvoor een ontwikkelaar een Nest-gebruiker om toegang via een Works with Nest-verbinding kan vragen.

Hieronder volgen de gegevenscategorieën waarvoor een WWN-verbinding toegang kan vragen:

Opmerking: Dit is een onvolledige lijst met gegevenscategorieën die een ontwikkelaar kan aanvragen via een Works with Nest-verbinding. 

De onderstaande lijsten zijn geordend op basis van de typen toestemmingsverzoeken die een Nest-gebruiker kan ontvangen van een ontwikkelaar tijdens het instellen van een Works with Nest-verbinding. In bepaalde gevallen die hieronder worden uitgelegd, vraagt de ontwikkelaar de Nest-gebruiker toestemming om de relevante gegevenscategorieën te lezen. In andere gevallen vraagt de ontwikkelaar de Nest-gebruiker toestemming om zowel de relevante gegevenscategorieën te lezen als deze in te stellen en te beheren. Bepaalde ontwikkelaars hebben toegang tot specifieke rechten. Nest staat niet toe dat deze gegevens worden gedeeld met een Works with Nest-ontwikkelaar totdat de gebruiker expliciet toestemming geeft. De hieronder gebruikte term 'gebouw' verwijst naar een huis of bedrijf dat een gebruiker heeft toegevoegd aan de Nest-app.

De temperatuur en instellingen op je thermostaten bekijken

 • Aantal Nest-thermostaten
 • Aantal Nest-camera's (indien aanwezig)
 • Aantal Nest-rook- en koolmonoxidemelders (indien aanwezig)
 • Naam van het gebouw
 • Thuis/Afwezig-functie van gebouw
 • Landcode en tijdzone van gebouw
 • Namen van ruimten in gebouw
 • Thermostaatnaam, -ruimte en -label
 • Online status
 • Mogelijkheden van het HVAC-systeem
 • Temperatuurschaal (C/F)
 • Gewenste temperatuur
 • Gewenste temperatuur voor de ecomodus
 • Thermostaatmodus (Verwarmen, Koelen, Verwarmen • Koelen, Eco, Uit)
 • Thermostaatstatus (Verwarmen, Koelen, Uit)
 • Omgevingstemperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • Vergrendelde status en temperatuur
 • Status van zonlichtcorrectie
 • Trainingsstatus
 • Tijd tot gewenste temperatuur
 • Begin-/eindtijd van piekvraag

De temperatuur en thermostaatinstellingen regelen

 • Gebouwnaam instellen
 • Thuis/Afwezig-functie van gebouw instellen
 • Alle rechten uit 'De temperatuur en instellingen op de thermostaat/thermostaten bekijken'
 • De ventilatortimer regelen
 • De temperatuurschaal regelen
 • De gewenste temperatuur regelen
 • De thermostaatmodus regelen (Verwarmen, Koelen, Verwarmen • Koelen, Eco, Uit)
 • Thermostaatlabel instellen
 • Ruimtenamen van gebouw instellen

Bekijken wanneer je huis is ingesteld op Afwezig

 • Aantal Nest-thermostaten
 • Aantal Nest-camera's
 • Aantal Nest-rook- en koolmonoxidemelders
 • Naam van het gebouw
 • Thuis/Afwezig-functie van gebouw
 • Landcode en tijdzone van gebouw

Thuis en Afwezig instellen

 • Alle rechten van 'Bekijken wanneer je huis is ingesteld op Afwezig'
 • Gebouwnaam instellen
 • Thuis/Afwezig-functie van gebouw instellen

De camera-instellingen bekijken, afbeeldingen of video weergeven wanneer er geluid of beweging is en videobeelden delen als deze openbaar zijn

 • Aantal Nest-camera's
 • Aantal Nest-thermostaten (indien aanwezig)
 • Aantal Nest-rook- en koolmonoxidemelders (indien aanwezig)
 • Naam van het gebouw
 • Naam en ruimte van camera
 • Online status van camera
 • Streamingstatus van camera
 • Status van camerageluid inschakelen
 • Laatste online tijdstempel van camera
 • Status van video-opname van camera
 • Koppelen met camerastream (inloggen vereist)
 • Laatste gebeurtenis met beweging, geluid of persoon gedetecteerd door camera
 • Status en URL voor openbaar delen van camera
 • Activiteitszones van camera
 • Toegang tot momentopnamen van camera
 • Gebouwnaam instellen
 • Ruimtenamen van gebouw instellen
 • Camerastreaming regelen

De instellingen van je deurbel bekijken en regelen

 • Live video van de deurbel streamen
 • Audio van en naar de deurbel streamen
 • Bezoekers bekijken en met hen praten

Controleren of je bent aangemeld voor Piektijdvoordelen en de begin- en eindtijden van piektijden bekijken

 • Naam van het gebouw
 • Begintijd van piekvraag
 • Eindtijd van piekvraag
 • Status van aanmelding voor Piektijdvoordelen

Bekijken wanneer je op weg naar huis bent

 • Gebouwnaam en apparaten
 • Verwachte aankomsttijd ingesteld door andere partners 

Nest laten weten wanneer je op weg naar huis bent

 • Aantal Nest-thermostaten
 • Aantal Nest-camera's
 • Aantal Nest-rook- en koolmonoxidemelders
 • Naam van het gebouw
 • Landcode en tijdzone van gebouw
 • Verwachte aankomsttijd instellen voor het gebouw die zichtbaar is voor andere Nest-partners

De postcode van je huis bekijken

 • Naam van het gebouw
 • Postcode van het gebouw

Informatie van je Nest Protect over rook, koolmonoxide en de batterijen bekijken

 • Aantal Nest-rook- en koolmonoxidemelders
 • Aantal Nest-thermostaten (indien aanwezig)
 • Aantal Nest-camera's (indien aanwezig)
 • Naam van het gebouw
 • Landcode en tijdzone van gebouw
 • Status van rookmelder van gebouw
 • Status van koolmonoxidemelder van gebouw
 • Namen van ruimten in gebouw
 • Naam en ruimte van rook- en koolmonoxidemelder
 • Taal van rook- en koolmonoxidemelder
 • Laatste online tijdstempel van rook- en koolmonoxidemelder
 • Online status van rook- en koolmonoxidemelder
 • Batterijstatus van rook- en koolmonoxidemelder
 • Status rookmelding van rook- en koolmonoxidemelder
 • Status koolmonoxidemelding van rook- en koolmonoxidemelder
 • Teststatus en laatste testtijdstempel van rook- en koolmonoxidemelder
 • Kleur van indicatorlampje van rook- en koolmonoxidemelder

De naam van je Nest-huis bekijken en aanpassen

 • Gebouwnaam instellen

Nest-producten zoeken en hiermee verbinding maken

 • De Google Assistent installeren op je Nest-apparaten

De camera-instellingen bekijken, bewegings-, geluids- of bekend-gezicht meldingen ontvangen en toegang krijgen tot live videobeelden

 • Toegang tot live camerastreams
 • Toegang tot gebeurtenissen voor de deurbel

Live video van je camera bekijken

 • Toegang tot live camerastreams

Video bekijken van activiteitsgebeurtenissen van je camera('s)

 • Toegang tot opgeslagen clips uit je videogeschiedenis

Als je een nieuwe WWN-verbinding maakt, kan deze verbinding bijvoorbeeld toegang vragen tot de temperatuurinstellingen en de Thuis- of Afwezig-status van je Nest-thermostaat. Met deze gegevens kan de verbinding inspelen op het tijdstip waarop je thuiskomt en je favoriete temperatuur op tijd instellen. Andere vaak voorkomende toegangsverzoeken zijn bijvoorbeeld de online status van een apparaat en de naam die je eraan hebt toegewezen in de Nest-app (bijvoorbeeld 'Nest Protect - Gang').

Sommige WWN-ontwikkelaars delen productgegevens met Nest. Wij gebruiken deze informatie voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten, bijvoorbeeld je maandelijkse Nest-rapport en functies zoals de Thuis/Afwezig-functie. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop we deze gegevens gebruiken. 

Je gegevens worden beveiligd

Alle WWN-ontwikkelaars zijn ook verplicht specifieke richtlijnen te volgen die het toegestane gebruik van de gedeelde informatie beperken. Nest beperkt de toegang tot je gegevens voor ontwikkelaars via de veelgebruikte standaard OAuth 2.0. We gebruiken versleutelingstechnologieën zoals HTTPS en Transport Layer Security (TLS) om je gegevens privé te houden tijdens de overdracht.

Je kunt altijd van gedachten veranderen

Als je ooit van gedachten verandert nadat je toegang hebt verleend tot je gegevens, kun je een WWN-verbinding ook rechtstreeks verwijderen uit de Nest-app. Nadat een verbinding is verwijderd, kan de ontwikkelaar geen aanvullende gegevens meer verzamelen en moeten eventuele opgeslagen gegevens worden verwijderd volgens de servicevoorwaarden voor Nest-ontwikkelaars.

Een Works with Nest-verbinding verwijderen >

Lees onze privacyverklaring

Alle informatie over hoe wij je informatie privé en veilig houden, staat vermeld in onze privacyverklaring. Hierin staat hoe we omgaan met persoonsgegevens, het delen van gegevens en de toegang tot gegevens.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
12371073407123880758
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true