Felsöka Home Report

Home Report är ett e-postmeddelande som du får en gång i månaden och som sammanfattar uppvärmnings- och nedkylningsanvändning, säkerhetshändelser och annan information om ditt hem och dina produkter. 

Om du inte får rapporterna kan du följa felsökningsstegen nedan. Om du vill få din första Home Report behöver du följande:

 • En verifierad e-postadress och ett lösenord för att logga in i Nest- eller Home-appen.
 • En Google Nest-produkt som är ansluten till Nest- eller Home-appen.

Du får den första rapporten ungefär två veckor efter slutet på den månad då du först installerade produkten. När du har fått den första rapporten bör du få en ny rapport den första eller andra veckan i efterföljande månader.

Börja eller sluta få Home Report

Enheterna behöver vara anslutna till Wi-Fi och ha lagts till i ditt konto i Nest- eller Home-appen för att du ska få en Home Report. Du får ingen Home Report om du har valt bort produktmeddelanden från Google Nest. Alla som delar åtkomst till hemmet kan ändra sin individuella inställning. 

I Home-appen:

 1. Tryck på Inställningar  på startskärmen.
 2. Välj Aviseringar och sedan Allmänna aviseringar.
 3. Öppna E-postaviseringar.
 4. Aktivera eller inaktivera Home Report-meddelanden genom att trycka på reglaget.

I Nest-appen:

 1. Tryck på Settings ikon för Nest-inställningar på appens startskärm.
 2. Välj Notifications.
 3. Välj Nest Home Report. Du kan behöva scrolla ned för att hitta det.
 4. Aktivera eller inaktivera Nest Home Report genom att trycka på reglaget.

Om du fortfarande inte får din Home Report hittar du mer hjälp i felsökningsavsnittet.

Delar av din Home Report fattas

 • Inte tillräckligt med data: Om det inte fanns tillräckligt med data från månadens alla dagar är det möjligt att Home Report inte kan ge en exakt beräkning av energiförbrukningen, säkerhetsaktiviteten eller aktiviteten för Works with Nest-produkterna.
  • Det kan till exempel hända att termostaten varit avstängd medan du var på semester. I dessa fall kan Nest göra en uppskattning (om det endast är några dagar som fattas) eller så innehåller inte Home Report avsnitten där det inte finns tillräckligt med data.
 • Offline: Om enheten har varit offline under en tid kan den sluta att visas i Home Report. 
  • Enheter som är offline under en längre tid visas inte i Home Report för att hålla den relevant och användbar.
  • Så fort enheten kopplar upp sig på nytt börjar den automatiskt att visas i efterföljande månads Home Report.
  • Du kan behöva felsöka Wi-Fi- och anslutningsproblem om enheten bör vara online men inte är det.
 • Enheter du inte använder: Om enheten alltid är offline eftersom du inte använder den längre kan du ta bort den från ditt konto i Nest-appen.
 • Ingen sammanställning per månad: I vissa avsnitt av rapporten ser du även en sammanställning per månad, till exempel hur många Nest Leafs du har tjänat. Om du inte har tjänat några Nest Leafs under en månad visar inte Home Report det avsnittet.

Du fick ingen Home Report

1. Verifiera din e-postadress 

Om du inte har verifierat e-postadressen som är kopplad till kontot i appen kommer Nest Home Report inte att skickas.

 1. Logga in i appen.
 2. Om e-postadressen inte har verifierats ser du ett meddelande som ber dig att verifiera e-postadressen innan du kan fortsätta. Du kan skicka om verifieringsmeddelandet till e-postadressen du använde för att logga in.
 3. När e-postadressen har verifierats bör du få din Nest Home Report varje månad.

2. Titta efter ett e-postmeddelande från account@nest.com

Home Report skickas från e-postadressen account@nest.com.

 1. Sök i ditt e-postkonto för att se om e-postmeddelandet finns i inkorgen.
 2. Om du inte hittar något när du söker kollar du i skräppostmappen. E-postkontot kan markera okända e-postadresser som skräppost. Om så är fallet lägger du till account@nest.com i e-postkontakterna eller adressboken.

3. Kontrollera e-postinställningarna 

Vissa e-postleverantörer kan blockera e-postmeddelanden från Nest automatiskt så att dessa inte når din inkorg. Du kan behöva lägga till vår e-postadress i en separat vitlista eller en lista över godkända avsändare. Kontakta e-postleverantörens support eller administratören för att få hjälp om du är osäker på hur det går till.

4. Kolla din e-post i appen (endast Nest-appen)

Om du fortfarande har problem med att få e-post från Nest testar du med en annan e-postadress från en annan e-postleverantör.

 1. Logga in i Nest-appen Nest app icon.
 2. Tryck på Menu Arrow pointing down på appens startskärm.
 3. Välj hemmet.
 4. Tryck på Settings ikon för Nest-inställningar uppe till höger.
 5. Tryck på Account och sedan tryck på e-postadressen som är kopplad till Nest-appen.
 6. För att ändra e-postadressen väljer du en annan e-postadress från listan eller Add other email.
 7. Bekräfta genom att ange den nya e-postadressen igen.
 8. Om den nya e-postadressen inte fungerar byter du tillbaka till den ursprungliga e-postadressen. Om den ursprungligen konfigurerades felaktigt kan det här lösa problemet.
 9. Om du fortfarande inte får rapporten kontaktar du vårt supportteam.

6. Kontrollera Wi-Fi-anslutningen 

Om Nest-produkterna inte är anslutna till Wi-Fi eller har en instabil Wi-Fi-anslutning är det möjligt att det fattas information i din Home Report. Om du vill kontrollera att Nest-produkterna är anslutna till Wi-Fi öppnar du startskärmen i Nest-appen och tittar efter eventuella produkter som är offline.

Felsöka Wi-Fi- och anslutningsproblem

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: