Konfigurer og bruk Activity Zones

Med Activity Zones kan kameraet sende varsler og markere Video History-tidslinjen når det forekommer viktig bevegelse i sonen. Du kan opprette egendefinerte soner for å dekke områdene du ønsker å bli varslet om.

Merk: For å opprette Activity Zones må du ha en prøveperiode eller et betalt Nest Aware-abonnement.

Med Activity Zones kan du gjøre følgende:

 • Overvåke opptil fire soner per kamera.
 • Gi hver sone en tilpasset form, størrelse, farge og navn.
 • Få personvarsler og andre bevegelsesvarsler når aktivitet forekommer i en sone. Hvis du har en Nest Hello, kan du også få pakkevarsler.
 • Varsler inkluderer navnet på sonen, slik at du vet nøyaktig hvor noe har skjedd.
 • Konfigurere en sone med aktivitet du ikke vil ha oppdateringer om, for eksempel et vindu med utsikt over en travel gate, men likevel motta varsler for aktivitet i resten av rommet.
 • Få markører på Video History-tidslinjen for aktivitet som har forekommet i hver sone, slik at det er enkelt å gå gjennom alt.

Activity Zones endrer ikke hva kameraet ser

Selv etter at du oppretter Activity Zones, strømmer kameraet ditt fortsatt hele synsfeltet og lagrer videoopptaket i videologgen. Videofeeden er den samme med eller uten Activity Zones. Men når du har Activity Zones, kan du få varsler om bevegelse i enkelte deler av kameraets synsfelt og også sjekke når bevegelse har skjedd der tidligere.

How to set up Activity Zones for Nest Aware cameras

Opprett og bruk Activity Zones på en telefon

Opprett en ny aktivitetssone

 1. Åpne appen og velg kameraet du vil lage en aktivitetssone for.
 2. Trykk på Innstillinger .
 3. Velg Activity Zones.

  Merk: Du må ha et aktivt Nest Aware-abonnement. Ellers vises ikke alternativet for Activity Zones.

 4. Trykk på Create Zone (Opprett sone) Plus icon. Den nye sonen vises i midten av skjermen.

 1. Snu telefonen i liggende retning for å få kameraets synsfelt i fullskjerm. Sørg for at innstillingen for skjermrotering på telefonen er slått på.
 2. Trykk og dra i sonenfor å flytte den.
 3. Trykk og dra på hvilket som helst av de åtte punktene på sidene av sonene for å endre formen.
 4. For å endre fargen på en Activity Zone, klikk på én av de fargede sirklene nederst på skjermen. Du kan velge blant fire forskjellige farger.
 5. Trykk på blyanten Pencil icon øverst på skjermen for å gi sonen et beskrivende navn. Trykk på hakemerket app confirm icon for å lagre sonenavnet.
 6. Når du har gitt aktivitetssonen formen, fargen og navnet du vil, trykker du på hakemerket app confirm icon for å lagre sonen. 

Endre aktivitetssoner

 1. Velg kameraet du vil endre en aktivitetssone for.
 2. Trykk på Innstillinger .
 3. Velg Activity Zones.
 4. Velg sonen du vil endre.
 5. Endre sonen som du vil. Du kan endre størrelsen, formen, fargen og navnet, akkurat som du ville gjort hvis du skulle opprette en ny aktivitetssone.
 6. Når du er ferdig, trykker du på hakemerket app confirm icon for å lagre. Hvis du ombestemmer deg, kan du når som helst trykke på Cancel (Avbryt) app cancel icon øverst til venstre for å beholde de tidligere innstillingene.

Fjern aktivitetssoner

Når du sletter en aktivitetssone, slettes ikke opptak fra Video History, men markører på tidslinjen som viser når kameraet la merke til aktivitet der, fjernes.

 1. Velg kameraet du vil slette en aktivitetssone for.
 2. Trykk på Innstillinger .
 3. Velg Activity Zones.
 4. Velg sonen du vil slette.
 5. Trykk på Delete (Slett) nest cam trash clip nederst til høyre på skjermen. Bekreft at du vil slette sonen.

Opprett og bruk aktivitetssoner på en datamaskin

Med bare noen museklikk kan du lage en aktivitetssone for et hvilket som helst sted du vil holde øye med. Du kan også endre eller slette eksisterende aktivitetssoner.

Opprett en ny aktivitetssone

 1. Logg på Nest-appen på home.nest.com.
 2. Velg kameraet du vil lage en aktivitetssone for.
 3. Klikk på Activity Zones activity zone icon nede til høyre.

  Hvis Activity Zones-ikonet ikke er der, kan du prøve å gjøre nettleservinduet større for å vise det.

  Merk: Du må ha et aktivt Nest Aware-abonnement. Ellers vises ikke alternativet for Activity Zones.

 4. Klikk på Create (Opprett). Den nye sonen vises i midten av skjermen.

Flytt og form en aktivitetssone

Du kan flytte en aktivitetssone og endre formen til å passe rundt et hvilket som helst område eller objekt du vil holde øye med. Sånn gjør du det:

 1. Klikk og dra i sonen for å flytte den.
 2. Klikk og dra de åtte punktene på sidene av
  sonen
  for å endre formen.
 3. For å endre fargen på aktivitetssonen, klikk på den fargede
  sirkelen
  nede til venstre på skjermen. Du kan velge blant
  fire forskjellige farger.
 4. Når du har gitt aktivitetssonen formen og fargen
  du vil, gir du den et beskrivende navn. Skriv navnet inn i
  boksen nede til venstre i nettleseren.
 5. Klikk på Ferdig for å lagre den nye aktivitetssonen.
activity zone colors

Få varsler for aktivitetssonene dine

Selv om aktivitetssoner ikke endrer videoen som kameraet strømmer og tar opp, kan du legge til en sone for å få mer nyttige varsler ved at du får vite hvor bevegelse forekom.

Hvis du allerede har konfigurert en sone, kan du også bruke Nest-appen til å styre hvorvidt du får varsler om bevegelse i den sonen.

Sånn gjør du det:

 1. Gå til kameraets videodatastrøm i Nest-appen.
 2. Velg Innstillinger .
 3. Velg Notifications (Varsler).
 4. Trykk på navnet for en sone.
 5. Velg deretter People (Personer) eller All other motion (All annen bevegelse) eller begge for å få varsler i sonen. Hvis du har Hello, kan du også velge Packages (Pakker), som informerer deg om at pakker er blitt levert eller hentet innenfor synsfeltet.

  Merk: Hvis People (Personer) er valgt, får du et varsel selv om bare deler av en person er synlig i sonen, for eksempel en arm.

Hvis du har e-postvarsler eller pushvarsler aktivert for kameraet ditt, får du også et øyeblikksbilde av hva kameraet ditt så da det sendte deg varselet.

Endre aktivitetssoner

Du kan flytte aktivitetssoner og endre formene og fargene for dem. Dette er nyttig hvis du trenger å justere vinkelen for kameraet ditt, eller hvis noe endres i feltet det for øyeblikket ser på.

Slik endrer du en sone:

 1. Bruk en datamaskin med en nettleser for å logge på kontoen din på home.nest.com.
 2. Klikk på Activity Zones activity zone icon nede til høyre på skjermen.
 3. Velg sonen du vil endre.
 4. Endre sonen som du vil. Du kan endre størrelsen, formen, fargen og navnet, akkurat som du ville gjort hvis du skulle opprette en ny aktivitetssone.
 5. Når du er ferdig, klikker du på Done (Ferdig).
Select current zone or add a new zone screen

Fjern aktivitetssoner

Når du sletter en aktivitetssone, slettes ikke opptak fra Video History, men markører på tidslinjen som viser når kameraet la merke til aktivitet der, fjernes.

Du kan slette en sone ved å følge disse trinnene:

 1. Bruk en datamaskin med en nettleser for å logge på kontoen din på home.nest.com.
 2. Velg kameraet som har aktivitetssonen du vil slette.
 3. Klikk på Activity Zones activity zone icon nede til høyre.
 4. Klikk på sonen du vil fjerne.
 5. Klikk på den røde Delete-knappen (Slett).
 6. Bekreft ved å klikke på Delete (Slett) én gang til.

Registrering av bevegelse i aktivitetssoner

Når kameraet ditt oppdager aktivitet i en sone du har opprettet, markeres tidslinjen din for å informere deg. Markørens farge samsvarer med aktivitetssonens farge, slik at du med et rask titt på videologgen kan finne ut når og hvor aktiviteten har forekommet.

Du trenger ikke å se, spole frem eller tilbake i hele videologgen for å finne det du ser etter. Nest-appen peker ut aktiviteten for deg. Alt du trenger å gjøre, er å rulle gjennom tidslinjen og finne prikkene og linjene som indikerer aktivitet. Trykk eller klikk på hver markør for å se videoen kameraet ditt tok opp da det oppdaget aktiviteten.

Se aktivitetssonemarkørene på Sightline

Nest-appen på telefonen eller nettbrettet gjør det enkelt å gå gjennom bevegelse kameraet ditt har tatt opp i hver enkelt sone.

Bare rull gjennom Sightline, og når en farget prikk eller linje dukker opp, kan du trykke på den for å begynne å se.

Markørene har samme farge som aktivitetssonen bevegelsen forekom i.

Finn ut mer om Sightline og Video History

Bruk Activity Zones for å finne bevegelse som allerede har skjedd

Activity Zones handler ikke bare om å gi deg mer meningsfulle varsler. De kan også hjelpe deg med å gå tilbake og se når det var aktivitet i en sone i fortiden, selv om den forekom for flere dager siden, og selv om du ikke allerede hadde opprettet en aktivitetssone da bevegelsen forekom.

Slik sjekker du tidligere aktivitet i et spesifikt område av kameraets synsfelt:

 1. Logg på Nest-appen med en datamaskin på home.nest.com.
 2. Opprett en sone rundt steder der du ønsker å få markører for aktivitet i fortiden.
 3. Nye markører for all aktivitet i sonen vises på tidslinjen kort tid etter. Du må kanskje gå tilbake til startskjermen i Nest-appen og klikke på kameraet ditt igjen for å oppdatere visningen. Når de nye markørene vises på tidslinjen din, kan du rulle tilbake gjennom videologgen og se etter aktivitet.

Tips for å konfigurere aktivitetssoner

Når du har opprettet noen aktivitetssoner, lurer du kanskje på hva annet du kan gjøre med dem. Hvert hjem er forskjellig, og bare fantasien setter grenser.

Her er noen tips for å få mest mulig ut av aktivitetssonene og unngå falske varsler for aktivitetsområder du ikke er bekymret for.

Ha forgrunns- og bakgrunnsaktivitet i tankene

Normalt kan folk se et flatt bilde og forstå dybde, men aktivitetssoner er 2D-former hvor dette ikke er mulig. Hvis du for eksempel har en aktivitetssone rundt hele ytterdøren, får du et varsel når enn døren åpnes. Du får imidlertid også et varsel når noen går forbi døren, selv om vedkommende ikke åpner den.

Hvis du vil motta et varsel bare når døren åpnes, setter du aktivitetssonen høyere opp på døren, slik at personer som går foran døren, ikke utløser et varsel.

Opprett små og selektive aktivitetssoner

En stor aktivitetssone registrerer mye aktivitet. Generelt er det slik at jo mindre og mer presis aktivitetssonen er, desto mer nøyaktige blir kameraets varsler.

Eksperimentér med størrelsen for og plasseringen av aktivitetssonene for å få den effekten du ønsker.

Ikke overlapp aktivitetssoner

Hvis du overlapper to eller flere Activity Zones, mottar du et varsel for aktivitetssonen hvor aktiviteten først forekom. Hvis aktiviteten faktisk forekom i to eller flere aktivitetssoner samtidig, får du bare et varsel for én av aktivitetssonene.

Opprett en aktivitetssone for å unngå uønskede varsler

Du kan også opprette en aktivitetssone og angi varsler slik at de bare utløses når det er aktivitet utenfor sonen. Dette er en mulig løsning hvis du får for mange varsler fra kameraet, men ikke ønsker å slå dem av helt med appen.

La oss tenke oss at du vil bli varslet om alle bevegelser i et rom, men ikke vil informeres hver gang en person går forbi vinduet utenfor.

Bare opprett en aktivitetssone over vinduet, og slå på varsler for bevegelse utenfor sonen. Da blir du bare varslet når bevegelse forekommer i resten av rommet.

 1. Opprett en aktivitetssone over området du ikke vil motta varsler om. Sørg for at du dekker området hvor bevegelse forekommer. Jo større, desto bedre.
 2. På startskjermen i appen trykker du på Innstillinger .
 3. Trykk på Notifications (Varsler).
 4. Velg kameraet ditt.
 5. Sørg for at varsling for både People (Personer) og All other motion (All annen bevegelse) ikke er merket av i aktivitetssonen du nettopp opprettet.

  Merk: For Hello kan det være ønskelig å merke av for pakkevarsler i Activity Zones, slik at du fortsatt kan få varsler når pakker leveres eller hentes i synsfeltet.
 6. Trykk på Motion outside of a zone (Bevegelse utenfor en sone), og merk av for varslene du vil motta.

Nå mottar du varsler bare når bevegelse forekommer utenfor aktivitetssonen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene: