Avisering

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Dela på ett hem och enheter i Google Home-appen

Viktigt! Om du använder Nest-appen utan att ha migrerat till ett Google-konto hanterar du hem och personer som delar åtkomst till ditt hem med Nest-appen.

Du kan skapa ett hem för att organisera och hantera enheter i Google Home-appen. Du kan bjuda in medlemmar i hemmet som delar kontrollen över hemmet och enheterna. Du kan till exempel samla de grupperade högtalarna i vardagsrummet, lamporna i arbetsrummet och termostaten i ett hem och bjuda in din familj som medlemmar i det hemmet.

Obs! Det kan ta upp till fem minuter innan behörighetsändringar för Google Home, till exempel att lägga till eller ta bort användare i ett hem, träder i kraft.

Organisera enheter

Skapa och hantera ett hem

Skapa ett hem
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Lägg till Lägg till.
 3. Välj hemmet.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Du kan ha upp till fem hem i ditt konto.

Byta mellan hem
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Favoriter  följt av Namnet på det aktuella hemmet.
 3. Välj ett nytt hem i rullgardinsmenyn.
  • Om ingen rullgardinsikon visas betyder det att du bara har ett hem i Home-appen.
Flytta en enhet till ett annat hem
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Om du har fler än ett hem trycker du på Favoriter .
 3. Välj hemmet du vill redigera högst upp.
 4. Tryck på Favoriter eller Enheter .
 5. Tryck länge på enhetens ruta.
 6. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Enhetsinformation följt av Hem.
  • Om alternativet Enhetsinformation inte visas trycker du på Hem.
 7. Tryck på hemmet som du vill flytta enheten till följt av Nästa följt av Flytta enhet.
 8. Om du blir tillfrågad trycker du på det rum som du vill flytta enheten till följt av Nästa.

Vissa enheter kan flyttas till ett annat hem på följande sätt:

 • Högtalare, skärmar och Chromecast kan flyttas.
 • Vissa Nest- och Wifi-enheter går inte att flytta till ett annat hem.
 • Om du flyttar en laddningsstation med högtalare till ett annat hem måste du även flytta din Google Pixel Tablet till det hemmet.
Obs! Om du har en enhet som inte kan flyttas till ett annat hem måste du återställa enheten till standardinställningarna och konfigurera den igen i det nya hemmet.
Byta namn på en enhet
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Favoriter eller Enheter .
 3. Tryck på enhetens ruta.
 4. Tryck på Inställningar Inställningar.
 5. Tryck på Namn.
 6. Ange ett nytt namn på enheten.
 7. Tryck på Spara.
Byta namn på ett hem
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Inställningar Inställningar.
 3. Tryck på Hem följt av Hemmets namn.
 4. Ange ett nytt namn för hemmet.
 5. Tryck på Spara.
Ta bort ett hem

Viktigt! Du kan radera ett hem från Google Home-appen om du är den enda medlemmen i hemmet.

Om du inte är den enda medlemmen i hemmet måste du först ta bort alla andra medlemmar från hemmet med Google Home-appen. Annars kan du bara ta bort dig själv från hemmet. De kvarvarande medlemmarna har fortfarande åtkomst till hemmet och dess enheter.

När du tar bort ett hem händer följande:

 • Hemmet tas bort från ditt Google-konto.
 • Du kan inte använda Google Home-appen för att styra enheter som du har lagt till i ett visst hem om du inte konfigurerar enheterna igen i det nya hemmet. Det gäller bland annat följande:
  • Lampor
  • Skärmar
  • Högtalare
  • Kameror
  • Termostater
 • Låsdata som är kopplad till hemmet, till exempel videohistorik från Nest-kameror eller termostatinställningar, tas bort.

Obs! Data som är kopplad till ditt Google-konto raderas inte om du tar bort hemmet. Läs mer om hur du tar bort data som är kopplad till ditt konto.

Så här tar du bort ett hem:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Om du har fler än ett hem trycker du på Favoriter .
 3. Tryck på nedåtpilen  högst upp.
 4. Välj hemmet som du vill redigera.
 5. Tryck på Inställningar Inställningar.
 6. Scrolla ned till slutet av sidan följt av Ta bort det här hemmet .
 7. Tryck på Ta bort hem.

Skapa och hantera rum

Skapa ett nytt rum
 1. ​​​​​​Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Favoriter eller Enheter följt av enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Enhetsinformation följt av Placering.
  • Om Enhetsinformation inte visas som alternativ trycker du på Placering.
 4. Välj ett föreslaget rumsnamn eller scrolla längst ned.
 5. Tryck på Lägg till ett anpassat rum.
Byta namn på ett rum
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Om du har fler än ett hem trycker du på Favoriter .
 3. Välj hemmet med det rum du vill byta namn på högst upp.
 4. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Enheter, grupper och rum.
 5. Tryck på namnet på det rum du vill ändra.
 6. Tryck på Namn följt av ange ett namn följt av Spara.
Radera ett rum
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Om du har fler än ett hem trycker du på Favoriter .
 3. Välj hemmet med det rum du vill ta bort högst upp.
 4. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Enheter, grupper och rum.
 5. Tryck på namnet på det rum du vill ta bort.
 6. Tryck på Ta bort rum.

Obs! När du raderar ett rum tas även alla enheter i rummet bort från rummet. Du kan lägga till enheterna i ett annat rum.

Hantera medlemmar i hemmet

Lägg till familjemedlemmar eller rumskamrater som medlemmar i hemmet om du vill låta dem använda enheterna du har hemma.

Bjud endast in personer du litar på som medlemmar i hemmet. Följande information och inställningar delas med medlemmar i hemmet:

Fullständig åtkomst och kontroll över enheter och tjänster

 • lägga till och ta bort andra medlemmar, även dig
 • lägga till nya enheter, som högtalare, skärmar eller smarta glödlampor
 • använda enheter i hemmet och ändra inställningar
 • automatiskt länka sina medietjänster (som YouTube) till högtalare, Smart Display-enheter och enheter med inbyggd Chromecast i hemmet

Aktivitet i hemmet

 • se aktiviteter och händelser på alla enheter och tjänster som länkats till hemmet

Kontaktuppgifter och hemadress

 • ändra hemadressen
 • se alla medlemmars namn och e-postadress

Assistent-funktioner

 • konfigurera personliga resultat, Voice Match och Face Match på nuvarande enheter med stöd för assistenten och nya sådana

Obs! Det är bara den primära användaren av en Pixel Tablet som kan konfigurera Voice Match och personliga resultat.

Det går inte att bjuda in personer som använder ett

 • Google Workspace-konto (tidigare G Suite)
 • Google-konto för barn under 13 år eller tillämplig ålder i ditt land eller din region.

Läs mer om hur du låter barn använda Google Assistent på dina enheter.

Högst sex personer kan dela på ett hem.

Bjuda in medlemmar till hemmet
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Om du har fler än ett hem trycker du på Favoriter .
 3. Välj hemmet du vill redigera högst upp.
 4. Tryck på Inställningar Settings icon följt av Lägg till Lägg till följt av Medlem i hemmet.
 5. Ange e-postadressen till personen du vill bjuda in till hemmet, eller personens namn.
 6. Tryck på Nästa.
  • Den inbjudna personen bör få ett e-postmeddelande med anvisningar.
 7. Tryck på Nästa.
  • Granska personens åtkomst till hemmet.
 8. Tryck på Skicka.
 9. Om din Google-familjegrupp inte är full och personen du bjuder in inte redan är med i den ska du få alternativet att bjuda in personen till Google-familjegruppen.
  • Om du vill bjuda in personen trycker du på Lägg till i familj.
  • Tryck på Nej tack om du vill hoppa över det här steget.

Den inbjudna personen bör få ett e-postmeddelande med anvisningar.

Obs!

 • Det kan vara upp till sex medlemmar i en Google-familjegrupp.
 • Om personen du vill bjuda in redan har begärt att få gå med i hemmet måste du godkänna begäran i stället för att skicka en ny inbjudan.
Godkänna en förfrågan om att bli medlem i hemmet

När någon begär att få gå med i hemmet bör du få ett e-postmeddelande om detta och en avisering på din mobila enhet.

 1. Följ länken i e-postmeddelandet eller tryck på aviseringen på den mobila enheten.
 2. Välj ett alternativ:
  • Du kan bjuda in en person till hemmet genom att trycka på Fortsätt.
   • Du bör få information om vad som delas med den nya medlemmen i hemmet.
  • Om du vill avvisa begäran trycker du på Avvisa.
 3. Tryck på Nästa för att fortsätta.
 4. Granska personens åtkomst till hemmet.
 5. Tryck på Skicka.
 6. Om den inbjudna personen inte redan är med i familjegruppen blir du tillfrågad om han eller hon ska läggas till där. Om du vill bjuda in personen till familjegruppen trycker du på Lägg till i familj.
  • Tryck på Nej tack om du vill hoppa över det här steget.

Obs! En familjegrupp kan ha högst sex medlemmar. Om det inte finns plats för fler i familjegruppen visas inte det här alternativet.

Tacka ja till en inbjudan att bli medlem i ett hem
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Favoriter  följt av Inkorg .
 3. Tryck på din väntande inbjudan.
 4. Följ anvisningarna i appen.
  • Godkänn genom att trycka på Nästa.
  • Om du vill avvisa trycker du på Avvisa.
 5. Granska vad som delas när du går med i ett hem.
 6. Tryck på Godkänn.
 7. Ange ett namn på hemmet.
  • Obs! Namnet visas bara för dig.
 8. Nästa gång du ansluter till hemmets wifi öppnar du Home-appen Google Home-appen så att du kan slutföra konfigureringen av Google Assistent och läggas till på enheterna i detta wifi-nätverk.

Om du vill låta Google-assistenten läsa upp eller visa personliga resultat kan du konfigureraVoice Match och Face Match och aktivera personliga resultat.

Ta bort dig själv från ett hem

När du tar bort dig själv från ett hem händer följande:

 • Du har inte längre åtkomst till hemmet och de enheter och tjänster som är kopplade till hemmet.
 • Andra medlemmar har fortfarande åtkomst till hemmet.
 • Andra medlemmar bör inte längre ha åtkomst till de enheter eller tjänster som du konfigurerar, inklusive Nest-termostater, alarm, lås och kameror. Om du konfigurerar en Nest Cam med Nest Hub Max är inte Nest Hub Max tillgänglig.

  Undantag: Följande enheter ska fortfarande vara tillgängliga för andra medlemmar i hemmet även om du tar bort dig själv från hemmet.
  • Google Pixel Tablet
  • Google Nest Wifi
  • Google Wifi
  • Högtalare och skärmar med Google Assistent
  • Chromecast
 • Du förlorar åtkomsten till Nest Aware-funktioner som videohistorik.
 • Andra medlemmar har fortfarande åtkomst till Nest Aware-funktionerna.
 • Ditt Google TV-konto tas inte bort från hemmet.
  • Du måste logga ut från det här kontot på hemmets Google TV eller på account.google.com under Säkerhet följt av Dina enheter
 • Om du är den enda medlemmen i hemmet raderas hemmet, inklusive hemdata som termostatinställningar och videomaterial från videohistoriken.

Så här tar du bort dig själv:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Om du har fler än ett hem trycker du på Favoriter .
 3. Välj hemmet du vill redigera högst upp.
 4. Tryck på Inställningar Inställningar.
 5. Tryck på profilikonerna för medlemmarna i hemmet under hemmets namn.
 6. Välj din profilikon.
 7. Tryck på Ta bort uppe till höger följt av Lämna hemmet.
Ta bort andra medlemmar från ett hem

När du tar bort medlemmar från ett hem händer följande:

 • Personerna får aviseringar om att de har tagits bort från hemmet.
 • Deras konton länkas inte till enheterna och de har inte åtkomst till enheterna eller tjänsterna i hemmet. Mer information finns i Vanliga frågor om integritet: Google Nest.
 • Enheter med Google Assistent, till exempel Google Pixel Tablet och högtalare och skärmar från Nest, inklusive sådana som konfigurerats av den borttagna medlemmen, bör finnas kvar i hemmet. Dessa enheter är inte längre länkade till medlemmen som du tog bort.

  Undantag: Videomaterial från videohistoriken kan raderas och Nest Hub Max kan tas bort.
 • Personen förlorar åtkomsten till Nest Aware-funktioner som videohistorik.
 • Ditt Google TV-konto tas inte bort från hemmet.
  • Du måste logga ut från det här kontot på hemmets Google TV eller på account.google.com under Säkerhet följt av Dina enheter.
 • Om den medlem som du tar bort från hemmet migrerade sitt Nest-konto och sina Nest-enheter (till exempel kameror och termostater) till ett Google-konto kanske enheterna tas bort från hemmet. Data som är kopplad till Nest-enheterna och hemmet kan raderas permanent, inklusive videohistorik från Nest-kameror eller termostatinställningar.

Så här tar du bort andra medlemmar:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Om du har fler än ett hem trycker du på Favoriter .
 3. Välj hemmet du vill redigera högst upp.
 4. Tryck på Inställningar Inställningar.
 5. Tryck på profilikonerna för medlemmarna i hemmet under hemmets namn.
 6. Välj profilikonen för den medlem i hemmet som du vill ta bort.
 7. Tryck på Ta bort uppe till höger följt av Ta bort.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny