ลิงก์บริการเพลงและตั้งค่าบริการเริ่มต้นของคุณ

คุณลิงก์บริการเพลงหลายบริการและเลือก 1 บริการเป็นค่าเริ่มต้นได้ ระบบจะใช้บริการเริ่มต้นนี้ก่อน เมื่อเป็นไปได้

ลิงก์บริการเพลงของคุณ

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันหรือลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับลําโพงหรือจอแสดงผล
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะบัญชีของคุณที่ด้านขวาบน
 4. ยืนยันว่าบัญชี Google ที่แสดงเป็นบัญชีที่ลิงก์กับลําโพงหรือจอแสดงผล หากต้องการสลับบัญชี ให้แตะบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีอื่น
 5. กลับไปที่หน้าจอหลัก และที่ด้านซ้ายบนให้แตะ เพิ่ม   เพลง
 6. หากต้องการเลือกบริการเริ่มต้น ให้แตะบริการเพลงที่คุณต้องการใช้ Assistant จะใช้บริการนี้เมื่อคุณพูดว่า "Ok Google เปิดเพลง" 
 7. ฟังก์ชันการลิงก์
  1. สําหรับ YouTube บัญชีของคุณจะลิงก์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลิงก์บัญชี Google กับลําโพงหรือจอแสดงผล 
  2. สําหรับ Spotify, Apple Music, Pandora และอื่นๆ คุณจะต้องลิงก์บัญชีเอง
   • หากต้องการเชื่อมต่อบัญชี ให้แตะบริการเพลง  ลิงก์บัญชี  ลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อสมัครใช้บริการและทำตามขั้นตอนในแอป  
   • หากต้องการยกเลิกการลิงก์บัญชี ให้แตะยกเลิกการลิงก์  ยกเลิกการลิงก์บัญชี
หมายเหตุ: สำหรับบริการทั้งหมด ขณะนี้อุปกรณ์ Google Nest และ Home รองรับเพียงบัญชีเดียวต่อบริการสตรีมมิง

ดูวิธีฟังเพลงจากลำโพงและจอแสดงผลของ Google Nest และ Home

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1633396
false