Skapa och hantera högtalargrupper

Gruppera valfri kombination av Google Home-enheter, Chromecast-enheter och högtalare med inbyggd Chromecast för synkroniserad musik i hela hemmet. Musik och annat du gillar att lyssna på från Chromecast-kompatibla appar kan streamas direkt.

Följande enheter är kompatibla: Google Home-enheter (Google Home, Google Home Mini, Google Home Max och Google Nest-skärmar), Chromecast, Chromecast Ultra, Chromecast Audio, tv-apparater med inbyggd Chromecast och högtalare med inbyggd Chromecast.

Obs! Funktionen stöds inte på Chromecast (första generationen). 

Steg 1. Skapa och hantera högtalargrupper

Skapa en ljudgrupp
 1. Öppna Google Home-appen Google Home app på en mobil enhet.
 2. Kontrollera att alla ljudenheter och mobilen eller surfplattan är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
 3. Med startsidan  öppen trycker du på Lägg till  följt av Skapa högtalargrupp.
 4. Tryck på varje enhet som du vill lägga till i gruppen. En bockmarkering Check visas bredvid varje enhet som du väljer.
 5. Tryck på NÄSTA följt av Ge gruppen ett namn följt av SPARA.
Ändra en grupp
 1. Öppna Google Home-appen Google Home app på en mobil enhet.
 2. Kontrollera att alla ljudenheter och mobilen eller surfplattan är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
 3. Med startsidan öppen trycker du på högtalargruppen du vill ändra följt av Inställningar följt av Välj enheter
 4. Tryck på varje enhet som du vill lägga till i gruppen. En bockmarkering Check visas bredvid varje enhet som du väljer.
 5. Tryck på varje enhet som du vill ta bort från gruppen. Bockmarkeringen Check försvinner.
 6. Tryck på SPARA.

Viktigt! Om du gör ändringar i en grupp som för närvarande castar musik avbryts musiken på ljudenheterna i gruppen. Du måste öppna den Cast-kompatibla appen eller säga ett röstkommando för att börja casta igen. 

Radera en befintlig grupp
 1. Öppna Google Home-appen Google Home app på en mobil enhet.
 2. Kontrollera att alla ljudenheter och mobilen eller surfplattan är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
 3. Med startsidan öppen trycker du på högtalargruppen du vill ändra följt av Inställningar följt av Radera grupp följt av RADERA. 

Viktigt! Om du raderar en grupp som för närvarande castar musik avbryts musiken på ljudenheterna i gruppen.  

Steg 2. Styra högtalargrupper

Obs! Om du ändrar volymen på en högtalare i en grupp ändras volymen för hela gruppen.

Med rösten

Att spela upp ljud i en högtalargrupp går till på samma sätt som att spela upp ljud på enskilda fjärrenheter förutom att du säger ”Ok Google, … på <gruppnamn>” i stället för ”Ok Google, … på <enhetsnamn>.

Obs! Glöm inte att aktivera gruppen för röststyrning först. 

Om du vill göra detta: Säg ”Ok Google” eller ”Hej Google” och …
Spela upp musik med hjälp av gruppens namn ”Spela rock på <gruppens namn>”
Styra musik med hjälp av grundläggande kommandon ”Pausa, återuppta, stäng av, spela upp nästa låt” 

Styra volymen

Obs! När du använder gruppuppspelning ändras endast volymen på Google Home-enheten i närheten när du använder volymkommandon. Om du vill ändra volymen för hela gruppen säger du ”Ok Google, ... på <gruppens namn>.”

”Ställ in volymen på 5”, ”Ställ in volymen på 40 %”

 

Med Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Kontrollera att mobilen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Home-enheten.
 3. Med startsidan öppen trycker du på högtalargruppen du vill styra. 

Följande uppgifter om den aktuella musiksessionen visas:

 • innehållsleverantör 
 • titel (namnet på låten/avsnittet/radioprogrammet)
 • artist (om tillgänglig)
 • samling (spellista/album/programserie/radiokanal) (om sådan finns)

Du kan även pausa/återuppta, stoppa och ändra volymen.

Med Google Home-enheten
Google Home Google Home
Gör det här: Genom att trycka så här på enheten: Bild
Spela upp/pausa/stoppa alarm eller timer   Tryck en gång på enhetens ovansida
Höja volymen 

Svep medsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier. Du kan när som helst ändra timer- och alarmvolymen i Google Home-appen.

Sänka volymen 

Svep motsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån.  Volymen för alarm och timer ändras inte.

Tala in din förfrågan  Tryck länge på enhetens ovansida
Aktivera/inaktivera mikrofonen

Tryck på avstängningsknappen för mikrofonen på enhetens baksida

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google Home inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 

Återställa enheten till standardinställningarna Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen på baksidan av Google Home. 
Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Google Home.
Google Home Mini Google Home Mini
Gör det här: Genom att trycka så här på Google Home Mini: Bild

Spela upp/pausa/stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal 

Tryck länge på valfri sida av Mini. 

Stoppa alarm eller timer som ringer

Tryck på valfri sida av Mini. 

Höja volymen 

Tryck på höger sida av Mini.

Tryck till volymnivå 10 om du vill ha maxvolym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån.  Volymen för alarm och timer ändras inte.

Sänka volymen 

Tryck på vänster sida av Mini. 

Sammanlagt 10 tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån.  Volymen för alarm och timer ändras inte.

Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad. 

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google Home inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 

Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen under strömsladden på Minis undersida. Titta efter en cirkel som etsats in i basen.

Håll ned den i ungefär 12 sekunder. 

Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Mini.
Tala in din förfrågan 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla kvar fingret på Minis ovansida.

Säg i stället ”Ok Google” och tala in den.

 
Google Home Max Google Home Max
Gör det här: Genom att trycka så här på Google Home Max: Bild

Spela upp/pausa/stoppa medier.

Stoppa alarm eller timer som ringer

Avsluta ett samtal

Horisontell placering: Tryck på linjen på ovansidan av Max.

Vertikal placering: Tryck på linjen på högra sidan av Max.

 


Höja volymen 

Horisontell placering: Svep från vänster till höger längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep uppåt längs linjen på höger sida av Max.

 


Sänka volymen 

Horisontell placering: Svep från höger till vänster längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep nedåt längs linjen på höger sida av Max.

 


Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget på baksidan av Max. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad. Du kan inte aktivera eller inaktivera mikrofonen med rösten eller Google Home-appen. 

Obs! När du inaktiverar mikrofonen:

 • Google Home kan inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 
 • Rumsanpassad equalizer stängs av.
Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen ovanför strömsladden på baksidan av Max. Titta efter en liten grå knapp. 

Håll ned den i ungefär 12 sekunder. 

Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Max.

 

  Google Nest Hub

Ändra volymen på alla högtalare i en grupp

 1. Tryck på det aktiva mediekortet på startskärmen för Nest Hub. Tryck sedan på skärmen en gång till så att mediekontrollerna visas.
 2. Öppna volymkontrollerna genom att trycka på högtalargruppens namn nere till vänster på skärmen.
 3. Ändra volymen för högtalargruppen genom att svepa gruppreglaget åt höger eller vänster.

Ändra volymen på en högtalare i en grupp

 1. Tryck på det aktiva mediekortet på startskärmen för Nest Hub. Tryck sedan på skärmen en gång till så att mediekontrollerna visas.
 2. Öppna volymkontrollerna genom att trycka på högtalargruppens namn nere till vänster på skärmen.
 3. Ändra volymen för en högtalare genom att svepa dess reglage åt höger eller vänster.
 

Problem med ljudfördröjning

Kommer ljudet med fördröjning från en av enheterna i gruppen jämfört med de andra? Åtgärda problemet med inställningen för justering vid gruppfördröjning för den enheten.

Viktigt! Volymen ändras inte om du trycker på volymknapparna på sidan av mobilen eller surfplattan när Google Home-appen är öppen. 

Obs! Det går bara att skapa högtalargrupper på en mobil eller surfplatta. Funktionen stöds inte i webbläsaren Chrome. Däremot går det bra att casta till en grupp från Chrome.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?