Opprett og administrer høyttalergrupper

Gruppér en hvilken som helst kombinasjon av Google Nest- eller Google Home-høyttalere og -skjermer, Chromecast-enheter og enheter med Chromecast innebygd for å få synkronisert musikk i hele huset. Musikk og lyd fra Chromecast-kompatible apper kan strømmes umiddelbart.

Disse enhetene er kompatible: høyttalere og skjermer (Google Home, Google Nest Mini (2. generasjon), Google Home Mini (1. generasjon), Google Home Max og Google Nest-skjermer), Chromecast, Chromecast Ultra, Chromecast Audio, TV-er med Chromecast innebygd og høyttalere med Chromecast innebygd.

Merk: Chromecast (1. generasjon) har ikke støtte for denne funksjonen. 

Trinn 1. Opprett og administrer høyttalergrupper

Opprett en lydgruppe
 1. Åpne Google Home-appen Google Home app på mobilenheten din.
 2. Sørg for at alle lydenhetene samt telefonen eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
 3. Gå til Hjem , og trykk på Legg til  og så Opprett høyttalergruppe.
 4. Trykk på hver enhet du vil legge til i gruppen. Det vises en hake Check ved siden av alle enheter du velger.
 5. Trykk på NESTE og så skriv inn et navn for gruppen og så LAGRE.
Endre en eksisterende lydgruppe
 1. Åpne Google Home-appen Google Home app på mobilenheten din.
 2. Sørg for at alle lydenhetene samt telefonen eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
 3. Gå til Hjem , og trykk på høyttalergruppen du vil endre og så Innstillinger og så Velg enheter.
 4. Trykk på hver enhet du vil legge til i gruppen. Det vises en hake Check ved siden av alle enheter du velger.
 5. Trykk på hver enhet du vil fjerne fra gruppen. Haken Check forsvinner.
 6. Trykk på LAGRE.

Viktig: Hvis du gjør endringer i en gruppe mens den caster musikk, stopper gruppeavspillingen på alle lydenhetene i gruppen. Du må gå tilbake til den Cast-kompatible appen eller bruke en talekommando for å starte castingen på nytt. 

Slett en eksisterende gruppe
 1. Åpne Google Home-appen Google Home app på mobilenheten din.
 2. Sørg for at alle lydenhetene samt telefonen eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
 3. Gå til Hjem , og trykk på høyttalergruppen du vil slette og så Innstillinger og så Slett gruppen og så SLETT

Viktig: Hvis du sletter en gruppe mens den caster musikk, stopper gruppeavspillingen på alle lydenhetene i gruppen.  

Trinn 2. Kontrollér høyttalergrupper

Merk: Hvis du endrer volumet for én av høyttalerne i en gruppe, endres volumet for hele gruppen.

Med stemmen

Du kan spille lyd på lydgrupper på nesten samme måte som når du spiller lyd på enkeltenheter. Forskjellen er at du må si «Ok Google, … på <navnet på gruppen>» i stedet for «Ok Google, … på <navnet på enheten>».

Merk: Du må slå på talestyring for gruppen for å kontrollere den med stemmen. 

Handling: Si «Ok Google» eller «Hey Google» og deretter …
Spill musikk ved å bruke gruppenavn «Spill rock på <gruppenavn>»
Kontrollér musikk med enkle kommandoer «Sett på pause, gjenoppta, stopp, spill neste sang» 

Kontrollér volumet

Merk: Når du spiller av i grupper, endrer volumkommandoene volumet kun på den lokale Google Home-enheten, med mindre du sier «Ok Google, ... på <gruppenavn>.»

«Still volumet til 5», «Still volumet til 40 %»

 

Fra Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som høyttaleren eller smartskjermen.
 3. Gå til Hjem , og trykk på høyttalergruppen du vil kontrollere. 

Du ser denne informasjonen om den aktive musikkøkten:

 • Innholdsleverandør 
 • Tittel (navnet på sangen/programepisoden/radioprogrammet)
 • Artist (hvis tilgjengelig)
 • Samling (spillelisten/albumet/serien/radiostasjonen) (hvis tilgjengelig)

Du kan også sette avspillingen på pause, gjenoppta den og stoppe den eller kontrollere volumet for enhetene i gruppen.

Fra Google Nest- eller Google Home-enheter
Google Home Google Home
Per Tocca Google Home nel seguente modo: Immagine
Riprodurre, mettere in pausa o interrompere una sveglia o un timer   Tocca una volta la parte superiore del dispositivo.
Alzare il volume 

Scorri in senso orario sulla parte superiore del dispositivo.

Nota: questa azione ti consente di regolare solo il volume dei contenuti riprodotti. Puoi regolare il volume delle sveglie e dei timer in qualsiasi momento nell'app Google Home.

Abbassare il volume

Scorri in senso antiorario sulla parte superiore del dispositivo.

Nota: questa azione ti consente di regolare solo il volume del contenuto riprodotto e dell'Assistente Google. Quando il livello del volume è impostato su 0, l'audio di tutti i contenuti multimediali viene disattivato, ma l'Assistente Google continua a parlare al livello minimo.  Questa opzione non consente di regolare il volume di sveglie e timer.

Avviare la richiesta  Tieni premuta la parte superiore del dispositivo.
Attivare o disattivare il microfono

Premi il pulsante di disattivazione del microfono che si trova sul retro del dispositivo.

Nota: se disattivi il microfono, Google Home non può ascoltarti né rispondere. Per interagire con Google Home, devi attivare il microfono. 

Ripristinare i dati di fabbrica del dispositivo Tieni premuto il pulsante per il ripristino dei dati di fabbrica che si trova nella parte posteriore del dispositivo Google Home. 
Interrompere l'alimentazione Scollega il cavo di alimentazione dal dispositivo Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (seconda generazione)

Merk: Google Nest Mini (2. generasjon) har et skruespor til veggmontering på baksiden. Hvis enheten din ikke har noe skruespor til veggmontering, har du en Google Home Mini (1. generasjon).

Per Tocca Google Nest Mini nel seguente modo: Immagine

Riprodurre, mettere in pausa o interrompere contenuti multimediali o terminare una chiamata 

Tocca il centro del dispositivo Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Interrompere una sveglia o un timer che suonano

Tocca il centro del dispositivo Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Alzare il volume 

Tocca il lato destro di Nest Mini.

Con 10 tocchi alzi il volume al massimo.

Nota: questa azione ti consente di regolare solo il volume del contenuto riprodotto e dell'Assistente Google. Quando il livello del volume è impostato su 0, l'audio di tutti i contenuti multimediali viene disattivato, ma l'Assistente Google continua a parlare al livello minimo.  Questa opzione non consente di regolare il volume di sveglie e timer.

Per invertire i controlli, apri l'app Home Google Home app  tocca il tuo dispositivo  Impostazioni   Inverti controlli del dispositivo.

Google Nest Mini volume up
Abbassare il volume 

Tocca il lato sinistro di Nest Mini. 

Con 10 tocchi puoi disattivare l'audio di tutte le funzioni, tranne l'Assistente Google.

Nota: questa azione ti consente di regolare solo il volume del contenuto riprodotto e dell'Assistente Google. Quando il livello del volume è impostato su 0, l'audio di tutti i contenuti multimediali viene disattivato, ma l'Assistente Google continua a parlare al livello minimo.  Questa opzione non consente di regolare il volume di sveglie e timer.

Per invertire i controlli, apri l'app Home Google Home app  tocca il tuo dispositivo  Impostazioni   Inverti controlli del dispositivo.

Google Nest Mini volume down
Attivare o disattivare il microfono

Attiva o disattiva l'opzione vicino al cavo di alimentazione. L'opzione diventa arancione quando il microfono è spento. 

Nota: se disattivi il microfono, Nest Mini non può ascoltarti né rispondere. Per interagire con Nest Mini, devi attivare il microfono. 

Google Nest Mini mic on-off
Ripristinare i dati di fabbrica del dispositivo

Spegni il microfono, quindi premi e tieni premute le spie al centro di Nest Mini.

Tieni premuto per circa 15 secondi. 

Google Nest Mini reset
Interrompere l'alimentazione Scollega il cavo di alimentazione dal dispositivo Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Avviare la richiesta 

Nota: per fare una richiesta all'assistente, non puoi tenere premuta la parte superiore del dispositivo Nest Mini.

Dì invece "Ok Google".

 
Google Home Mini Google Home Mini (prima generazione)
Per Tocca il dispositivo Google Home Mini nel seguente modo: Immagine

Riprodurre, mettere in pausa o interrompere contenuti multimediali o terminare una chiamata 

Tieni premuto a lungo uno dei lati del dispositivo Home Mini. 

Interrompere una sveglia o un timer che suonano

Tocca uno dei lati di Home Mini. 

Alzare il volume 

Tocca il lato destro del dispositivo Home Mini.

Per impostare il volume massimo, tocca fino a raggiungere il livello 10.

Nota: questa azione ti consente di regolare solo il volume del contenuto riprodotto e dell'Assistente Google. Quando il livello del volume è impostato su 0, l'audio di tutti i contenuti multimediali viene disattivato, ma l'Assistente Google continua a parlare al livello minimo.  Questa opzione non consente di regolare il volume di sveglie e timer.

Per invertire i controlli, apri l'app Home Google Home app  tocca il tuo dispositivo  Impostazioni   Inverti controlli del dispositivo.

Abbassare il volume 

Tocca il lato sinistro del dispositivo Home Mini. 

Con 10 tocchi puoi disattivare l'audio di tutte le funzioni, tranne l'Assistente Google.

Nota: questa azione ti consente di regolare solo il volume del contenuto riprodotto e dell'Assistente Google. Quando il livello del volume è impostato su 0, l'audio di tutti i contenuti multimediali viene disattivato, ma l'Assistente Google continua a parlare al livello minimo.  Questa opzione non consente di regolare il volume di sveglie e timer.

Per invertire i controlli, apri l'app Home Google Home app  tocca il tuo dispositivo  Impostazioni   Inverti controlli del dispositivo.

Attivare o disattivare il microfono

Attiva o disattiva l'opzione vicino al cavo di alimentazione. L'opzione diventa arancione quando il microfono è spento. 

Nota: se disattivi il microfono, Home Mini non può ascoltarti né rispondere. Per interagire con Home Mini, devi attivare il microfono. 

Ripristinare i dati di fabbrica del dispositivo

Tieni premuto il pulsante per il ripristino dei dati di fabbrica che si trova sotto il cavo di alimentazione, nella parte inferiore del dispositivo Home Mini. Si tratta di un cerchio inserito nella base.

Tieni premuto per circa 12 secondi. 

Interrompere l'alimentazione Scollega il cavo di alimentazione dal dispositivo Home Mini.
Avviare la richiesta 

Nota: per fare una richiesta all'assistente, non puoi tenere premuta la parte superiore del dispositivo Home Mini.

Dì invece "Ok Google".

 

Google Home Max Google Home Max

Slik gjør du det: Trykk på Google Home Max på denne måten: Bilde

Spill av / sett på pause / stopp medier

Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger

Avslutt samtaler

Liggende plassering: Trykk på linjen på toppen av Max.

Stående plassering: Trykk på linjen på høyre side av Max.

 


Skru opp volumet 

Liggende: Sveip fra venstre til høyre langs linjen på toppen av Max.

Stående plassering: Sveip opp langs linjen på høyre side av Max.

 


Skru ned volumet 

Liggende plassering: Sveip fra høyre til venstre langs linjen på toppen av Max.

Stående plassering: Sveip ned langs linjen på høyre side av Max.

 


Slå mikrofonen på/av

Slå mikrofonen på/av med bryteren på baksiden av Max. Bryteren blir oransje når mikrofonen er slått av. Du kan ikke bruke stemmen eller Google Home-appen til å slå mikrofonen på eller av. 

Merk: Når du slår av mikrofonen, skjer følgende:

 • Google Home hindres i å lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Google Home. 
 • Rom-EQ slås av.
Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Trykk og hold på tilbakestillingsknappen over strømkabelen på baksiden av Max. Se etter en liten, grå knapp. 

Hold den inne i ca. tolv sekunder. 

Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Max.  
Google Nest Hub
Slik gjør du det: Trykk slik på Google Nest Hub: Bilde
Skru opp volumet Trykk på den øverste volumknappen på baksiden av Google Nest Hub.
Skru ned volumet Trykk på den nederste volumknappen på baksiden av Google Nest Hub.
Google Nest Hub Max
Slik gjør du det: Trykk slik på Nest Hub Max: Bilde
Skru opp volumet Trykk på den øverste volumknappen på baksiden av Nest Hub Max.
Skru ned volumet Trykk på den nederste volumknappen på baksiden av Nest Hub Max.
 

Problemer med lydforsinkelse

Hører du forsinkelser i lyden fra én av enhetene i gruppen? Du kan løse problemet ved å bruke innstillingen for forsinkelser i gruppeavspilling for den aktuelle enheten.

Viktig: Hvis du trykker på volumknappene på siden av telefonen eller nettbrettet mens du er i Google Home-appen, blir ikke volumet justert. 

Merk: Høyttalergrupper kan bare opprettes på telefoner og nettbrett. Chrome-nettleseren har ikke støtte for denne funksjonen. Men du kan likevel caste til grupper fra Chrome.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?