Opprett og administrer høyttalergrupper

Gruppér en hvilken som helst kombinasjon av Google Nest- eller Google Home-høyttalere og -skjermer, Chromecast-enheter og enheter med Chromecast innebygd for å få synkronisert musikk i hele huset. Musikk og lyd fra Chromecast-kompatible apper kan strømmes umiddelbart.

Disse enhetene er kompatible: høyttalere og skjermer (Google Home, Google Nest Mini (2. generasjon), Google Home Mini (1. generasjon), Google Home Max og Google Nest-skjermer), Chromecast, Chromecast Ultra, Chromecast Audio.

Merk: Chromecast (1. generasjon) har ikke støtte for denne funksjonen. 

Trinn 1. Opprett og administrer høyttalergrupper

Opprett en lydgruppe
 1. Sørg for at alle lydenhetene samt mobiltelefonen eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 3. Øverst til venstre trykker du på Legg til   Opprett høyttalergruppe.
 4. Trykk på hver enhet du vil legge til i gruppen. Det vises en hake Check ved siden av alle enheter du velger.
 5. Trykk på Neste skriv inn et navn for gruppen  Lagre.
Endre en eksisterende lydgruppe
 1. Sørg for at alle lydenhetene samt mobiltelefonen eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 3. Trykk på høyttalergruppen  Innstillinger   Velg enheter.
 4. Trykk på hver enhet du vil legge til i gruppen. Det vises en hake Check ved siden av alle enheter du velger.
 5. Trykk på hver enhet du vil fjerne fra gruppen. Haken Check forsvinner.
 6. Trykk på Neste.

Viktig: Hvis du gjør endringer i en gruppe mens den caster musikk, stopper gruppeavspillingen på alle lydenhetene i gruppen. Du må gå tilbake til den Cast-kompatible appen eller bruke en talekommando for å starte castingen på nytt. 

Slett en eksisterende gruppe
 1. Sørg for at alle lydenhetene samt mobiltelefonen eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 3. Trykk på høyttalergruppen  Innstillinger   Slett gruppen  Fjern

Viktig: Hvis du sletter en gruppe mens den caster musikk, stopper gruppeavspillingen på alle lydenhetene i gruppen.  

Trinn 2. Kontrollér høyttalergrupper

Merk: Hvis du endrer volumet for én av høyttalerne i en gruppe, endres volumet for hele gruppen.

Med stemmen

Du kan spille lyd på lydgrupper på nesten samme måte som når du spiller lyd på enkeltenheter. Forskjellen er at du må si «Ok Google, … på <navnet på gruppen>» i stedet for «Ok Google, … på <navnet på enheten>».

Merk: Du må slå på talestyring for gruppen for å kontrollere den med stemmen. 

Handling: Si «Ok Google» eller «Hey Google» og deretter …
Spill musikk ved å bruke gruppenavn «Spill rock på <gruppenavn>»
Kontrollér musikk med enkle kommandoer «Sett på pause, gjenoppta, stopp, spill neste sang» 

Kontrollér volumet

Merk: Når du spiller av i grupper, endrer volumkommandoene volumet kun på den lokale Google Home-enheten, med mindre du sier «Ok Google, ... på <gruppenavn>.»

«Still volumet til 5», «Still volumet til 40 %»

 

Fra Google Home-appen

 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som høyttaleren eller smartskjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Trykk på høyttalergruppen.

Du ser denne informasjonen om den aktive musikkøkten:

 • Innholdsleverandør 
 • Tittel (navnet på sangen/programepisoden/radioprogrammet)
 • Artist (hvis tilgjengelig)
 • Samling (spillelisten/albumet/serien/radiostasjonen) (hvis tilgjengelig)

Du kan også sette avspillingen på pause, gjenoppta den og stoppe den eller kontrollere volumet for enhetene i gruppen.

Fra Google Nest- eller Google Home-enheter
Google Home Google Home
Handling: Trykk slik på Google Home: Bilde
Spill av, sett på pause eller stopp alarmer eller nedtellinger   Trykk én gang på toppen av enheten.
Skru opp volumet 

Sveip med klokken på toppen av enheten.

Merk: Dette justerer bare medievolumet. Du kan når som helst justere alarmer og nedtellinger i Google Home-appen.

Skru ned volumet

Sveip mot klokken på toppen av enheten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet.  Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Be om noe  Trykk og hold på toppen av enheten.
Slå mikrofonen på/av

Trykk på knappen for å kutte mikrofonlyden på baksiden av enheten.

Merk: Når du kutter mikrofonlyden, kan ikke Google Home lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Google Home. 

Tilbakestill enheten til fabrikkstandard Trykk og hold på tilbakestillingsknappen på baksiden av Google Home. 
Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (2. generasjon)

Merk: Google Nest Mini (2. generasjon) har et skruespor til veggmontering på baksiden. Hvis enheten din ikke har noe skruespor til veggmontering, har du en Google Home Mini (1. generasjon).

Handling: Trykk slik på Google Nest Mini: Bilde

Spill av, sett på pause eller stopp medier, eller avslutt en aktiv telefonsamtale 

Trykk på midten av Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger

Trykk på midten av Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Skru opp volumet 

Trykk på den høyre siden av Nest Mini.

Etter ti trykk er volumet på maksimalt nivå.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

For å bytte retning på kontrollene, åpne Home-appen Google Home app  trykk på enheten din  Innstillinger   Bytt retning på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume up
Skru ned volumet 

Trykk på den venstre siden av Nest Mini. 

Etter ti trykk kuttes all lyd, med unntak av for Google-assistenten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

For å bytte retning på kontrollene, åpne Home-appen Google Home app  trykk på enheten din  Innstillinger   Bytt retning på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume down
Slå mikrofonen på/av

Slå mikrofonen på/av med bryteren ved siden av strømkabelen. Bryteren blir oransje når mikrofonen er slått av. 

Merk: Hvis du slår av mikrofonen, kan ikke Nest Mini lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Nest Mini. 

Google Nest Mini mic on-off
Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Slå av mikrofonen, og trykk og hold på lysene på midten av Nest Mini.

Fortsett å holde i ca. 15 sekunder. 

Google Nest Mini reset
Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Be om noe 

Merk: Du kan ikke trykke og holde på toppen av Nest Mini for å spørre assistenten om noe.

Si heller «Ok Google».

 
Google Home Mini Google Home Mini (1. generasjon)
Handling: Trykk på Google Home Mini på denne måten: Bilde

Spill av, sett på pause eller stopp medier, eller avslutt en aktiv telefonsamtale 

Trykk og hold på en av sidene på Home Mini. 

Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger

Trykk og hold på en av sidene på Home Mini. 

Skru opp volumet 

Trykk på den høyre siden av Home Mini.

For å skru opp til maksimalt volum, trykk til du når volumnivå 10.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet.  Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Skru ned volumet 

Trykk og hold på den venstre siden av Home Mini. 

Etter ti trykk kuttes all lyd, med unntak av for Google-assistenten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet.  Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Slå mikrofonen på/av

Slå mikrofonen på/av med bryteren ved siden av strømkabelen. Bryteren blir oransje når mikrofonen er slått av. 

Merk: Hvis du slår av mikrofonen, kan ikke Home Mini lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Home Mini. 

Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Trykk og hold på tilbakestillingsknappen under strømkabelen på bunnen av Home Mini. Se etter en sirkel som er etset inn i basen.

Hold den inne i ca. tolv sekunder. 

Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Home Mini.
Be om noe 

Merk: Du kan ikke trykke og holde på toppen av Home Mini for å be assistenten om noe.

Si heller «Ok Google».

 
Google Nest Hub
Handling: Trykk slik på Google Nest Hub: Bilde
Skru opp volumet Trykk på den øverste volumknappen på baksiden av Google Nest Hub.
Skru ned volumet Trykk på den nederste volumknappen på baksiden av Google Nest Hub.

Nest Wifi pointGoogle Nest Wifi-punkt

Handling:

Trykk slik på Nest Wifi-punktet:

Bilde

Spill av, sett på pause eller stopp medier, eller avslutt en aktiv telefonsamtale 

Trykk på midten av Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi center tap

Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger  

Trykk på midten av Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi center tap

Skru opp volumet 

Trykk på den høyre siden av Nest Wifi-punktet.

Etter ti trykk er volumet på maksimalt nivå.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Nest Wifi point volume up

Skru ned volumet 

Trykk på den venstre siden av Nest Wifi-punktet. 

Etter ti trykk kuttes all lyd, med unntak av for Google-assistenten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Nest Wifi point volume down

Slå mikrofonen på/av

Slå mikrofonen på/av med bryteren ved siden av strømkabelen. Bryteren blir oransje når mikrofonen er slått av. 

Merk: Hvis du slår av mikrofonen, kan ikke Nest Wifi-punktet lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Nest Wifi-punktet. 

Nest Wifi point mic on-off

Slå av strømmen

Koble strømkabelen fra Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi unplug

Be om noe 

Merk: Du kan ikke trykke og holde på toppen av Nest Wifi-punktet for å be assistenten om noe.

Si heller «Ok Google» for å starte forespørselen din.

 
 

Problemer med lydforsinkelse

Hører du forsinkelser i lyden fra én av enhetene i gruppen? Du kan løse problemet ved å bruke innstillingen for forsinkelser i gruppeavspilling for den aktuelle enheten.

Viktig: Hvis du trykker på volumknappene på siden av telefonen eller nettbrettet mens du er i Google Home-appen, blir ikke volumet justert. 

Merk: Høyttalergrupper kan bare opprettes på telefoner og nettbrett. Chrome-nettleseren har ikke støtte for denne funksjonen. Men du kan likevel caste til grupper fra Chrome.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?