Opret og administrer højttalergrupper

Gruppér alle kombinationer af Google Nest- eller Google Home-højttalere og -skærme og Chromecast-enheder for at afspille musik synkront i hele hjemmet. Din yndlingsmusik og -lyd fra Chromecast-kompatible apps kan streames med det samme.

Kompatible enheder omfatter højttalere og skærme (Google Home, Google Nest Mini (2. generation), Google Home Mini (1. generation), Google Home Max, Google Nest Audio og Google Nest-skærme), Chromecast with Google TV, Chromecast, Chromecast Ultra og Chromecast Audio.

Bemærk! Denne funktion understøttes ikke af Chromecast (1. generation). 

Trin 1. Opret og administrer højttalergrupper

Opret en lydgruppe
 1. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er knyttet til den samme konto som din Chromecast, Nest-højttaler eller Nest-skærm.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 3. Øverst til venstre skal du trykke på Tilføj og derefter Opret højttalergruppe.
 4. Tryk på hver af de enheder, du vil føje til gruppen. Der vises et flueben Check ud for hver af de enheder, du vælger.
 5. Tryk på Næste  Navngiv din gruppe  Gem.
Rediger en eksisterende gruppe
 1. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er knyttet til den samme konto som din Chromecast, Nest-højttaler eller Nest-skærm.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 3. Tryk på din højttalergruppe Indstillinger Vælg enheder.
 4. Tryk på hver af de enheder, du vil føje til gruppen. Der vises et flueben Check ud for hver af de enheder, du vælger.
 5. Tryk på hver af de enheder, du vil fjerne fra gruppen. Fluebenet Check forsvinder.
 6. Tryk på Næste.

Vigtigt! Hvis du redigerer en gruppe, der er i gang med at caste medier, stopper gruppeafspilningen, og alle lydenheder i gruppen stopper afspilningen. Du skal vende tilbage til den Cast-kompatible app eller sige en stemmekommando for at begynde at caste medier igen. 

Slet en eksisterende gruppe
 1. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er knyttet til den samme konto som din Chromecast, Nest-højttaler eller Nest-skærm.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 3. Tryk på din højttalergruppe og derefter Indstillinger og derefter Slet gruppe og derefter Fjern.

Vigtigt! Hvis du sletter en gruppe, der er i gang med at caste medier, stopper gruppeafspilningen, og alle lydenheder i gruppen stopper afspilningen.

Trin 2. Styr højttalergrupper

Bemærk! Hvis du ændrer lydstyrken for en enkelt højttaler i en gruppe, ændres lydstyrken for hele gruppen.

Brug din stemme

Afspilning af lydgrupper fungerer på samme måde som afspilning af lyd på selvstændige fjernenheder. Den eneste forskel er, at du skal sige "Hey Google,… på <gruppens navn>" i stedet for "Hey Google,… på <navn på enhed> "

Bemærk! Sørg for, at du aktiverer stemmestyring for gruppen, så du kan styre den ved hjælp af stemmen. 

Handlinger: Sig "Ok Google" eller "Hey Google" efterfulgt af:
Afspil musik ved hjælp af et gruppenavn "Spil rock på <gruppenavn>”
Styr musik ved hjælp af grundlæggende kommandoer "Sæt på pause", "Genoptag", "Stop", "Spil den næste sang" 

Juster lydstyrken

Bemærk! Under gruppeafspilning ændrer lydstyrkekommandoer kun den enhed, du har rettet stemmekommandoen mod, medmindre du siger "Hey Google,... på <gruppenavn>".

"Indstil lydstyrken til 5", "Indstil lydstyrken til 40 %"

I Google Home-appen

 1. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er knyttet til den samme konto som din Chromecast, Nest-højttaler eller Nest-skærm.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på din højttalergruppe.

Du får følgende oplysninger for den aktuelle musiksession:

 • Indholdsudbyder 
 • Titel (navn på sang, navn på afsnit, program på radiostation)
 • Kunstner (hvis tilgængeligt)
 • Samling (playliste, album, seriesæson, radiostation) (hvis tilgængeligt)

Du kan også styre gruppeenheders lydstyrke, sætte afspilningen på pause, genoptage afspilningen og stoppe afspilningen.

Fra Google Nest- eller Google Home-enheden

Højttalere

Google Home Google Home
Handlinger: Tryk på Google Home sådan her: Billede
Afspil eller stop en alarm eller timer, eller sæt dem på pause   Tryk én gang oven på enheden.
Skru op for lydstyrken 

Stryg med uret oven på enheden.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier. Du kan til enhver tid justere lydstyrken for alarmer og timere i Google Home-appen.

Skru ned for lydstyrken

Stryg mod uret oven på enheden.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Start din anmodning  Hold fingeren nede oven på enheden.
Slå mikrofonen til eller fra

Tryk på mikrofonknappen på bagsiden af enheden.

Bemærk! Hvis du slår mikrofonen fra, kan Google Home hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Google Home. 

Gendan enhedens fabriksindstillinger Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillingerne nede. Du finder den på bagsiden af Google Home. 
Sluk for strømmen Tag strømkablet ud af Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (2. generation)

Bemærk! Google Nest Mini (2. generation) har et skruehul til vægmontering på bagsiden. Hvis din enhed ikke har et skruehul til vægmontering, er det en Google Home Mini (1. generation).

Handlinger: Tryk på Google Nest Mini sådan her: Billede

Afspil eller stop medier, sæt afspilningen på pause, eller afslut et igangværende telefonopkald 

Tryk midt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Stop en alarm eller timer, der ringer  

Tryk midt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Skru op for lydstyrken 

Tryk på højre side af Nest Mini.

10 tryk i alt er maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Du kan bytte om på kontrolelementerne ved at åbne Home-appen Google Home app  tryk på din enhed  Indstillinger   Byt om på enhedens kontrolelementer.

Google Nest Mini volume up
Skru ned for lydstyrken 

Tryk på venstre side af Nest Mini. 

10 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Du kan bytte om på kontrolelementerne ved at åbne Home-appen Google Home app  tryk på din enhed  Indstillinger   Byt om på enhedens kontrolelementer.

Google Nest Mini volume down
Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra. 

Bemærk! Hvis mikrofonen slås fra, kan Nest Mini hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Nest Mini ved hjælp af stemmen. 

Google Nest Mini mic on-off
Gendan enhedens fabriksindstillinger

Slå mikrofonen fra, og hold derefter fingeren nede på lysene midt på Nest Mini.

Hold den nede i ca. 15 sekunder. 

Google Nest Mini reset
Sluk for strømmen Tag strømstikket ud af Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Start din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke holde fingeren nede oven på Nest Mini for at starte en anmodning til Google Assistent.

Sig i stedet "Ok Google" for at starte din anmodning.

 
Google Home Mini Google Home Mini (1. generation)
Handlinger: Gør følgende på Google Home Mini: Billede

Afspil eller stop medier, sæt afspilningen på pause, eller afslut et igangværende telefonopkald 

Hold fingeren nede på en af siderne på Home Mini. 

Stop en alarm eller timer, der ringer  

Hold fingeren nede på en af siderne på Home Mini. 

Skru op for lydstyrken 

Tryk på højre side af Home Mini.

Tryk til lydstyrke 10 for at skrue op til maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Skru ned for lydstyrken 

Hold fingeren nede på venstre side af Home Mini. 

10 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra. 

Bemærk! Hvis mikrofonen slås fra, kan Home Mini hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Home Mini. 

Gendan enhedens fabriksindstillinger

Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillinger nede. Du finder den under strømkablet på undersiden af din Home Mini. Kig efter en graveret cirkel på basen.

Hold den nede i ca. 12 sekunder. 

Sluk for strømmen Tag strømstikket ud af Home Mini.
Start din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke holde fingeren nede oven på Home Mini for at starte en anmodning til Google Assistent.

Sig i stedet "Ok Google" for at starte din anmodning.

 

Google Home Max Google Home Max

Handlinger: Gør følgende på Google Home Max: Billede

Afspil eller stop medier, eller sæt afspilningen på pause.

Stop en alarm eller timer, der ringer

Afslut et opkald

Vandret position: Tryk på stregen oven på Max.

Lodret position: Tryk på stregen på højre side af Max.

 


Skru op for lydstyrken 

Vandret position: Stryg fra venstre til højre langs stregen oven på Max.

Lodret position: Stryg opad langs stregen på højre side af Max.

 


Skru ned for lydstyrken 

Vandret position: Stryg fra højre til venstre langs stregen oven på Max.

Lodret position: Stryg nedad langs stregen på højre side af Max.

 


Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten på bagsiden af Max. Når mikrofonen er slået fra, lyser kontakten orange. Du kan ikke bruge din stemme eller Google Home-appen til at slå mikrofonen til eller fra. 

Bemærk! Hvis mikrofonen er slået fra:

 • Google Home kan hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Google Home. 
 • Equalizer i rummet deaktiveres.
Gendan enhedens fabriksindstillinger

Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillingerne nede. Den sidder over strømkablet på bagsiden af Max. Kig efter en lille grå knap. 

Hold den nede i ca. 12 sekunder. 

Sluk for strømmen Fjern strømkablet fra Max.  

Google Nest Audio Google Nest Audio

Handlinger: Tryk på Google Nest Audio sådan her: Billede

Afspil eller stop medier, sæt afspilningen på pause, eller afslut et igangværende telefonopkald 

Tryk midt på Nest Audio.

Stop en alarm eller timer, der ringer  

Tryk midt på Nest Audio.

Skru op for lydstyrken 

Tryk på højre side af Nest Audio.

20 tryk i alt er maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Skru ned for lydstyrken 

Tryk på venstre side af Nest Audio.

20 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra. 

Bemærk! Hvis mikrofonen slås fra, kan Nest Audio hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Nest Audio ved hjælp af stemmen.

Gendan enhedens fabriksindstillinger

Slå mikrofonen fra, og hold derefter fingeren nede på lysene midt på Nest Audio.

Hold den nede i ca. 15 sekunder. 

Sluk for strømmen Tag strømstikket ud af Nest Audio.
Start din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke holde fingeren nede oven på Nest Audio for at starte en anmodning til Google Assistent.

Sig i stedet "Hey Google" for at starte din anmodning.

 

Nest Wifi pointGoogle Nest Wifi-punkt

Handlinger:

Tryk på Nest Wifi-punktet sådan her:

Billede

Afspil eller stop medier, sæt afspilningen på pause, eller afslut et igangværende telefonopkald 

Tryk midt på Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi center tap

Stop en alarm eller timer, der ringer  

Tryk midt på Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi center tap

Skru op for lydstyrken 

Tryk på højre side af Nest Wifi-punktet.

10 tryk i alt er maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke

Nest Wifi point volume up

Skru ned for lydstyrken 

Tryk på venstre side af Nest Wifi-punktet. 

10 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Nest Wifi point volume down

Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra. 

Bemærk! Hvis du slår mikrofonen fra, kan Nest Wifi-punktet ikke lytte eller svare. Hvis du vil interagere med dit Nest Wifi-punkt ved hjælp af stemmen, skal mikrofonen være slået til. 

Nest Wifi point mic on-off

Sluk for strømmen

Tag strømkablet ud af Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi unplug

Start din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke starte en anmodning til Google-assistenten ved at holde fingeren nede oven på et Nest Wifi-punkt.

Sig i stedet "Ok Google" for at starte din anmodning.

 

Skærme

Google Nest Hub
Handlinger: Tryk på Google Nest Hub sådan her: Billede
Skru op for lydstyrken Tryk på den øverste lydstyrkeknap på bagsiden af Google Nest Hub.
Skru ned for lydstyrken Tryk på den nederste lydstyrkeknap på bagsiden af Google Nest Hub.
Google Nest Hub Max
Handlinger: Tryk på Nest Hub Max sådan her: Billede
Skru op for lydstyrken Tryk på den øverste lydstyrkeknap på bagsiden af Nest Hub Max.
Skru ned for lydstyrken Tryk på den nederste lydstyrkeknap på bagsiden af Nest Hub Max.

Problemer med forsinket lyd

Hvis der er forsinkelse mellem én enhed i gruppen og de andre, skal du bruge indstillingen til korrigering af forsinkelse ved gruppeafspilning for den pågældende enhed for at løse problemet.

Vigtigt! Hvis Google Home-appen er åben, justeres lydstyrken ikke, når du trykker på lydstyrkeknapperne på siden af din telefon eller tablet.

Bemærk! Du kan kun oprette en højttalergruppe på en telefon eller tablet. Denne funktion understøttes ikke i Chrome-browseren. Du kan dog stadig caste til en gruppe fra Chrome.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin: