Lyssna på nyheter

Med högtalare och skärmar från Google Nest och Google Home kan du lyssna på huvudnyheterna, få senaste nytt inom en viss nyhetskategori (till exempel sport, väder, ekonomi, teknik o.s.v.) eller be om nyheter om ett enskilt ämne.

Be om nyheter

Det här är några exempel på saker du kan säga till Google-assistenten på en högtalare eller skärm när du lyssnar på nyhetsrapporteringar och huvudrubriker:

För att: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Lyssna på de senaste nyheterna ”Berätta det senaste”, ”Lyssna på nyheterna” eller ”Vad är senaste nytt?”
Lyssna på nyheter från en viss nyhetskälla  ”Lyssna på [nyhetsprogram eller podd]” eller ”Spela upp [nyhetsprogram eller podd]
Lyssna på nyheter om ett visst ämne  ”Lyssna på nyheter om ESA”, ”Spela upp det senaste om allsvenskan” eller ”Läs upp rubriker om Google”
Lyssna på de senaste nyheterna om en viss nyhetskategori ”Vad är senaste nytt om sport/finans/teknik?”
Pausa  ”Pausa” eller ”pausa nyheterna”
Fortsätt ”Återuppta” eller ”Fortsätt spela”
Stoppa ”Stoppa” eller ”Stoppa nyheterna”
Ändra uppspelningshastigheten  ”Spela upp i dubbel hastighet”, ”Spela upp långsammare/snabbare”, ”Spela upp dubbelt så snabbt”, ”Spela upp hälften så snabbt”
Spela upp nästa nyhet   ”Nästa” eller ”Hoppa över” 
Spola tillbaka  ”Spola tillbaka” eller ”Spola tillbaka [x] sekunder/minuter”
Ta reda på vad som spelas upp (nyheter) ”Vad är det som spelas?”
”Vilka nyheter är det som spelas?”

Andra sätt att styra nyheter 

Du kan också styra nyheterna genom att trycka på Google Home-enheten eller genom att använda Google Home-appen.

Från Google Nest- eller Google Home-enheten
Google Home Google Home
Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Home: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa alarm eller timers  Tryck en gång på enhetens ovansida.
Höja volymen 

Svep medsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier. Du kan justera alarm- och timervolym när du vill i Google Home-appen.

Sänka volymen

Svep motsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Tala in din förfrågan  Tryck och håll på enhetens ovansida.
Aktivera/inaktivera mikrofonen

Tryck på avstängningsknappen för mikrofonen på enhetens baksida.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google Home inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 

Återställa enheten till standardinställningarna Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen på baksidan av Google Home.
Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (andra generationen)

Obs! Google Nest Mini (andra generationen) har ett skruvhål för väggmontering på baksidan. Om enheten saknar skruvhål för väggmontering har du en Google Home Mini (första generationen).

Åtgärd: Så här trycker du på Google Nest Mini: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal 

Tryck mitt på Nest Mini

Google Nest Mini center tap
Stoppa alarm eller timers som ringer

Tryck mitt på Nest Mini

Google Nest Mini center tap
Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Mini.

Sammanlagt 10 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna öppnar du Home-appen Google Home app  trycker på enheten  Inställningar   Omvänd plats på enhetskontroller.

Google Nest Mini volume up
Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Mini.

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna öppnar du Home-appen Google Home app  trycker på enheten Inställningar   Omvänd plats på enhetskontroller.

Google Nest Mini volume down
Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Nest Mini.

Google Nest Mini mic on-off
Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och tryck och håll sedan på lamporna mitt på Nest Mini.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder.

Google Nest Mini reset
Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Tala in din förfrågan 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla på Nest Minis ovansida.

Säg i stället ”Ok Google” och tala in den.

 
Google Home Mini Google Home Mini (första generationen)
Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Home Mini: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal 

Tryck och håll kvar på någon av sidorna på Home Mini. 

Stoppa alarm eller timers som ringer

Tryck och håll kvar på någon av sidorna på Home Mini. 

Höja volymen

Tryck på höger sida av Mini.

Tryck till volymnivå 10 om du vill ha maxvolym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Sänka volymen

Tryck och håll kvar på vänster sida av Home Mini. 

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Home Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Home Mini.

Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen under strömsladden på Home Minis undersida. Titta efter en cirkel som etsats in i basen.

Håll den nedtryckt i ungefär 12 sekunder. 

Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Home Mini.
Tala in din förfrågan 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla kvar fingret på Home Minis ovansida.

Säg i stället ”Ok Google” och tala in den.

 
Google Nest Hub
Åtgärd: Så här trycker du på Google Nest Hub: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Med Google Home-appen
 1. Kontrollera att mobilen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Home-enheten.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Media .
 4. Du ser på mediakontrollen vilka nyheter och titlar som spelas upp just nu. Du kan stoppa, pausa, återuppta och ändra volymen på nyheterna på samma sätt som du styr uppspelningen av musik.

Ange standardnyhetstjänst på högtalaren eller skärmen

Ange standardnyhetstjänst på högtalaren eller skärmen
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Nest- eller Google Home-enheten.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Inställningar   Fler inställningar.
 4. Tryck på Tjänster  Nyheter.
 5. En lista över nyhetskällor som spelas upp när du säger ”Ok Google, lyssna på nyheter” visas.

Så här ändrar du ordningen i listan:

 1. Tryck på Ändra ordning. 
 2. Tryck och håll på en nyhetskälla och dra den sedan uppåt eller nedåt för att ändra ordningen.

Så här anpassar du listan:

 1. Om du vill lägga till en nyhetskälla trycker du på Lägg till nyhetskällor följt av tryck på bockmarkeringen bredvid nyhetskällan du vill lägga till.
 2. Om du vill ta bort en nyhetskälla trycker du på X bredvid nyhetskällan du vill ta bort.
Lägga till nyhetskällor
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Nest- eller Google Home-enheten.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Inställningar   Fler inställningar.
 4. Tryck på Tjänster  Nyheter  Lägg till nyhetskällor.
 5. Tryck på bockmarkeringen bredvid de källor du vill lägga till.
Obs! Om du vill se nyhetskällor på andra språk ändrar du språkinställningen högst upp på skärmen.

Nyhetskategorier som stöds 

Allmänt

Ekonomi

Teknik Teknik
Sport Hälsa
Världen Konst och livsstil
Politik Nöje
Lokalt  

Felsökning

Om du inte hör de nyheter du förväntat dig gör du följande:

 1. Kontrollera att du har valt standardnyhetstjänst.
 2. Var mer specifik i din begäran.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?