Konfigurer og administrer nedtellinger og tider til hvilemodus

Konfigurer og administrer nedtellinger for matlaging, dataspilling, klesvask eller leggetid. Dette passer perfekt på kjøkkenet, men kan også brukes i stuen, på soverommet og til flere andre ting. 

Merk: Du kan slå av nedtellinger eller alarmer uten å si «Hey Google». Bare si «stopp». Dette er tilgjengelig på Google Nest- og Google Home-høyttalere og -skjermer i engelsktalende land.

Merk: Hvis Digital balanse er slått på, kan denne funksjonen være begrenset eller blokkert av enten Pause, Filtre eller Ikke forstyrr.

Finn ut mer om Digital balanse.

Generelle nedtellinger

Lydvarsler for nedtellinger spilles bare via den interne Google Nest- eller Google Home-høyttaleren og ikke på andre Cast-enheter (for eksempel TV-er og høyttalere) som er tilknyttet Google Nest- eller Google Home-enheten.

Handling: Si «Hey Google» og deretter dette: Da gjør høyttaleren eller skjermen dette:
Start en nedtelling
Start en navngitt nedtelling
«Start en nedtelling på ett minutt»
«Start en nedtelling på ti minutter for pizza»
Starter en nedtelling på ett minutt
Starter en navngitt nedtelling
Finn ut hvor mye tid som er igjen for en nedtelling,
Finn ut hvor mye tid som er igjen for en navngitt nedtelling

«Hvor mye tid er det igjen?»

«Hvor mye tid er det igjen for nedtellingen for pizzaen min?»

Sier hvor mye tid det er igjen for den navngitte nedtellingen
Avbryt en nedtelling,
Avbryt en navngitt nedtelling
«Avbryt nedtellingen»
«Avbryt nedtellingen for pizza»
Avbryter nedtellingen
Avbryter den navngitte nedtellingen
Stopp en nedtelling som ringer

«Stopp»

Når du vil stoppe nedtellinger, trenger du ikke å si «Hey Google». Bare si «Stopp» (fungerer bare på engelsk).

Sånn kontrollerer du med trykk:

  • Google Home: Trykk på toppen.
  • Google Nest Mini: Trykk på midten.
  • Google Home Mini: Trykk og hold på en av sidene.
  • Google Home Max: Trykk på linjen på toppen eller den høyre siden. 
  • Google Nest Audio: Trykk på midten.
  • Google Nest-skjermer: Trykk på Stopp på skjermen.
  • Google Nest Wifi-punkt: Trykk på midten.
Stopper nedtellingen
Sett en nedtelling på pause «Sett nedtellingen på pause» Setter nedtellingen på pause
Gjenoppta en nedtelling «Gjenoppta nedtellingen»
«Gjenoppta nedtellingen»
Gjenopptar nedtellingen fra tidspunktet den ble stoppet på

Tid til hvilemodus

Du kan angi en tid til hvilemodus for å slå av musikken som spilles på høyttaleren eller skjermen din. Du kan angi én tid til hvilemodus per enhet. 

Handling:  Si «Hey Google» og deretter dette:
Angi tid til hvilemodus «Angi tid til hvilemodus til 30 minutter»
«Angi klokken 9.30 som tid for hvilemodus»
Angi tid til hvilemodus etter varighet

«Spill musikk/artist/sjanger/spilleliste i <varighet>»
«Stopp musikk/artist/sjanger/spilleliste om <varighet>»
«Stopp avspillingen om <varighet>»

Angi tid til hvilemodus etter tidspunkt «Spill musikk/artist/sjanger/spilleliste til klokken <tidspunkt>»
«Stopp musikk/artist/sjanger/spilleliste klokken <tidspunkt>»
«Stopp avspillingen klokken <tidspunkt>»
Oppdater en tid til hvilemodus

Merk: Hvis du oppretter en ny tid til hvilemodus, blir den eksisterende slettet. 
Bruk en av talekommandoene ovenfor.

Avbryt musikknedtellingen

Merk: Dette fører bare til at musikknedtellingen avbrytes. Musikken stoppes ikke. 

«Avbryt tiden til hvilemodus»
Spør hvor mye tid som er igjen av nedtellingen «Hvor mye tid er det igjen til hvilemodus?»
 

Kontrollér nedtellingsvolumet med stemmen

Handling: Si «Hey Google» og deretter dette: Da gjør høyttaleren eller skjermen dette:
Øk volumet «Skru opp lyden», «Høyere», «Volum opp»

Google Home, Google Nest Mini (2. generasjon), Google Home Mini (1. generasjon), Google Nest Audio, Google Nest Hub,
Google Nest Hub Max: Volumet økes i trinn på 10 %

Google Home Max: Volumet økes i trinn på 5 %

Reduser volumet «Skru ned lyden», «Lavere», «Volum ned» Google Home, Google Nest Mini (2. generasjon), Google Home Mini (1. generasjon), Google Nest Audio, Google Nest Hub,
Google Nest Hub Max: Volumet reduseres i trinn på 10 %

Google Home Max: Volumet reduseres i trinn på 5 %
Angi et bestemt volumnivå «Volumnivå fem / Endre volumet til 65 %» Volumet angis til et bestemt nivå. Skalaen er 1–10 eller 1–100 %
Angi maksimalt volum «Maksimalt volum» Volumet endres til nivå 10
Angi minimalt volum «Minimalt volum» Volumet endres til nivå 1
Angi en spesifikk endring av volumet «Øk volumet med 10 %», «Reduser volumet med 10 %» Volumet endres tilsvarende
Finn ut hva volumnivået er nå «Hva er volumet?» Du hører det gjeldende volumnivået
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene: