To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Fiks dobbel-NAT når to rutere kjører samtidig

I de fleste tilfeller påvirkes ikke Wi-Fi-ytelsen av dobbel oversettelse av nettverksadresse (dobbel-NAT). Men det kan være et problem hvis du spiller på nettet eller bruker regler for viderekobling av porter og UPnP (Universal Plug and Play). Finn ut mer om dobbel-NAT.

Hvis dobbel-NAT forårsaker problemer, har du noen alternativer:

(Anbefalt) Fjern nettleverandørens ruter fra nettverket 

Hvis denne ruteren er uavhengig av modemet ditt, må du slå av og koble fra ruteren og koble modemet direkte til Google Nest Wifi-ruteren eller det primære Google Wifi-punktet.

Hvis denne ruteren er kombinert med modemet, aktiverer du bromodus på modemet med ruterfunksjon. Dette tar hånd om det potensielle dobbel-NAT-problemet.

 1. Koble en datamaskin direkte til ruteren med en Ethernet-kabel.
 2. Logg på ruteren eller modemet med ruterfunksjon, og finn innstillingene for å aktivere bromodus.
 3. For å gå inn på ruterens innstillinger må du kanskje åpne en nettleser og skrive inn ruterens IP-adresse i adressefeltet slik:

   

Fremgangsmåten varierer avhengig av enheten. Mange internettleverandører og produsenter gir deg instruksjoner om hvordan du gjør dette. For å finne ut hvordan du slår på bromodus, gå til nettleverandørens nettsted for brukerstøtte.

(Ikke anbefalt) Slå på bromodus på Google Nest Wifi-ruteren eller det primære Wifi-punktet 

Ett enkelt Google Wifi-punkt eller én Google Nest Wifi-ruter som ikke er en del av et maskenettsystem, kan settes til bromodus. Bromodus deaktiverer DHCP- og rutingsfunksjonene, så dobbel-NAT er ikke lenger noe problem. I bromodus fungerer dette maskenettpunktet utelukkende som et Wi-Fi-tilgangspunkt som er koblet via en Ethernet-kabel til hovedmodemet/-ruteren. 

Merk: Bromodus fungerer bare hvis du bruker én enkelt Nest Wifi-ruter eller ett Google Wifi-punkt. Hvis du oppretter et maskenettverk med flere Wifi-enheter, kan ikke Nest Wifi-ruteren eller det primære Wifi-punktet være i bromodus.

Dette skyldes at Nest Wifi-ruteren eller det primære Wifi-punktet må kontrollere innstillinger og kommunikasjon i Wi-Fi-nettverket. Hvis ruteren eller punktet er i bromodus, mister du også noe av funksjonaliteten til Google Nest Wifi eller Google Wifi i tillegg til å miste maskenettverket:

 • Prioritert enhet blir utilgjengelig.
 • DNS kan ikke endres.
 • WAN-innstillingene kan ikke endres.
 • Wi-Fi for gjester er utilgjengelig.
 • Resultatene for Wi-Fi-hastighet i nettverkssjekken blir utilgjengelige (men nedlastings- og opplastingsresultater fungerer fortsatt).
 • Philips Hue-tilkobling og -kontroller er utilgjengelige på OnHub-enheter.

I tillegg deaktiverer bromodus mange av sikkerhetsbeskyttelsene i Google Wifi og Google Nest Wifi. Dette er fordi ruteren din som er oppstrøms (modemet med ruterfunksjon i scenarioet skissert ovenfor), er den som utfører DNS-styring, pakkekontroll, patching av kjørbare filer og så videre.

De automatiske sikkerhetsoppdateringene du får med Google Wifi og Google Nest Wifi, maksimerer personvernet og sikkerheten din. Disse beskyttende funksjonene er mest effektive, og i noen tilfeller bare effektive, når all trafikk går gjennom Nest Wifi-ruteren eller det primære Google Wifi-punktet ditt (i stedet for via en annen ruter).

Hvis du har en tredjepartsruter, kan du koble en Nest Wifi-ruter eller et primært Google Wifi-punkt til den, og deretter tildele flere Wifi-punkt nedstrøms. 

Hvis du fortsatt vil gjøre Nest Wifi-ruteren eller det primære Wifi-punktet om til en bro, kan du følge trinnene nedenfor:

 1. Åpne Google Home-appen .
 2. Trykk på Wi-Fi  og så Innstillinger  og så Avanserte nettverksvalg.
 3. Trykk på Nettverksmodus og så Wifi-ruteren eller -punktet og så Bromodus.
 4. Trykk på Lagre .
Du kan ikke sette Nest Wifi-ruteren eller det primære Google Wifi-punktet ditt i bromodus hvis WAN-IP-en er en offentlig IP-adresse. For å aktivere bromodus må det være en annen ruter mellom modemet og Nest Wifi-ruteren eller det primære Google Wifi-punktet. Hvis Nest Wifi-ruteren eller WAN-porten til det primære Google Wifi-punktet har en offentlig IP, betyr det at den er koblet direkte til modemet ditt. I dette scenarioet er alternativet for bromodus i appen utilgjengelig.

Flere spørsmål

Hva er dobbel-NAT?

Du kan koble til to rutere for å utvide Wi-Fi-dekningen i hjemmet ditt. Men når du har to rutere, hver med sitt eget private Wi-Fi-nettverk, kan det være problematisk for de personlige enhetene dine å kommunisere med hverandre. Dette scenarioet kalles dobbel-NAT.

La oss tenke oss at du ønsker å skrive ut et bilde trådløst fra datamaskinen din. Hvis du har to Wi-Fi-nettverk, er det mulig at datamaskinen er på ett nettverk, mens skriveren er på det andre. Og hvis begge nettverkene er private, klarer ikke datamaskinen å be skriveren om å skrive ut bildet.

Dobbel-NAT

Dette kan også føre til ytelsesproblemer hvis du spiller på nettet eller bruker regler for viderekobling av porter og UPnP.

For å fikse dette kan bromodus gjøre det mulig for flere rutere å dele ett Wi-Fi-nettverk. Her er et eksempel på hvordan det kan se ut:

Bromodus

Dobbel-NAT er ikke nødvendigvis noe problem. For folk flest påvirker ikke dobbel-NAT ytelsen for Wi-Fi. Men det kan være et problem hvis du spiller på nettet eller bruker IP-adressetilordninger, regler for viderekobling av porter og UPnP.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
1633396
false