Ändra DNS-server

Domännamnssystem (DNS) är som internets telefonkatalog. De upprätthåller en förteckning över domännamn (som google.com) och omvandlar dem till IP-adresser. Både Google Nest Wifi och Google Wifi fungerar som en DNS-proxy. Det innebär att enheten automatiskt tar emot DNS-frågor från klienter i ditt nätverk, kontaktar en offentlig DNS-server och vidarebefordrar svaret till klienterna.

Hur ändrar jag DNS-serverns adress?

I Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Inställningar  följt av Avancerade nätverksinställningar.
 3. Tryck på DNS.
 4. Välj önskad offentlig DNS-server. Om du väljer en anpassad DNS-server anger du en primär och en sekundär serveradress.
 5. Tryck på Spara .

I Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av Nätverk och allmänt.
 3. Tryck på Avancerade nätverksinställningar under Nätverk följt av DNS.
 4. Välj önskad offentlig DNS-server. Om du väljer en anpassad DNS-server anger du en primär och en sekundär serveradress.
 5. Tryck på Spara.

Aktivera bryggläge på modemet/routern från din internetleverantör (rekommenderas)

När du skriver en webbadress i webbläsaren slår webbläsaren upp en del av webbadressen, domännamnet, i DNS-systemet. Om du till exempel skriver www.google.com i webbläsaren slår webbläsaren upp IP-adressen till google.com i DNS-systemet. DNS-servern returnerar den IP-adress som har tilldelats Googles domännamn, t.ex. 74.125.239.35. Webbläsaren ansluter sedan till IP-adressen och tar dig till webbsidan.

Det fungerar lite som din telefon. När du vill ringa mamma väljer du Mamma i kontaktlistan. Telefonen kopplar sedan namnet Mamma till hennes telefonnummer och ringer det.

Vilken DNS-server ska jag välja?

Google Wifi och Google Nest Wifi ger dig tre alternativ:

 • Automatiskt: Då används Googles offentliga DNS eller internetleverantörens DNS om vissa villkor är uppfyllda. Standardvalet för DNS är Automatiskt, men standardinställningen kan vara en annan beroende på hur du fick enheten.
 • Internetleverantörens DNS: Då används internetleverantörens DNS.
 • Anpassad: Då kan du ange en anpassad eller tredje parts DNS. Två separata serverlistor stöds för anpassad DNS, primär och sekundär, för såväl IPv4 som IPv6.

  Obs!  Var försiktig om du väljer att använda en anpassad DNS. Om du anger en DNS som inte fungerar (fel IP-adress eller om DNS-servern ligger nere) kommer ingen av dina anslutna enheter åt internet (om inte DNS-poster anges manuellt). Din router eller primära Wifi-åtkomstpunkt kan fortfarande anslutas till internet, så du kan återgå till en annan (fungerande) DNS – förutsatt att enheten där Google Wifi-appen körs har tillgång till en annan internetanslutning (som inte är beroende av din Wifi-åtkomstpunkt, t.ex. telefonens mobilnätverk).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?