Byta DNS

Domännamnssystem (DNS) är som internets telefonkatalog. De upprätthåller en förteckning över domännamn (som google.com) och omvandlar dem till IP-adresser.

Läs mer om hur DNS fungerar och vilken DNS du ska välja.

Hur ändrar jag DNS?

1. Öppna appen Google Wifi.

2. Tryck på fliken Inställningar och sedan på Nätverk och allmänt.

3. Tryck på Avancerade nätverk > DNS.

4. Välj önskad DNS. Om du väljer en anpassad DNS ska du ange en primär- och sekundärserveradress.

5. Tryck på Spara.

Så här fungerar DNS

När du skriver en webbadress i webbläsaren söker webbläsaren upp domännamnet i DNS. Om du till exempel skriver www.google.com i webbläsaren frågar din webbläsare DNS om Googles IP-adress. DNS returnerar IP-adressen som har tilldelats Googles domännamn (t.ex. 74.125.239.35). Din webbläsare ansluter sedan till IP-adressen och tar dig till webbsidan.

Det fungerar lite som din mobil. När du vill ringa mamma väljer du ”Mamma” i kontaktlistan. Din telefon kopplar sedan namnet ”Mamma” till hennes telefonnummer och ringer det.

Vilken DNS ska jag välja?

Google Wifi ger dig tre alternativ.

  • Automatisk: Då används Google Public DNS eller din internetleverantörs DNS om vissa villkor uppfylls. Automatisk är standardvalet för DNS.
  • Internetleverantörens DNS: Då används internetleverantörens DNS.
  • Anpassad: Då kan du ange en anpassad eller tredje parts DNS. Två separata serverlistor stöds för anpassad DNS, primär och sekundär, för såväl IPv4 som IPv6.

    Obs! Var försiktig om du väljer att använda en anpassad DNS. Om du anger en DNS som inte fungerar (fel IP-adress eller om DNS slutar fungera) kommer ingen av dina anslutna enheter åt internet (om inte DNS-poster anges manuellt). Din Wifi-åtkomstpunkt kan fortfarande anslutas till internet, så du kan återgå till en annan (fungerande) DNS – förutsatt att enheten som kör Google Wifi-appen har tillgång till en annan internetanslutning (som inte är beroende av din Wifi-åtkomstpunkt, t.ex. mobilens mobilnätverk).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?