WAN-inställningar

Med WAN-inställningarna kan du styra hur Google Wifi ansluter till internet. Typen av WAN-anslutning du har bestäms vanligtvis av din internetleverantör.

I WAN-inställningarna kan du välja mellan en av WAN-typerna nedan och konfigurera dess inställningar:

Ett icke-lokalt nätverk (WAN) är ett världsomspännande nätverk av anslutna datorer. Föreställ dig WAN som internet. Jämför det med ett lokalt nätverk (LAN), som består av enheterna där hemma. LAN är ditt personliga nätverk. Alla dina LAN-enheter – en surfplatta som streamar video eller en dator som surfar på internet – tar emot data från WAN via routern.

Hur redigerar jag WAN-inställningarna?

Obs! Det går bara att redigera WAN-inställningarna när Google Wifi är offline och din mobil är ansluten till Google Wifi lokalt (du kan inte göra det här om du befinner dig långt ifrån dina Wifi-åtkomstpunkter). Koppla bort Ethernet-kabeln från den primära Wifi-åtkomstpunkten och vänta tills lampan lyser orange. Kontrollera att den mobila enheten fortfarande är ansluten till Google Wifi-nätverket.
 1. Öppna appen Google Wifi.
 2. Tryck på fliken  och sedan på Nätverk och allmänt.
 3. I avsnittet Nätverk trycker du sedan på Avancerade inställningar > WAN.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) är det protokoll gör att en enhet (i detta fall din router) automatiskt kan få en IP-adress och annan relaterad information. Läs mer om DHCP.

Om du hade en annan WAN-typ och vill gå tillbaka till DHCP gör du så här:

 1. Öppna appen Google Wifi.
 2. Tryck på fliken  och sedan på Nätverk och allmänt.
 3. I avsnittet Nätverk trycker du på Avancerade nätverk > WAN > DHCP.
 4. Tryck på Spara.
 5. Anslut Ethernet-kabeln till din primära WiFi-åtkomstpunkt.
Läs mer om DHCP

Alla enheter som är anslutna till internet har en IP-adress. Den berättar för internet vart data ska skickas, som en postadress på ett paket.

När du använder DHCP frågar WiFi-åtkomstpunkten automatiskt den enhet som är ansluten till WAN-porten på din primära WiFi-åtkomstpunkt (oftast ett modem eller en kombination av router och modem) om en IP-adress. Modemet (enheten som är ”uppströms”) ger den primära WiFi-åtkomstpunkten en IP-adress under en viss tid (”lånetid”). När lånetiden är slut förnyas den av enheten uppströms och den primära WiFi-åtkomstpunkten använder oftast samma adress igen. DHCP tilldelar den primära WiFi-åtkomstpunkten en ny IP-adress efter en omstart.

DHCP är angett som standard för Google Wifi-nätverket (som för de flesta nätverk) eftersom processen är automatisk och inte behöver konfigureras manuellt.

Statisk IP

En statisk IP-adress är en IP-adress som har reserverats specifikt för din anslutning. Den ändras inte automatiskt. Du vet om du har en statisk IP-adress, eftersom det innebär att du har reserverat en adress hos din internetleverantör. Läs mer om statisk IP-adress.

 1. Öppna appen Google Wifi.
 2. Tryck på fliken  och sedan på Nätverk och allmänt.
 3. I avsnittet Nätverk trycker du på Avancerade inställningar > WAN > Statisk IP.
 4. Ange IP-adress, nätverksmask och internetgateway som tillhandahålls av din internetleverantör. När du är klar trycker du på Spara.
 5. Anslut Ethernet-kabeln till den primära WiFi-åtkomstpunkten och modemet igen när du har sparat ändringarna.
Läs mer om statisk IP

Oftast behöver man inte ge sin router en statisk IP-adress. Det behövs bara om en extern enhet eller internettjänst ska kunna spara enhetens adress (t.ex. om du kör en server, eller vill kunna fjärransluta till hemnätverket via dess offentliga IP-adress). Obs! De flesta internetleverantörer kräver ett särskilt konto, vanligtvis ett företagskonto, för att ge dig en statisk IP-adress.

Det här är inte samma sak som att din privata enhet har en statisk IP-adress. Routern kan ha en statisk IP-adress som visas offentligt på internet. Enskilda enheter som är anslutna till routern (t.ex. en laptop, smartphone eller surfplatta) kan också få statiska IP-adresser som används i ditt lokala nätverk. Dessa statiska IP-adresser visas inte för utomstående. Läs mer om statiska IP-adresser för nätverksenheter.
PPPoE

PPPoE är en förkortning för Point-to-Point Protocol over Ethernet. Det innebär att du behöver ett användarnamn och lösenord från din internetleverantör (ISP) innan du kan ansluta till internet. Så fungerar många DSL-anslutningar.

Om du inte är säker på vad ditt användarnamn och lösenord är kontaktar du din internetleverantör och ber om ditt kontonamn och lösenord för PPPoE. Du måste ange dem när du konfigurerar WAN-inställningarna manuellt.

När du har kontonamn och lösenord anger du PPPoE-informationen som följer.

 1. Öppna appen Google Wifi.
 2. Tryck på fliken  och sedan på Nätverk och allmänt.
 3. I avsnittet Nätverk trycker du på Avancerade inställningar > WAN > PPPoE.
 4. Ange kontonamn och lösenord. Verifiera lösenordet och tryck sedan på Spara.
 5. Anslut Ethernet-kabeln på nytt till Wifi-åtkomstpunkten.
Obs! Av säkerhetsskäl har Google Wifi inte stöd för WPAD (Web Proxy Auto Discovery Protocol). WPAD är enkelt att hacka, vilket gör att dina surfvanor och din data kan hamna i orätta händer. Om WPAD är aktiverat på enheten rekommenderar vi att du inaktiverar det med hjälp av enhetens användarhandbok.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?