Bryggläge

Bryggläget behövs bara i vissa fall då två Wi-Fi-nätverk är aktiverade samtidigt (Double NAT). För de flesta påverkar två aktiverade Wi-Fi-nätverk inte prestandan. Däremot kan det vara ett problem om du spelar onlinespel, tilldelar IP-adresser, har regler för portvidarebefordran eller använder UPnP (Universal Plug and Play).

Läs mer om Double NAT och när du kan behöva använda bryggläget.

Har Google Nest Wifi och Google Wifi stöd för bryggläge?

Ja, men bryggläget fungerar bara om du använder en enda Wifi-enhet. Om du vill skapa ett mesh-nätverk med flera enheter går det inte ha routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten i bryggläge.

Hur aktiverar jag bryggläge?

Om du bara använder en enda enhet och det blir problem när två nätverk är aktiverade samtidigt har du två alternativ:

Aktivera bryggläge på modemet/routern från din internetleverantör (rekommenderas)

Den bästa lösningen för två aktiverade Wi-Fi-nätverk samtidigt är att aktivera bryggläge på en kombinationsenhet för modem och router.

Logga in på kombinationsenheten och leta reda på inställningarna för att aktivera bryggläge. Det kan hända att du måste öppna en webbläsare och ange routerns IP-adress i adressfältet för att komma åt routerns inställningar. Så här:

Detaljerna kan skilja sig åt mellan enheter. Många internetleverantörer och tillverkare ger anvisningar om hur det går till.

Aktivera bryggläget på Google Nest Wifi-routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten (rekommenderas inte)

Obs! Bryggläget fungerar bara om du använder en enda Wifi-enhet. Om du vill skapa ett mesh-nätverk med flera enheter går det inte ha routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten i bryggläge.

Även om de ytterligare enheterna alltid är i bryggläge som standard rekommenderar vi inte att du gör routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten till en brygga. Det beror på att routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten måste kunna styra inställningar och kommunikation inom Wi-Fi-nätverket. Om den är i bryggläge förlorar du en del av funktionerna i Google Wifi:

 • Möjligheten att ange en prioriterad enhet är inte tillgänglig
 • Det går inte att redigera DNS
 • Det går inte att redigera WAN-inställningarna
 • Wi-Fi för gäster är inte tillgängligt
 • Du har inte tillgång till uppgifter om Wi-Fi-nätverkets hastighet vid nätverkskontroller (däremot fungerar uppgifterna om nedladdning och uppladdning fortfarande)
 • Parkoppling och kontroller för Philips Hue

Bryggläget inaktiverar dessutom många av säkerhetsåtgärderna i Google Nest Wifi och Google Wifi. Detta beror på att din router uppströms (modem/router-kombinationen i ovanstående scenario) sköter saker som DNS-styrning, paketinspektion, programkorrigering och andra säkerhetsåtgärder.

Google Nest Wifis och Google Wifis automatiska säkerhetsuppdateringar maximerar din integritet och säkerhet. Skyddsfunktionerna fungerar bäst, och i vissa fall bara, när all trafik passerar genom routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten (i stället för en annan router).

Om du har en router från tredje part kan du koppla en Google Nest-router eller en primär Wifi-åtkomstpunkt till den med en kabel och sedan skapa ett mesh-nätverk med ytterligare Wifi-enheter nedströms.Läs mer om hur du ansluter Google Nest Wifi till en router från tredje part.

Vill du ändå göra Nest Wifi-routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten till en brygga? Gör så här:

 

I Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Inställningar  följt av Avancerade nätverksinställningar.
 3. Tryck på Nätverksläge följt av Wifi-routern eller Wifi-åtkomstpunkten följt av Bryggläge.

I Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av Nätverk och allmänt.
 3. Tryck på Avancerade nätverksinställningar följt av Nätverksläge följt av din Wifi-åtkomstpunkt följt av Bryggläge.
 4. Tryck på Spara.

 

Obs! Du kan inte sätta din router eller primära Wifi-åtkomstpunkt i bryggläge om din WAN-IP-adress är en offentlig IP-adress. Det måste finnas en annan router mellan ditt modem och din router eller primära Wifi-åtkomstpunkt om det ska gå att aktivera bryggläget. Om routern eller den primära Wifi-åtkomstpunktens WAN-port har en offentlig IP-adress innebär det att den är direkt ansluten till modemet. I det här scenariot är alternativet Bryggläge inte tillgängligt i appen.

Hur inaktiverar jag bryggläget?

I Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Inställningar  följt av Avancerade nätverksinställningar.
 3. Tryck på Nätverksläge följt av Wifi-routern eller Wifi-åtkomstpunkten följt av NAT-läge (standard).

I Google Wifi-appen 

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av  Nätverk och allmänt.
 3. Tryck på Avancerade nätverksinställningar följt av Nätverksläge följt av din Wifi-åtkomstpunkt följt av NAT-läge (standard).
 4. Tryck på Spara.
När behöver jag bryggläget?

Om du ansluter två routrar kan Wi-Fi-täckningen i ditt hem utökas. Men när du har två routrar – var och en med sitt eget privata Wi-Fi-nätverk – kan dina personliga enheter ha svårt att kommunicera med varandra. Det kallas för Double NAT.

Låt oss exempelvis säga att du vill skriva ut en bild trådlöst från datorn. Om du har två Wi-Fi-nätverk kan det hända att datorn finns på ett nätverk medan skrivaren är på det andra. Om båda nätverken är privata kan datorn inte berätta för skrivaren att du ska skriva ut bilden.

Double NAT/två aktiverade Wi-Fi-nätverk samtidigt

Det kan också leda till prestandaproblem om du spelar onlinespel eller använder regler för portvidarebefordran och UPnP.

Bryggläget åtgärdar det genom att låta flera routrar dela ett enda Wi-Fi-nätverk. Så här kan det se ut:

Bryggläge

För de flesta påverkar två aktiverade Wi-Fi-nätverk inte prestandan. Däremot kan det vara ett problem om du spelar onlinespel eller använder regler för portvidarebefordran och UPnP. Läs mer om att ha två Wi-Fi-nätverk aktiverade samtidigt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?