แอป Google
เมนูหลัก
ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

Trusted Infrastructure

Millions of businesses, schools, and government organizations trust Google to provide innovative technology solutions  and help their teams work better together. As they rely more heavily on the cloud, they need to have confidence in the capabilities, reliability and security of this technology. Google works hard to earn and keep this trust, and we want you to be aware of our commitments in each of these areas. To help answer some of the many questions we receive related to Google Cloud, we have created this FAQ.

Reliability
We make the performance, scale and reliability of Google’s technology infrastructure available to organizations.
Privacy
We work exceptionally hard to keep your information safe. Good privacy requires strong security.
Security
We’ve spent years developing one of the world’s most advanced and secure cloud infrastructures.
Compliance
We undergo third-party audits on a regular basis for independent verification of our security, privacy, and compliance controls.
Transparency
We inform customers of third-party data requests, and we want you to know how these requests are handled.
Was this article helpful?
How can we improve it?