Ανοίξτε το Google Camera σε τηλέφωνο Pixel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Google Camera σε όλα τα τηλέφωνα Pixel.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Πώς να ανοίξετε το Google Camera

Μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα με διάφορους τρόπους. Είτε:

  • Πατώντας την εφαρμογή Google Camera Google Camera. Μάθετε πού μπορείτε να βρείτε τις εφαρμογές σας.
  • Πατώντας δύο φορές το κουμπί λειτουργίας του τηλεφώνου σας.
  • Στην οθόνη κλειδώματος του τηλεφώνου, από το εικονίδιο κάμερας, σύρετε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
  • Πείτε "OK, Google, λήψη φωτογραφίας". Με αυτήν την εντολή, πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας μετά από μια καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;