Phản hồi về quảng cáo

Vui lòng lưu ý rằng quảng cáo trong chương trình của chúng tôi được xem xét theo }nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố hết sức để bảo đảm quảng cáo có thể vi phạm chính sách của chúng tôi không chạy trước khi được xem xét, một số quảng cáo có thể chạy trên Google trước khi các Chuyên gia Google Ads của chúng tôi kiểm tra.

Nếu bạn gặp sự cố với quảng cáo AdSense trên trang web của mình, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn chặn quảng cáo trên trang web của bạn này thay thế.

Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi chuỗi nhấp chuột của quảng cáo mà bạn đang đưa ra phản hồi. Thời gian điền vào biểu mẫu này sẽ mất khoảng 2-3 phút.

Để hiểu rõ về các thuật ngữ bên dưới, vui lòng tham khảo trang web chính sách quảng cáo của chúng tôi.

Vui lòng chọn tùy chọn mô tả tốt nhất khiếu nại của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố