Báo cáo một quảng cáo

Xin lưu ý rằng quảng cáo trong chương trình của chúng tôi được xem xét theo các nguyên tắc quảng cáo. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo đảm những quảng cáo có thể vi phạm các chính sách của chúng tôi không chạy trước khi được xem xét. Tuy nhiên, một số quảng cáo có thể chạy trên Google trước khi được các Chuyên gia Google Ads của chúng tôi kiểm tra.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi chuỗi nhấp chuột của quảng cáo mà bạn đang đưa ra ý kiến phản hồi. Việc điền thông tin vào biểu mẫu này sẽ mất khoảng 2-3 phút.

Để hiểu rõ về các thuật ngữ bên dưới, vui lòng tham khảo trang web chính sách về quảng cáo của chúng tôi.

Vui lòng chọn tùy chọn mô tả tốt nhất khiếu nại của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố