Trung tâm trợ giúp của Google Ads sẽ sớm được thay thế bằng trung tâm trợ giúp mới và được cải tiến. Truy cập vào trang Trợ giúp Trung tâm quảng cáo của tôi để tìm hiểu thêm

Xem qua các chủ đề trợ giúp

Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
84064
false