Αίτηση τζόγου: Άδεια μεμονωμένης χώρας

Ο τζόγος επιτρέπεται μόνο στις χώρες που αναφέρονται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Πολιτικές για τζόγο και παιχνίδια.
  • Αν η χώρα σας δεν εμφανίζεται στη φόρμα αίτησης, σημαίνει είτε ότι το περιεχόμενο που σχετίζεται με τζόγο δεν επιτρέπεται στη χώρα σας είτε ότι μόνο κρατικές οντότητες επιτρέπεται να προωθούν τέτοιου είδους περιεχόμενο (Δείτε τους περιορισμούς για κάθε χώρα εδώ).
  • Σε περίπτωση που ισχύει το δεύτερο, οι κρατικές οντότητες μπορούν να υποβάλουν αίτηση, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.
Επιλέξτε μια χώρα

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
16190938942407327008
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067
false
false