Riešenie problémov s neplatnými kliknutiami

Spoločnosť Google využíva inteligentný systém na monitorovanie a zisťovanie, ktorý umožňuje identifikovať, zaznamenať a spracovať neplatné kliknutia alebo zobrazenia, ak systém zistí ich výskyt.

Ak vás však znepokojuje podozrivá aktivita, zodpovedaním nasledujúcich otázok získajte informácie o správaní a filtrovaní kliknutí a vytváraní ich prehľadov.

Čo vás znepokojuje v súvislosti s neplatnými kliknutiami na vašu reklamu?
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory