Feilsøking av ugyldige klikk

Google har avanserte overvåkings- og registreringssystemer som identifiserer og rapporterer ugyldige klikk eller visninger og deretter setter i verk tiltak når systemet oppdager at dette har forekommet.

Hvis du likevel har mistanke om at det forekommer ugyldig aktivitet, kan du svare på spørsmålene nedenfor for å få informasjon om klikkatferd, -filtrering og -rapportering.

Hvorfor tror du det er ugyldig aktivitet forbundet med annonsen din?
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?