Cuộc gọi được xác minh

Có phải mục tiêu của bạn là thu hút nhiều cuộc gọi điện thoại hơn đến doanh nghiệp? Hãy thêm số điện thoại của bạn vào chiến dịch Thông minh với các cuộc gọi được xác minh, nhờ đó khách hàng dễ dàng gọi trực tiếp hơn cho bạn và để bạn theo dõi các cuộc gọi mình nhận được.