การโทรที่รายงาน

หากเป้าหมายคือการดึงดูดลูกค้าให้โทรหาธุรกิจมากขึ้น โปรดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงใน Smart Campaign ซึ่งมีการโทรที่รายงานแล้วเพื่อให้ลูกค้าโทรหาคุณโดยตรงง่ายขึ้น และเพื่อให้ติดตามการโทรที่ได้รับได้ง่ายขึ้นด้วย

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว