การโทรที่ยืนยันแล้ว

หากเป้าหมายคือการดึงดูดลูกค้าให้โทรหาธุรกิจมากขึ้น เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงใน Smart Campaign ที่มีการโทรที่ยืนยันแล้ว เพื่อให้ลูกค้าโทรหาคุณโดยตรงง่ายขึ้น และเพื่อให้คุณติดตามการโทรที่ได้รับได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นกัน