Bài đánh giá Quảng cáo trên Di động

Bài đánh giá Quảng cáo trên Di động kiểm tra hiểu biết của bạn về các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm các nguyên tắc cơ bản trên thiết bị di động, chiến lược đặt giá thầu và nhắm mục tiêu, quảng cáo trên điện thoại di động và giải pháp đo lường.