Профили на мениджър

Използване на профили на мениджър

Работа с управлявани профили

Управление на кампаниите чрез профили на мениджър