Ứng dụng Google Ads

Ứng dụng Google Ads giúp bạn nâng cao trải nghiệm trên Google Ads và theo dõi các chiến dịch của mình mọi lúc mọi nơi. Ngoài việc theo dõi các chiến dịch theo thời gian thực, bạn còn có thể xem xét việc áp dụng các nội dung đề xuất có tác động lớn để cải thiện hiệu quả hoạt động cũng như thực hiện hành động một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tìm hiểu thêm về ứng dụng Google Ads

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố