Ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động

Với ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động, bạn có thể thực hiện các nội dung thay đổi quan trọng cho tài khoản của mình khi di chuyển, nhận thông báo về các sự cố với tài khoản, tạo và quản lý Chiến dịch thông minh và nhiều hành động khác.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố