Динамичен ремаркетинг

Можете да използвате динамичен ремаркетинг, за да достигате до предишните посетители на уебсайта Ви чрез динамично създадени реклами. Тези реклами показват конкретни продукти или услуги, които посетителите са разглеждали на уебсайта Ви. Следвайте ръководството ни за настройване на динамичен ремаркетинг.