Khắc phục các vấn đề về xem quảng cáo của bạn

Nếu bạn không thấy quảng cáo văn bản của mình, bạn có thể sử dụng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo để tìm kiếm quảng cáo mà không cần làm tăng số lần hiển thị. Bạn cũng có thể di chuột qua bong bóng thoại trong cột "Trạng thái" bên cạnh để xem trạng thái phân phát quảng cáo. Tìm hiểu thêm về việc kiểm tra trạng thái quảng cáo và khắc phục các vấn đề có thể xảy ra.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố