Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem reklamy

Jeśli nie widzisz swojej reklamy tekstowej, możesz użyć narzędzia Podgląd i diagnostyka reklam, by wyszukać ją bez generowania dodatkowych wyświetleń. Możesz też najechać kursorem na dymek obok kolumny „Stan”, by zobaczyć stan wyświetlania reklamy. Dowiedz się więcej o sprawdzaniu stanu reklamy i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem