Các vấn đề về lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng và bạn đang gặp khó khăn với các đơn hàng ngân sách, thanh toán hay thông tin thanh toán của mình, hãy tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề này.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố