Quản lý ngân sách của bạn

Việc quản lý ngân sách sẽ giúp bạn kiểm soát chi phí quảng cáo và tận dụng tối đa đầu tư AdWords của mình. Hiểu cách phân phối ngân sách của bạn và có được hướng dẫn về cách đặt ngân sách hàng ngày cho chiến dịch của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố