จัดการงบประมาณของคุณ

การจัดการงบประมาณจะช่วยคุณในการควบคุมค่าใช้จ่ายการโฆษณาและทำให้ได้รับประโยชน์จากการลงทุน AdWords คุ้มค่ามากที่สุด ทำความเข้าใจว่างบประมาณของคุณมีการกระจายอย่างไรและรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกำหนดงบประมาณรายวันสำหรับแคมเปญของคุณ